Personer med emneord «Innkjøp»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Elisabeth Aronsen Aronsen, Elisabeth Seniorkonsulent +47-22851674 +47-92402555 92402555 elisabeth.aronsen@nhm.uio.no Administrasjon, Innkjøp, Forskerutdanning, ePhorte, Cristin, Arrangementer, Nettpublisering, Parat
Bilde av Gry Ekrem Ekrem, Gry Seniorkonsulent +47-22851820 +47-94332299 gry.ekrem@nhm.uio.no Innkjøp, Basware, Skolekontakt, Fakturaer
Bilde av Hanne Lene Skjeklesæther Skjeklesæther, Hanne Lene Avdelingsleder +47-22851737 +47-91312057 h.l.skjeklesather@nhm.uio.no Butikkleder, Innkjøp