Tone Lindheim

Direktør
Bilde av Tone Lindheim
English version of this page
Telefon +47-22851722
Mobiltelefon +47 97 07 94 59
Rom 213 (Tøyen hovedgård, 2. etg.)
Brukernavn
Besøksadresse Tøyen hovedgård Naturhistorisk museum Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Publikasjoner

 • Lindheim, Tone (2014). Ekebergparken i Oslo. Landskab.  ISSN 0023-8066.  95(1), s 10- 17
 • Lindheim, Tone (2014). Folkeparken på Ekeberg. Arkitektur N.  ISSN 1504-7628.  s 50- 57
 • Lindheim, Tone (2014). Working With the Cultural Layers of Ekeberg. Topos.  ISSN 0942-752X.  s 76- 81
 • Lindheim, Tone & Bjørbekk, Jøstein (2012). Scandinavia. Bjørbekk & Lindheim landscape architects. Rolfsbukta residential area. Town hall park at Kjenn. Paisea.  ISSN 1887-2557.  s 40- 49
 • Lindheim, Tone (2010). Elever i vidregående skoler-ikke lenger barn, ennå ikke voksne. Arkitektur N.  ISSN 1504-7628.  1, s 74- 75
 • Lindheim, Tone (2010). Skolens uterom-et sted for lek og læring eller for oppbevaring?. Arkitektur N.  ISSN 1504-7628.  6, s 58- 67
 • Lindheim, Tone (2009). Nansen Park, Oslo. Topos.  ISSN 0942-752X.  66, s 22- 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindheim, Tone Helen; et al, . & Bjørbekk Lindheim, landskapsarkitekter (2016). Spor. Press Forlag.  ISBN 978-82-328-0036-0.  303 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindheim, Tone Helen (2017). Hagen i naturen - og i kunsten.
 • Lindheim, Tone Helen (2016, 16. april). "Botanisk hage, Naturhistorisk museum: ulike utfordringer, gleder og muligheter". [Radio].  NRK Radio - Ekko.
 • Lindheim, Tone Helen (2016, 05. april). "Hvor skal barna leke?".  Aftenposten.
 • Lindheim, Tone Helen (2016, 01. april). Livet i landskapet. [Tidsskrift].
 • Lindheim, Tone Helen (2016, 16. april). Museumssjef med grønne fingre. [Radio].  NRK P2 "Ekko Helg".
 • Lindheim, Tone Helen (2016, 23. april). Norges "første" botaniker døde på Kongoelva.  Dagbladet.
 • Lindheim, Tone Helen (2016). "Om barn i byen. Kan millionbyen Oslo bli en god by å vokse opp i".
 • Lindheim, Tone (2015). "Belysning på Blindren Campus UiO). Landskab.  ISSN 0023-8066.
 • Lindheim, Tone (2015). "Planlegging på Fornebu".
 • Lindheim, Tone & Bergem, Svein Erik (2015). "Bogstadveien". Landskab.  ISSN 0023-8066.
 • Lindheim, Tone (2014). Arkitekten er inne og ser ut - landskapsarkitekten er ute og ser "inn"?.
 • Lindheim, Tone (2014). Bygging i bratt terreng.
 • Lindheim, Tone (2014). Det grønne i det nye Oslo.
 • Lindheim, Tone (2014). Ekebergparken,-et eksempel på at demokratiet virker?.
 • Lindheim, Tone (2014). "Godt & Skidt".Oppløftende: Ekebergparken i Oslo. Mest nedslående: Høyhusenes framtogsmarsj. Landskab.  ISSN 0023-8066.
 • Lindheim, Tone (2014). Hva skjedde på plansiden i 1980 årene?.
 • Lindheim, Tone (2014). Ledet befaring i Nansenparken, Oslo.
 • Lindheim, Tone (2014). Ledet befaring på Ekeberg.
 • Lindheim, Tone (2014). Lys i mørke landskap.
 • Lindheim, Tone (2014). Nansenparken på Fornebu - et rent landskapsarkitektprosjekt.
 • Lindheim, Tone (2014). Urban Landscapes, Challenges, Ambitions and Projects.
 • Lindheim, Tone (2014). Utearealsnormen.
 • Lindheim, Tone (2014). Utearealsnormen i Oslo kommune.
 • Lindheim, Tone (2014). Utforming av 'Fornebu.
 • Thoren, Anne-Karine Halvorsen & Lindheim, Tone (2014). Klima, stat og landskap, I: Bår Stenvik (red.),  Arbeid pågår! Fellesskapets arkitektur.  Norsk design- og arkitektursenter.  ISBN 978-82-452-0048-5.  Kapittel.  s 158 - 165
 • Lindheim, Tone (2013). "Behandling av vegetasjonen på Ekeberg".
 • Lindheim, Tone (2013). "Ekeberg parken".
 • Lindheim, Tone (2013). "Hvorfor bruke landskapsarkitekter i prosjektering og planlegging?".
 • Lindheim, Tone (2013, 12. desember). "KVINNEN BAK RINGNES´KVINNER". [Tidsskrift].  Næringseiendom.
 • Lindheim, Tone (2012, 01. februar). Hun utformer byrommene våre.  Fargemagasinet.
 • Lindheim, Tone (2012). Jury medlem med ansvar for utvalgt prosjekt innhold i boken, In  In touch. Landscape architecture in Europe 2012.  Uitgeverij Blauwdruk.  ISBN 3034608152.  Forord.
 • Lindheim, Tone (2012). Nansen Park, Oslo, Norway, In  Nature + Scape.  Dopress Books.  ISBN 9787214076311.  Park.  s 192 - 197
 • Lindheim, Tone (2012). Nansenparken, I: Kjeld Kjeldsen (red.),  New nordic - architecture & identity.  Louisiana Museum of Modern Art.  ISBN 978-87-92877-06-2.  Bilde.  s 187 - 187
 • Lindheim, Tone (2012). Nansenparken.
 • Lindheim, Tone (2012). Rolfsbukta Residential Area, Fornebu, Norway, In  Nature + Scape.  Dopress Books.  ISBN 9787214076311.  Park.  s 248 - 251
 • Lindheim, Tone (2012). Vorwort, I:  Holzarten, Gestaltung, Konstruktion, Oberfläche.  DVA verlag.  ISBN 978-3-421-03843-2.  Forord.  s 6 - 6
 • Lindheim, Tone (2011). Bruk av Tullinløkka som minnelund etter 22. juli. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lindheim, Tone (2011, 29. august). Bruk av Tullinløkka som minnepark. [Radio].
 • Lindheim, Tone (2011). Bruk av tre i utendors anlegg. Byrom, skoler, større parker og konstruksjoner langs sjø- og vannkanter.
 • Lindheim, Tone (2011, 21. mars). Hagen som kulturuttrykk. [Radio].
 • Lindheim, Tone (2011). Hvordan sikre en byutvikling som ivaretar livskvalitet, aktiv rekreasjon, naturkontakt og naturopplevelser?.
 • Lindheim, Tone (2011). Planlegging av Fornebu fra et miljøperspektiv.
 • Lindheim, Tone (2011). Skogsparken på Ekeberg.
 • Lindheim, Tone (2011). Skolens uteareal.
 • Lindheim, Tone (2011). Skulpturparken på Ekeberg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lindheim, Tone (2011). Store transformasjonsprosjekter i Norge.
 • Lindheim, Tone (2011). Use of water as threads of silver in the landscape.
 • Lindheim, Tone (2010). Balkongen, Minihagens muligheter.
 • Lindheim, Tone (2010). "Flyplassareal ble frigjort". Kommunalteknikk.  ISSN 0452-389X.  5, s 14- 18
 • Lindheim, Tone (2010). "Nansenparken".
 • Lindheim, Tone (2010). Nansenparken og Storøya.
 • Lindheim, Tone (2010). "Nansenparken, og Storøya", Nordisk park og friluftskongress.
 • Lindheim, Tone (2010). "Transforming landscape - the challenge of redisgn".
 • Lindheim, Tone (2010). Utstilling av Storøya og Nansenparken.
 • Lindheim, Tone (2010). "Utvikling av uteområder i barnehager: Bevegelse, innlæring og fysisk utfoldelse".
 • Lindheim, Tone (2009). Barnas uterom, prosjekteringserfæringer.
 • Lindheim, Tone (2009). Barnas uterom-utfordringer og muligheter.
 • Lindheim, Tone (2009). Charette for vidreutvikling av Grønmo fyllplass.
 • Lindheim, Tone (2009). Framtidens byer, Presentasjon av Pilestredet Park og Nansensparken som eksempler på bærekraftige prosjekter.
 • Lindheim, Tone (2009). Idèdugnad Sandvika. Vegsystemets forhold til byutviklingen.
 • Lindheim, Tone (2009, 28. mai). Tullinløkka og provisorier i det norske bylandskap. [Radio].
 • Lindheim, Tone (2009). Utbyggingen av Fornebu, Bruk av trevirke i Nansenparken.
 • Lindheim, Tone (2009). Uterommets muligheter.
 • Lindheim, Tone (2009). Vann i grøntanlegg.
 • Lindheim, Tone (2009). Vann som sølvtråder i landskapet.
 • Lindheim, Tone (2008). 3. premie i åpen internasjonal konkurranse om utforming av Nedre Foss- bypark i Oslo.
 • Lindheim, Tone (2008). "Blå-Grønn infrastruktur".
 • Lindheim, Tone (2008, 29. mai). "Byens møtesteder, bygging av provisorier i våre felles utearealer". [Radio].
 • Lindheim, Tone (2008). Flyplass blir park: byggeprosjekter. Byggeindustrien.  ISSN 0332-7086.  s 135- 137
 • Lindheim, Tone (2008). "Fornebulandets nye former". ?.  s 2
 • Lindheim, Tone (2008). "Mykt og stramt på Fornebu". ?.  6, s 20- 22
 • Lindheim, Tone (2008). "Nansenparken i Oslo". ?.  8, s 20- 22
 • Lindheim, Tone (2008). Pilestredet Park.
 • Lindheim, Tone (2008). "Stein mellom himmel og jord". ?.  (4), s 14- 17
 • Lindheim, Tone (2008, 02. september). "Take off Nansenparken".
 • Lindheim, Tone (2008). "Transformasjon av tidligere flyplass".
 • Lindheim, Tone (2008). "Trender og Design".
 • Lindheim, Tone (2008). "Tullinløkka-bypark eller byggegrunn". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lindheim, Tone (2008). "Utvikling av gode møtesteder".
 • Lindheim, Tone (2007). Barnas uterom; Husker du?.
 • Lindheim, Tone (2007). Lek og moro mellom husene - hvordan skape uteområder som innbyr til lek og fysisk aktivitet i byen.
 • Lindheim, Tone (2007). Lek og moro mellom husene - hvordan skape uteområder som innbyr til lek og fysisk aktivitet i byen.
 • Lindheim, Tone (2007). Prosjekter på Fornebu.
 • Lindheim, Tone (2007, 04. mai). Uterom for alle sanser.
 • Lindheim, Tone (2006). Barnas uterom.
 • Lindheim, Tone (2006). De stille og de ville - samhandling i uterom.
 • Lindheim, Tone (2006, 20. juni). Et delikat problem. [Radio]. Vis sammendrag
 • Lindheim, Tone (2006). Lokal overvannshåndtering - utfordringer og muligheter.
 • Lindheim, Tone (2006). Presentasjon av Ensjø-planer.
 • Lindheim, Tone (2004, 29. september). Intervju om utforming av Pilestredet Park.
 • Lindheim, Tone (2004, 21. desember). Intervju vedrørende Hundsund Grendesenter og Sentralparken på Fornebu.
 • Lindheim, Tone (2004, 08. november). Intervju vedrørende utforming av Sjøfronten i Molde og utvikling av Molde sentrum. [Radio].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2015 14:20 - Sist endret 10. apr. 2018 11:53