Nøkkeltall for NHM 2016

  • Antall ansatte: 140 inkl. midlertidige
  • 827 000 besøkende, hvorav 101 000  i museet
  • Samlinger: ca. 6,2 millioner objekter
  • Budsjett 2016: Basisbudsjett 130 mill. kroner, prosjektbudsjett 30 millioner kroner
Publisert 5. des. 2008 12:02 - Sist endret 28. juni 2017 13:05