Undervisningsopplegg med emneord «Botanikk»

Publisert 12. des. 2013 11:39

Videregående skole: Hvorfor vokser mange regnskogsarter oppe i trærne? Hvorfor er noen planter kjøttetende? Hva er levende stein?

Publisert 10. des. 2013 12:30

3.–7. årstrinn (vi tilpasser vanskelighetsgraden): En lang rekke fascinerende tilpasninger har utviklet seg mellom blomster og pollinerende insekter. Blomsterplantenes suksess og mangfold henger særlig sammen med disse tilpasningene.

Publisert 10. des. 2013 12:23

Videregående skole: En lang rekke fascinerende tilpasninger har utviklet seg  mellom blomster og pollinerende insekter. Blomsterplantenes suksess og mangfold henger særlig sammen med disse tilpasningene.

Publisert 28. nov. 2013 16:21

5. årstrinn – Bio2 (vi tilpasser vanskelighetsgraden): Det finnes mer enn 250 000 arter av blomsterplanter i verden. Hvordan kan vi holde orden på alle disse?

Publisert 13. mars 2014 09:43

VGS, alle trinn: Noen planter er truete, andre er en trussel. De fleste er mer eller mindre vanlige. Vi ser på dem alle og diskuterer Biomangfoldkonvensjonen, Norsk rødliste og Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste.

Publisert 13. apr. 2018 13:55

For å ta vare på det biologiske mangfoldet må vi bli oppmerksom på at det er der, og lære å bli glad i det. Vi markerer biomangfolddagen med å invitere skoleelever til en dag i Botanisk hager der de kan bli bedre kjent med planter, insekter, fugler, pattedyr og stein. NB! Vi beklager at årets undervisningsopplegg nå er fullbooket.

Publisert 21. nov. 2011 10:15

3.–7. trinn: “En verden av frø” er et opplegg som har som intensjon at eleven skal bli overrasket og begeistret over det store mangfold av frø som finnes og de ulike metoder disse frøene spres på. Et mangfold av frø vil lede til et mangfold av planter.

Eleven skal se, ta på og samle ulike frø. Forskjellen mellom begrepene frukt og frø belyses. Opplegget bygger på at elevene skal tenke som forskere gjør: iaktta, se på detaljer, beskrive og tenke.

Publisert 15. nov. 2013 17:27

Ungdomstrinnet, videregående skole: Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år – fra alger til blomsterplanter.

Publisert 12. des. 2013 11:33

3. – 7. årstrinn: Hva er et frø? Hva skjer når frøet flytter hjemmefra? Reiser det med vinden, fuglen eller hunden? Er det greit å bli spist?

Publisert 26. okt. 2015 08:42

4.–7. trinn: Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år – fra alger til blomsterplanter. Undersøk hva dinosaurene spiste!

Publisert 6. mai 2013 18:03

5.–7. årstrinn: Osp, bjørk, selje, hva er hva? Lær å skille de norske løvtrærne på en rundtur i Botanisk hage.

Publisert 29. jan. 2010 12:59

Barne- og ungdomsskolen: Slåtteeng, beitemark, sjeldne planter og svartelistete arter. Sommerfugler og andre insekter, fugler, vånd og rev. Flyttblokker, skuringsstriper og fossiler. På Hovedøya er det et stort biologisk og geologisk mangfold sammen med en lang historie. Det er ikke vanskelig å finne noe å utforske på Hovedøya.

Publisert 18. nov. 2013 11:52

Barneskole: Bli kjent med hva som skjer med et tre i løpet av året. Bli observant på hva som skjer i naturen gjennom de fire årstidene. Lær å iaktta og beskriv.

Publisert 23. okt. 2015 16:53

5.–10. trinn: I veksthusene opplever elevene verden slik den tar seg ut under fjerne himmelstrøk. Vi ser på hvordan plantene klarer seg i andre klimasoner og hvordan menneskene utnytter dem.