Personer ved Naturhistorisk museum - Side 2

Søk etter personer

Personer 26 - 50 av 176
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Trond Bremnes Bremnes, Trond Forsker +47-22851760 trond.bremnes@nhm.uio.no
Bilde av John Edward Brittain Brittain, John Edward +47-22851727 +47-92834403 92834403 j.e.brittain@nhm.uio.no Ferskvannsinsekter, Arktiske- og høyfjellsvassdrag, Vassdragsreguleringer og tiltak, Radionuklider i naturen
Bilde av Christian Brochmann Brochmann, Christian Professor +47 22851611 christian.brochmann@nhm.uio.no
Bilde av David Bruton Bruton, David Professor em. 22 85 16 68 d.l.bruton@nhm.uio.no
Bilde av Inge Bryhni Bryhni, Inge Førstekonservator emeritus +47-22851641 inge.bryhni@nhm.uio.no Geologi
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Førsteamanuensis +47-93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Thomas Brånå Brånå, Thomas Rådgiver +47-22856374 thomas.brana@nhm.uio.no Personaladministrasjon, HR, Permisjon, Ansettelse, Fravær, Fratredelse, Rekruttering, Lønn, Pensjon
Bilde av Petter Bøckman Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Bilde av Tor Carlsen Carlsen, Tor Seksjonssjef 22851711 tor.carlsen@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Systematikk, Mykologi
Bilde av Nélia Castro Castro, Nélia Overingeniør +47-22851641 +4740249840 nelia.castro@nhm.uio.no Geologi, petrografi
Bilde av José Cerca de Oliveira Cerca de Oliveira, José Stipendiat josece@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Evolusjon, Speciation, Genetikk, Polychaeta, Cryptic, Biologi, Invertibrater, Genome, Populasjon
Bilde av Pawan Chanana Chanana, Pawan Konsulent +47-22851768 pawan.chanana@nhm.uio.no Museumsbutikk, Billetter
Chimal Ballesteros, Jesus Adrian Stipendiat j.a.c.ballesteros@nhm.uio.no
Bilde av Marit Ellen Christiansen Christiansen, Marit Ellen Professor emeritus +47-22851684 m.e.christiansen@nhm.uio.no
Bilde av Fabrice Dal Bo Dal Bo, Fabrice Postdoktor f.d.bo@nhm.uio.no
Bilde av Marie Danielsen Danielsen, Marie Stipendiat marie.danielsen@nhm.uio.no
Bilde av Hugo de Boer de Boer, Hugo Førsteamanuensis +47-22851875 98126030 98 12 60 30 h.de.boer@nhm.uio.no Ethnobotany, Biologi, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Botanikk, ION-Torrent PGM, Medisinske planter, Molekylær identifikasjon, Botanikk systematikk, Plant DNA barcoding
Bilde av Gry Ekrem Ekrem, Gry Seniorkonsulent +47-22851820 +47-94332299 gry.ekrem@nhm.uio.no Innkjøp, Basware, Skolekontakt, Fakturaer
Bilde av Tore Oldeide Elgvin Elgvin, Tore Oldeide Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør +47 480 06 056 +47 22 84 11 40 t.o.elgvin@nhm.uio.no Forskningsformidling, Naturformidling, Foto, Video, Nettredaktør, Sosiale medier
Bilde av Didrik Ellefsen Ellefsen, Didrik Førstekonsulent 988 11 326 didrik.ellefsen@nhm.uio.no Klimahuset, Ungdomsskole, Videregående, klimaendringer
Bilde av Hallvard Elven Elven, Hallvard hallvard.elven@nhm.uio.no
Bilde av Reidar Elven Elven, Reidar Professor emeritus +47-22851632 +47-98658996 reidar.elven@nhm.uio.no Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter
Bilde av Dag Endresen Endresen, Dag Sjefingeniør +47-22851654 +47-40612982 dag.endresen@nhm.uio.no Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biogeografi, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, GIS, Statistisk modellering, Økologi
Bilde av Victoria  Sjøholt Engelschiøn Engelschiøn, Victoria Sjøholt Stipendiat +47-22851886 v.s.engelschion@nhm.uio.no Paleontologi, Geologi, Sedimentologi, Fossiler, Svalbard, Trias
Bilde av Toril Enger Enger, Toril Avdelingsingeniør +47-22851779 toril.enger@nhm.uio.no