Naturhistorisk museums visjon

Naturmangfold i fortid, nåtid og framtid med kvalitet og fornyelse i fokus.

Naturhistorisk museum skal være et kompetanse- og dokumentasjonssenter av høy internasjonal standard innen biologisk og geologisk naturmangfold, hvor samlinger, formidling, forskning og undervisning er integrert. I tråd med UiOs samfunnsansvar skal NHM være leverandør til samfunnet av naturmangfoldinformasjon av høy kvalitet og med sterk faglig forankring i samlingsbasert forskning.

Fra NHMs strategiplan 2010-2020

Publisert 10. juni 2011 12:13 - Sist endret 21. feb. 2013 12:09