Ansatte - Side 5

Søk etter personer

Personer 101 - 125 av 172
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Fridtjof Mehlum Mehlum, Fridtjof Forsker +47 22851723 +47 95827782 fridtjof.mehlum@nhm.uio.no
Bilde av Isak Messihi Messihi, Isak Verkstedsleder i Botanisk hage isak.messihi@nhm.uio.no
Midtøy, Cecilie Veksthusgartner cecilie.midtoy@nhm.uio.no
Bilde av Tor Salve Mjaaland Mjaaland, Tor Salve Gartner 22851741 t.s.mjaaland@nhm.uio.no
Bilde av Mai Linn Muskaug Muskaug, Mai Linn Formidler innen naturvitenskap 22851840 m.l.muskaug@nhm.uio.no Mai Linn Muskaug
Bilde av Axel Müller Müller, Axel Professor +47-22851689 a.b.mueller@nhm.uio.no Geologi, Petrologi
Bilde av Nina Myrland Myrland, Nina Gartner +47 22851441 +47 90501157 nina.myrland@nhm.uio.no
Bilde av Hans Arne Nakrem Nakrem, Hans Arne Professor +47 22851732 +47 92463785 92463785 h.a.nakrem@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Ordovicium, Silur, Karbon, Perm, Trias, Jura, Paleontologiske samlinger, Paleontologiske databaser, Bryozoer, Conodonter
Bilde av Anders Neergaard Neergaard, Anders Veksthusgartner anders.neergaard@nhm.uio.no
Nerli, Vivian Forskningstekniker vivianer@nhm.uio.no
Bilde av Remi Aleksander Nielsen Nielsen, Remi Aleksander Gartner r.a.nielsen@nhm.uio.no Rhododendron
Nilsen, Anne-Barbi Forsker a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, kartografi, feltpc
Bilde av Guro Hauge Nord Nord, Guro Hauge Førstekonsulent +47 22851867 g.h.nord@nhm.uio.no
Bilde av Hilde Næss Næss, Hilde Seniorkonsulent +47 22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Bilag, Fakturaer, Honorar, Basware, Kontrollprogram, Avstemming, Refusjon, Lønnsrapportering, Regnskap
Bilde av Eigil Strand Olsen Olsen, Eigil Strand Forskningstekniker +47 22851627 e.s.olsen@nhm.uio.no
Oppedal, Anita Forskningstekniker anita.oppedal@nhm.uio.no
Orr, Russell Forsker +47 22854510 48187013 russell.orr@nhm.uio.no
Bilde av Henning Pavels Pavels, Henning Overingeniør +47 22851765 +47 47807030 henning.pavels@nhm.uio.no
Bilde av Oddvar Pedersen Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47 22851742 +47 91 59 44 64 oddvar.pedersen@nhm.uio.no Norsk flora, Karplanter, Plantegeografi, GIS, Utforskning av norsk flora, Botanisk historie, Vegetasjonsøkologi, Strandplanter, Rødlistearter, Fremmedarter, Botaniske arkiv, samlinger og databaser
Bilde av Hege Røer Pettersen Pettersen, Hege Røer Gartner h.r.pettersen@nhm.uio.no
Bilde av Truong Pham Pham, Truong Grafisk designer +47-22851637 truong.pham@nhm.uio.no
Bilde av Carla Pueyo Lloret Pueyo Lloret, Carla Rådgiver +47 22859962 c.p.lloret@nhm.uio.no
Bilde av Ancuta Cristina Raclariu Raclariu, Ancuta Cristina PhD-student +47-22851665 a.c.raclariu@nhm.uio.no Matsikkerhet, Ion-Torrent, Biologi, Molekylærgenetikk, DNA-barcoding, Medisinplanter, Plantebasert kosttilskudd, Botanikk, Molekylær verifisering, EU/EØS-lovgivning, Legemiddelovervåking
Bilde av Ingrid Reierstad Reierstad, Ingrid Førstekonsulent +47 22851679 ingrid.reierstad@nhm.uio.no Refusjon, Basware, Honorar, Kontrollprogram, Bilag, Fakturaer
Bilde av Silje Larsen Rekdal Rekdal, Silje Larsen Overingeniør +47 22851762 s.l.rekdal@nhm.uio.no