Ansatte - Side 6

Søk etter personer

Personer 126 - 150 av 198
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hilde Næss Næss, Hilde Seniorkonsulent +47 22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Økonomi, Regnskap, Kontrollprogram, Bilag, Betaling, Honorar, Fakturaer, Refusjon, Innbetaling, Utbetaling
Bilde av Eigil Strand Olsen Olsen, Eigil Strand Forskningstekniker +47 22851627 e.s.olsen@nhm.uio.no
Bilde av Eliane  Onshus Onshus, Eliane
Oppedal, Anita Forskningstekniker anita.oppedal@nhm.uio.no
Bilde av Henning Pavels Pavels, Henning Overingeniør +47 22851765 henning.pavels@nhm.uio.no
Pedersen, Andreas Skauen Seniorkonsulent a.s.pedersen@nhm.uio.no
Bilde av Oddvar Pedersen Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47 22851742 +47 91 59 44 64 oddvar.pedersen@nhm.uio.no Norsk flora, Karplanter, Plantegeografi, GIS, Utforskning av norsk flora, Botanisk historie, Vegetasjonsøkologi, Strandplanter, Rødlistearter, Fremmedarter, Botaniske arkiv, samlinger og databaser
Bilde av Hege Røer Pettersen Pettersen, Hege Røer Ledende forskningstekniker h.r.pettersen@nhm.uio.no
Bilde av Truong Pham Pham, Truong Grafisk designer +47-22851637 truong.pham@nhm.uio.no
Bilde av Carla Pueyo Lloret Pueyo Lloret, Carla Rådgiver +47 22859962 c.p.lloret@nhm.uio.no
Paalgard, Ellen Munden Kommunikasjonsrådgiver 99 58 93 34 e.m.paalgard@nhm.uio.no Klimahuset, Kommunikasjon, nettpublisering, sosiale medier
Bilde av Mali Hamre Ramsfjell Ramsfjell, Mali Hamre Forskningstekniker +47 94191744 m.h.ramsfjell@nhm.uio.no
Bilde av Ingrid Åstveit Reierstad Reierstad, Ingrid Åstveit Førstekonsulent +47 22851679 i.a.reierstad@nhm.uio.no Refusjon, Basware, Honorar, Kontrollprogram, Bilag, Fakturaer
Bilde av Silje Larsen Rekdal Rekdal, Silje Larsen Overingeniør +47 22851762 s.l.rekdal@nhm.uio.no
Bilde av Bente Rian Rian, Bente Avdelingsingeniør bente.rian@nhm.uio.no Feltmykologi, soppbelegg
Bilde av Eirik Rindal Rindal, Eirik Senioringeniør +47 22851872 +47 40224872 eirik.rindal@nhm.uio.no Biologi, Årsplan, Flytting, Mikroskopi, Prosjektledelse
Bilde av Elen Roaldset Roaldset, Elen elen.roaldset@nhm.uio.no
Bilde av Aubrey Jane Roberts Roberts, Aubrey Jane Postdoktor a.j.roberts@nhm.uio.no
Bilde av Geir Arve Rogstad Rogstad, Geir Arve Avdelingsdirektør +47 22851780 +47 95788867 g.a.rogstad@nhm.uio.no Administrativ ledelse
Bilde av Wendy Helen Rosenlund Rosenlund, Wendy Helen 90618127 90618127 w.h.rosenlund@nhm.uio.no ledelse
Bilde av Siri Rui Rui, Siri Overingeniør +47 22851623 siri.rui@nhm.uio.no
Bilde av Marcella Rydmark Rydmark, Marcella Forskningskoordinator +47 94494094 +4794494094 m.c.o.rydmark@nhm.uio.no
Bilde av Ann-Helén Rønning Rønning, Ann-Helén Overingeniør +47 22851677 +47 99399709 a.h.ronning@nhm.uio.no
Bilde av Solveig Gjørv Røraas Røraas, Solveig Gjørv s.g.roraas@nhm.uio.no Klimahuset, Ungdomsskole, Videregående, klimaendringer, bærekraft
Bilde av Svein Jakob Saltveit Saltveit, Svein Jakob Seniorforskningstekniker +47 22851724 s.j.saltveit@nhm.uio.no Svein Jakob Saltveit