Formidlingsopplegg i Klimahuset for skoler og barnehager

Utendørs formidling for barnehagebarn

Bli kjent med Botanisk hage på en ny måte! Vi har utviklet tre ulike formidlingsopplegg om årstider, vær, natur og miljøvern for barnehagegrupper. Alle foregår ute i hagen og tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og utforskertrang, og legger opp til stor grad av sanseopplevelser og førstehåndserfaringer. 

Bildet kan inneholde: vann, spille, gress.
Værkassa

Fysikkaktiviteter og lek med dagens vær. La barna få prøve seg som værmeldere!

Aldersgruppe: 3–7 år

Gruppestørrelse: 12 barn

 


Oppdagelsesreisen

Fysikkaktiviteter og lek med dagens vær. La barna få prøve seg som værmeldere!

Aldersgruppe: 3–7 år

Gruppestørrelse: 12 barn


Se naturen gjennom pinnens øyne

Fysikkaktiviteter og lek med dagens vær. La barna få prøve seg som værmeldere!

Aldersgruppe: 3–7 år

Gruppestørrelse: 12 barn

Et hus for ungdom

Inne i utstillingen kan ungdom lære om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har og hvilke løsninger som finnes. Det er en interaktiv utstilling som skal stimulere til engasjement hos ungdommene. Vårt mål er at alle skal forlate Klimahuset med kunnskap, håp og vilje til handling for en mer bærekraftig fremtid.

Bildet kan inneholde: vann, spille, gress.
Klimabesøk

Vi står i det nå – hvem er du i klimakampen?

Passer for: 8. trinn til vg1

Lengde: 90 min

 

Bildet kan inneholde: vann, spille, gress.
KlimaDialog

Samtaler som gir kunnskap, håp og vilje til handling!

Passer for: 8. trinn til vg1

Lengde: 90 min