Ansatte - Side 3

Søk etter personer

Personer 51 - 75 av 172
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jan Erik Eriksen Eriksen, Jan Erik Avdelingsingeniør +47 22851636 j.e.eriksen@nhm.uio.no
Bilde av Finn Ervik Ervik, Finn Prosjektleder for nytt veksthus +47 22851826 +47 95988531 finn.ervik@nhm.uio.no
Bilde av Oddmund Fostad Fostad, Oddmund Overgartner +47 22851710 +47 90703979 oddmund.fostad@nhm.uio.no
Franeck, Franziska franziska.franeck@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi
Bilde av Henrik Friis Friis, Henrik Førsteamanuensis +47 22851622 henrik.friis@nhm.uio.no Alkaline forekomster, Luminescens, Deskriptiv mineralogi, Geologi, Krystalkjemi, Krystallografi, Beryllium, Sjeldne jordarter (REE)
Bilde av May-Liss Knudsen Funke Funke, May-Liss Knudsen Overingeniør +47 22851672 m.l.k.funke@nhm.uio.no
Bilde av Desalegn Chala Gelete Gelete, Desalegn Chala Postdoktor +47 22851814 d.c.gelete@nhm.uio.no
Bilde av Felix M Gradstein Gradstein, Felix M +47 22851663 f.m.gradstein@nhm.uio.no
Bilde av Marit Elisabeth Grønbech Grønbech, Marit Elisabeth Universitetslektor +47 22851769 m.e.gronbech@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Utstillinger, Forskningsformidling, Museumslektor, Etter- og videreutdanning (EVU), Museumspedagogikk
Bilde av Gro Gulden Gulden, Gro Professor emerita 92218828 gro.gulden@nhm.uio.no Storsoppers taksonomi, Mykologi, Arktisk-alpine sopper
Bilde av Vladimir Gusarov Gusarov, Vladimir Førsteamanuensis +47 22851703 vladimir.gusarov@nhm.uio.no
Bilde av Galina Gusarova Gusarova, Galina Gjesteforsker +47 22851614 galina.gusarova@nhm.uio.no
Bilde av A. Lovisa S. Gustafsson Gustafsson, A. Lovisa S. Postdoktor +47-22851824 lovisa.gustafsson@nhm.uio.no
Bilde av Solveig Vatne Gustavsen Gustavsen, Solveig Vatne Overingeniør +47 22851693 s.v.gustavsen@nhm.uio.no
Bilde av Odd Halvorsen Halvorsen, Odd Professor emeritus +47 22851675 odd.halvorsen@nhm.uio.no
Bilde av Rune Halvorsen Halvorsen, Rune Professor +47 22851629 +47 95477287 rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Øyvind Hammer Hammer, Øyvind Professor +47-22851658 oyvind.hammer@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Norsk sokkel, Kambrium, Ordovicium, Jura, Pleistocen, Holocen, Dataanalyse
Bilde av Bitten Bolvig Hansen Hansen, Bitten Bolvig Stipendiat b.b.hansen@nhm.uio.no Svalbard, Paleontologi, Cephalopoder, Koprolitter, Geologi, Trias
Bilde av Lars Ove Hansen Hansen, Lars Ove Overingeniør +47 22851706 l.o.hansen@nhm.uio.no Biodiversitet, Entomologi, Systematik, Hymenoptera - veps, Orthoptera - gresshopper og sirisser, Kuratering
Bilde av Marianne Nilsen Haugen Haugen, Marianne Nilsen Stipendiat m.n.haugen@nhm.uio.no
Bilde av Hanna Rosa Hjalmarsdottir Hjalmarsdottir, Hanna Rosa h.r.hjalmarsdottir@nhm.uio.no Biostratigrafi, Mikropalaeontologi, Palaeoenvironments, Foraminifera, Arktis
Bilde av Anna Maria Have Holm Holm, Anna Maria Have Forskningstekniker +47 22851743 a.m.h.holm@nhm.uio.no
Bilde av Jørn Harald Hurum Hurum, Jørn Harald Professor +47 22851655 +47 91836041 j.h.hurum@nhm.uio.no
Bilde av Lise Grønnerød Huseby Huseby, Lise Grønnerød Stipendiat +47 954 12 957 l.g.huseby@nhm.uio.no Planteevolusjon, Bioinformatics, Population genetics
Bilde av Lars Erik Johannessen Johannessen, Lars Erik Overingeniør +47 22851801 l.e.johannessen@nhm.uio.no Genetiske ressurser, DNA strekkoding, Evolusjon, Ornitologi, Zoologi, Seksuell seleksjon, Adferdsøkologi, Spermiekonkurranse