Arrangementer for skolen

Tidligere

Tid og sted: 22. mai 2019 09:3013:30, Botanisk hage

For å ta vare på det biologiske mangfoldet må vi bli oppmerksom på at det er der, og lære å bli glad i det. Vi markerer biomangfolddagen med å invitere skoleelever til en dag i Botanisk hage der de kan bli bedre kjent med planter, insekter, fugler og pattedyr.