Anne Birkeland

Bilde av Anne Birkeland
English version of this page
Telefon +47 22851797
Mobiltelefon +47 95113562
Rom 422, Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Cand. Scient. i malmgeologi (1986)
Dr. Scient. i malmgeologi, granittpetrogenese og isotopgeokjemi (1992)
Arbeidserfaring som forsker, museumsformidler og lærer

Ansvarsområder

Utadrettet virksomhet I geologi, undervisning, omvisninger, ekskursjoner, arrangements- og prosjektledelse og utstillingsarbeid.

Faglige kompetanseområder

Berggrunnsgeologi, geologiske ressurser, malmgeologi og museumspedagogikk.

Emneord: Museumslektor, Geologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Publisert 31. mai 2011 10:26 - Sist endret 29. jan. 2019 12:14

Prosjekter