Skoletilbud

NHM har siden 1960 gitt undervisning for skoleklasser på alle nivå. Skoleklasser kan få undervisning i museene, i veksthusene og i Botanisk hage. Vi har egne museumslærere som legger vekt på en god pedagogisk form.

Undervisning foregår alle hverdager unntatt mandag. Undervisning inne i museumsbygningene skjer fra 9.30-11.00 mens utendørsundervisning og undervisning i veksthusene kan skje hele dagen.

Maks antall er 30 elever. Maks 20 elever for undervisning i veksthusene.

All undervisning er gratis.

Undervisning må bestilles

Vi trenger informasjon om skole, klassetrinn, klassestørrelse og emne for undervisningen. Oppgi gjerne et telefonnr. som vi kan ringe tilbake til.

I perioder kan vi ha ganske mange skolebesøk, så det lønner seg som regel å være ute i god tid med bestilling.

E-post: skoletjenesten@nhm.uio.no