Naturhistorisk museums verdigrunnlag

Høy etisk standard, kompetanse, kreativitet og trivsel skal prege NHM.

Som landets største og førende naturhistoriske museum skal NHM være seg sitt samfunnsansvar bevisst. All aktivitet skal være kjennetegnet av høy kvalitet, forankret i de etiske reglene for norske universitetsmuseer utarbeidet av UHR-museumsutvalget og ICOMs museumsetiske regelverk samt internasjonale konvensjoner.

NHM skal være en organisasjon bygget på tillit og faglig stolthet, og skal tilby et arbeidsmiljø der trivsel, gjensidig respekt, helse og yteevne ivaretas. NHM er forpliktet til å sørge for gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold for alle ansatte, skape gode arbeidsprosesser og øke den gode dialogen i hverdagen. Arbeidet ved NHM skal være preget av åpenhet, kunnskapsdeling og respekt. På denne måten skal NHM utvikle et godt faglig og sosialt miljø og produsere faglige resultater av høy kvalitet.

Fra NHMs strategiplan 2010-2020

Publisert 10. juni 2011 12:14 - Sist endret 21. feb. 2013 13:07