English version of this page

Bilagslønnede

Postadresse Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
Tøyen
0562 Oslo
Telefon +47 22851704
Stedkode 280605

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Enger, Torill +47 22851779 torill.enger@nhm.uio.no
Gustavsen, Solveig solveig.gustavsen@nhm.uio.no