Blomstrende familier

Undervisningsopplegg for 5.-7. trinn.

«Blomstrende familier» er et undervisningsopplegg som har som intensjon at elevene skal åpne øynene for flere detaljer ved planter enn blomsterfargen. Gjennom egen utforskning gjør elevene seg erfaringer med kjennetegn for utvalgte norske plantefamilier. Opplegget foregår utendørs i vår systematiske avdeling.

Opplegget er knyttet til læreplanmål under forskerspiren og mangfold i naturen for 5.-7. trinn.

  • beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk
  • bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier

Det anbefales at det gjøres et for- og etterarbeid i forbindelse med besøket. Før besøket bør elevene kunne navnsette de ulike delene i en blomst. Benytt deg gjerne av opplegget som er lagt ved. Som etterarbeid kan men plukke planter i nærområdet, finne ut hvilken familie de tilhører og presse dem. Selv midt i byen finner man masse planter i veikanten.

Beregnet tid for besøket: 1,5 time

Årstid: vår og tidlig høst

Forarbeid (pdf)

Publisert 14. juni 2013 16:24 - Sist endret 14. juni 2013 16:24