Personer ved Naturhistorisk museum - Side 5

Søk etter personer

Personer 101 - 125 av 175
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lucas Marie-Orleach Marie-Orleach, Lucas Postdoktor lucas.marie-orleach@nhm.uio.no
Bilde av Gunnhild M Marthinsen Marthinsen, Gunnhild M Overingeniør +47 22851874 +47 99535482 g.m.marthinsen@nhm.uio.no Biologisk mangfold, Systematikk, Genetiske ressurser, DNA strekkoding, Evolusjon, Botanikk, Zoologi, Biodiversitet, NorBOL
Bilde av Sabrina Mazzoni Mazzoni, Sabrina 97 73 73 11
Bilde av Fridtjof Mehlum Mehlum, Fridtjof Forsker +47 22851723 +47 95827782 fridtjof.mehlum@nhm.uio.no
Bilde av Isak Messihi Messihi, Isak Verkstedsleder i Botanisk hage isak.messihi@nhm.uio.no
Midtøy, Cecilie Veksthusgartner cecilie.midtoy@nhm.uio.no
Bilde av Tor Salve Mjaaland Mjaaland, Tor Salve Gartner 22851741 t.s.mjaaland@nhm.uio.no
Bilde av Mai Linn Muskaug Muskaug, Mai Linn Formidler innen naturvitenskap 22851840 m.l.muskaug@nhm.uio.no Mai Linn Muskaug
Bilde av Axel Müller Müller, Axel Professor +47-22851689 a.b.mueller@nhm.uio.no Geologi, Petrologi
Bilde av Nina Myrland Myrland, Nina Gartner +47 22851441 +47 90501157 nina.myrland@nhm.uio.no
Bilde av Hans Arne Nakrem Nakrem, Hans Arne Professor +47 22851732 +47 92463785 92463785 h.a.nakrem@nhm.uio.no Svalbard, Bryozoer, Karbon, Paleontologi, Paleoøkologi, Jura, Silur, Paleontologiske samlinger, Ordovicium, Perm, Geologi, Stratigrafi, Conodonter, Paleontologiske databaser, Oslofeltet, Trias
Bilde av Anders Neergaard Neergaard, Anders Veksthusgartner anders.neergaard@nhm.uio.no
Nerli, Vivian Forskningstekniker vivianer@nhm.uio.no
Bilde av Remi Aleksander Nielsen Nielsen, Remi Aleksander Gartner r.a.nielsen@nhm.uio.no Rhododendron
Nilsen, Anne-Barbi Forsker a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, kartografi, feltpc
Bilde av Guro Hauge Nord Nord, Guro Hauge Førstekonsulent +47 22851867 g.h.nord@nhm.uio.no
Bilde av Michael Nowak Nowak, Michael Forsker +47 22851750 +47 91386679 michael.nowak@nhm.uio.no
Bilde av Hilde Næss Næss, Hilde Seniorkonsulent +47 22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Bilag, Fakturaer, Honorar, Basware, Kontrollprogram, Avstemming, Refusjon, Lønnsrapportering, Regnskap
Bilde av Eigil Strand Olsen Olsen, Eigil Strand Forskningstekniker +47 22851627 e.s.olsen@nhm.uio.no
Oppedal, Anita Forskningstekniker anita.oppedal@nhm.uio.no
Orr, Russell Forsker +47 22854510 48187013 russell.orr@nhm.uio.no
Bilde av Henning Pavels Pavels, Henning Overingeniør +47 22851765 +47 47807030 henning.pavels@nhm.uio.no
Bilde av Oddvar Pedersen Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47 22851742 oddvar.pedersen@nhm.uio.no
Bilde av Hege Røer Pettersen Pettersen, Hege Røer Gartner h.r.pettersen@nhm.uio.no
Bilde av Truong Pham Pham, Truong Grafisk designer +47-22851637 truong.pham@nhm.uio.no