vegarbak

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Ansvarsområder

Ansatt ved GBIF-noden.

Faglige kompetanseområder

Vegetasjonsøkologi, landskapsøkologi, konsekvensanalyser, geografiske informasjonssystemer (GIS), statistikk og modellering.

Publikasjoner

 • Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar; Stange, Erik & Bakkestuen, Vegar (2020). Evaluating cumulative effects of small scale hydropower development using GISmodelling and representativeness assessments. Environmental impact assessment review.  ISSN 0195-9255.  85 . doi: 10.1016/j.eiar.2020.106458 Vis sammendrag
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2019). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2018, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3442-9.  6.  s 96 - 102
 • Chala, Desalegn; Zimmermann, Niklaus E.; Brochmann, Christian & Bakkestuen, Vegar (2017). Migration corridors for alpine plants among the `sky islands? of eastern Africa: do they, or did they exist?. Alpine Botany.  ISSN 1664-2201.  Published ahead of print, s 1- 12 . doi: 10.1007/s00035-017-0184-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gelete, Desalegn Chala; Brochmann, Christian; Psomas, Achilleas; Ehrich, Dorothee; Gizaw, Abel; Masao, Catherine; Bakkestuen, Vegar & Zimmermann, Niklaus E. (2016). Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(24), s 8931- 8941 . doi: 10.1002/ece3.2603 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mewicha, Berihun Gebremedhin; Flagstad, Øystein; Bekele, Afework; Gelete, Desalegn Chala; Bakkestuen, Vegar; Boessenkool, Sanne; Popp, Magnus; Gusarova, Galina; Schrøder-Nielsen, Audun; Nemomissa, Sileshi; Brochmann, Christian; Stenseth, Nils Christian & Epp, Laura (2016). DNA metabarcoding reveals diet overlap between the endangered walia ibex and domestic goats - Implications for conservation. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(7), s 1- 18 . doi: 10.1371/journal.pone.0159133 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bryn, Anders & Bakkestuen, Vegar (2015). Opportunities for improved distribution modelling practice via a strict maximum likelihood interpretation of MaxEnt. Ecography.  ISSN 0906-7590.  38(2), s 172- 183 . doi: 10.1111/ecog.00565
 • Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune & Bakkestuen, Vegar (2015). MIAT: Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt distribution modelling. Ecological Informatics.  ISSN 1574-9541.  30, s 215- 221 . doi: 10.1016/j.ecoinf.2015.07.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wasof, Safaa; Lenoir, Jonathan; Aarrestad, Per Arild; Alsos, Inger Greve; Armbruster, W. Scott; Austrheim, Gunnar; Bakkestuen, Vegar; Birks, Harry John Betteley; Bråthen, Kari Anne; Broennimann, Olivier; Brunet, Jörg; Bruun, Hans Henrik; Dahlberg, Carl Johan; Diekmann, Martin; Dullinger, Stefan; Dynesius, Mats; Ejrnæs, Rasmus; Gegout, Jean-Claude; Graae, Bente Jessen; Grytnes, John-Arvid; Guisan, Antoine; Hylander, Kristoffer; Jonsdottir, Ingibjørg; Kapfer, Jutta; Klanderud, Kari; Luoto, Miska; Milbau, Ann; Moora, Mari; Nygaard, Bettina; Odland, Arvid; Pauli, Harald; Ravolainen, Virve; Reinhardt, Stefanie; Sandvik, Sylvi Marlen; Schei, Fride Høistad; Speed, James David Mervyn; Svenning, Jens-Christian; Thuiller, Wilfried; Tveraabak, Unn; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Virtanen, Risto; Vittoz, Pascal; Willner, Wolfgang; Wohlgemuth, Thomas; Zimmermann, Niklaus E; Zobel, Martin & Decocq, Guillaume (2015). Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography.  ISSN 1466-822X.  24(12), s 1401- 1412 . doi: 10.1111/geb.12375 Vis sammendrag
 • Eidesen, Pernille Bronken; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Alsos, Inger Greve; Gilg, Oliver; Taberlet, Pierre & Brochmann, Christian (2013). Genetic roadmap of the Arctic: plant dispersal highways, traffic barriers and capitals of diversity. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  200(3), s 898- 910 . doi: 10.1111/nph.12412 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine & Halvorsen, Rune (2013). Impact of scale and quality of digital terrain models on predictability of seabed terrain types. Marine Geodesy.  ISSN 0149-0419.  36(1), s 2- 21 . doi: 10.1080/01490419.2012.747454
 • Carlsen, Tor; Bendiksby, Mika; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve; Bakkestuen, Vegar; Haugan, Reidar; Kauserud, Håvard & Timdal, Einar (2012). Species delimitation, bioclimatic range, and conservation status of the threatened lichen Fuscopannaria confusa. The Lichenologist.  ISSN 0024-2829.  44(5), s 565- 575 . doi: 10.1017/S0024282912000199
 • Jacobsen, Jan Arge; Hansen, Lars Petter; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Reddin, David G.; White, Jonathan; Maoiléidigh, Niall Ó.; Russell, Ian C.; Potter, E.C.E. (Ted); Fowler, Mark; Smith, Gordon W.; Mork, Kjell Arne; Isaksson, Arni; Oskarsson, Sumarlidi; Karlsson, Lars & Pedersen, Stig (2012). Distribution by origin and sea age of Atlantic salmon (Salmo salar) in the sea around the Faroe Islands based on analysis of historical tag recoveries. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  69(9), s 1598- 1608 . doi: 10.1093/icesjms/fss115 Vis sammendrag
 • Reddin, David G.; Hansen, Lars Petter; Bakkestuen, Vegar; Russell, Ian; White, Jonathan; Potter, E.C.E.; Dempson, J. Brian; Sheehan, Timothy F.; Maoileidigh, Niall O.; Smith, Gordon W.; Isaksson, Arni; Jacobsen, Jan Arge; Fowler, Mark; Mork, Kjell Arne & Amiro, Peter (2012). Distribution and biological characteristics of Atlantic salmon (Salmo salar) at Greenland based on the analysis of historical tag recoveries. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  69(9), s 1589- 1597 . doi: 10.1093/icesjms/fss087 Vis sammendrag
 • Edvardsen, Anette; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2011). A fine-grained spatial prediction model for the red-listed vascular plant Scorzonera humilis. Nordic Journal of Botany.  ISSN 0107-055X.  29(4), s 495- 504 . doi: 10.1111/j.1756-1051.2010.00984.x
 • Halvorsen, Rune; Edvardsen, Anette & Bakkestuen, Vegar (2011). Romlig prediksjonsmodellering av griseblad (Scorzonera humilis) i Østfold, I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel III.  s 118 - 126
 • Hessen, Dag Olav; Bakkestuen, Vegar & Walseng, Bjørn (2011). The ecological niches of Bythotrephes and Leptodora: lessons for predicting long-term effects of invasion. Biological Invasions.  ISSN 1387-3547.  13(11), s 2561- 2572 . doi: 10.1007/s10530-011-0079-7 Vis sammendrag
 • Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Bratli, Harald (2011). Romlig prediksjonsmodellering av kulturmarkseng i Oppdal kommune (Sør-Trøndelag), I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel IV.  s 127 - 151
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2011). Romlig prediksjonsmodellering av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjord-området, I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel VI.  s 176 - 196
 • Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd E.; Erikstad, Lars & Eilertsen, Odd (2010). Vegetation composition, gradients and environment relationships of birch forest in six monitoring reference areas in Norway. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  34, s 1- 223
 • Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard & Gulden, Gro (2010). Prediksjonsmodellering av storsoppers utbredelse i Norge, basert på herbariemateriale - potensiale og begrensninger. Agarica.  ISSN 0800-1820.  29, s 61- 78
 • Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2009). Spatial predictive distribution modelling of the kelp species Laminaria hyperborea. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  66(10), s 2106- 2115 . doi: 10.1093/icesjms/fsp195
 • Myking, Tor; Aarrestad, Per Arild; Derome, J; Bakkestuen, Vegar; Bierke, JW; Gytarsky, M; Isaeva, L; Karaban, R; Korotkov, V; Lindgren, M; Lindroos, AJ; Rosberg, I; Salemaa, M; Tommervik, H & Vassilieva, N (2009). Effects of air pollution from a nickel-copper industrial complex on boreal forest vegetation in the joint Russian-Norwegian-Finnish border area. Boreal environment research.  ISSN 1239-6095.  14(2), s 279- 296
 • Soldal, E.; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Isæus, Martin (2009). Predictive probability modelling of marine habitats – a case study from the West coast of Norway, In Erlend Moksness; Einar Dahl & Josianne Støttrup (ed.),  Integrated Coastal Zone Management.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-3950-2.  Chapter 5.  s 57 - 65
 • Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune & Heegaard, Einar (2009). Disentangling complex fine-scale ecological patterns by path modelling using GLMM and GIS. Journal of Vegetation Science.  ISSN 1100-9233.  20(5), s 779- 790 . doi: 10.1111/j.1654-1103.2009.01001.x
 • Soldal, Ellen; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Longva, Oddvar & Isæus, Martin (2009). Predictive probability modelling of marine habitats - a case study from the West coast of Norway, In Erlend Moksness; Einar Dahl & Josianne Støttrup (ed.),  Integrated Coastal Zone Management.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-3950-2.  Chapter 5.  s 57 - 65
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Halvorsen, Rune (2008). Step-less models for regional environmental variation in Norway. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  35, s 1906- 1922 . doi: 10.1111/j.1365-2699.2008.01941.x
 • Bekkby, T; Rinde, E; Erikstad, L; Bakkestuen, Vegar; Longva, O; Christensen, O; Isaeus, M & Isachsen, PE (2008). Spatial probability modelling of eelgrass (Zostera marina) distribution on the west coast of Norway. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  65, s 1093- 1101 . doi: 10.1093/icesjms/fsn095
 • Erikstad, Lars; Lindblom, Inge; Jerpåsen, Gro; Hanssen, Martin A.; Bekkeby, Trine; Stabbetorp, Odd & Bakkestuen, Vegar (2008). Environmental value assessment in a multidisciplinary EIA setting. Environmental impact assessment review.  ISSN 0195-9255.  28, s 131- 143 . doi: 10.1016/j.eiar.2007.03.005
 • Anderson-Glenna, MJ; Bakkestuen, Vegar & Clipson, NJW (2008). Spatial and temporal variability in epilithic biofilm bacterial communities along an upland river gradient. FEMS Microbiology Ecology.  ISSN 0168-6496.  64, s 407- 418 . doi: 10.1111/j.1574-6941.2008.00480.x
 • Bekkby, T; Isachsen, PE; Isaeus, M & Bakkestuen, Vegar (2008). GIS modeling of wave exposure at the seabed: A depth-attenuated wave exposure model. Marine Geodesy.  ISSN 0149-0419.  31, s 117- 127 . doi: 10.1080/01490410802053674
 • Bekkeby, Trine; Rinde, Eli; Erikstand, L.; Bakkestuen, Vegar; Longva, O.; Christensen, O.; Isæus, Martin & Isachsen, Pål Erik (2008). Spatial probability modelling of eelgrass Zostera marina L. distribution on the West coast of Norway. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  65, s 1093- 1101
 • Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard; Gulden, Gro & Halvorsen, Rune (2008). Modelling and predicting fungal distribution patterns using herbarium data. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  35(12), s 2298- 2310 . doi: 10.1111/j.1365-2699.2008.01965.x
 • Hessen, Dag Olav; Bakkestuen, Vegar & Walseng, Bjørn (2007). Energy input and zooplankton species richness. Ecography.  ISSN 0906-7590.  30, s 749- 758
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Økland, Rune Halvorsen; Bakkestuen, Vegar; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd (2007). Endringer for utvalgte arter i granskogsområder og bjørkeskogsområder 1988-2007, I: Erik Fremstad (red.),  Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2006: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-1824-5.  Kapittel 3.  s 33 - 37

Se alle arbeider i Cristin

 • Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi Elin; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård Gunnar & Økland, Tonje (2020). Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data. NINA rapport. 1827. Vis sammendrag
 • Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild & Ranneklev, Sissel Brit (2020). Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing.
 • Jakobsson, Simon; Bakkestuen, Vegar; Barton, David Nicholas; Lindhjem, Henrik & Magnussen, Kristin (2020). Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal. NINA rapport. 1767. Vis sammendrag
 • Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Bakkestuen, Vegar; Rød, Maria; Rusch, Graciela; Nordén, Jenni & Rosvold, Jørgen (2020). Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold. Menon-publikasjon. 3/2020.
 • Myklebost, Heidi Elin; Olsen, Siri Lie & Bakkestuen, Vegar (2020). Bjørkemålere, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-4557-9.  6.  s 62 - 67
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2020). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2019, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-4557-9.  4.  s 48 - 54
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Chipperfield, Joseph; Jokerud, Mari; Løkken, Jørn Olav; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders & Olsen, Siri Lie (2019). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3442-9.  3.  s 22 - 45 Vis sammendrag
 • Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil & Myklebost, Heidi Elin (2019). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-3349-1.  3.  s 22 - 33
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2019). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-3349-1.  Kapittel 5.  s 50 - 56
 • Austnes, Kari; Lund, Espen; Sample, James Edward; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Aas, Wenche (2018). Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016. NIVA-rapport. 7239. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan Sara & Kermit, Martin Andreas (2018). Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA rapport. 1545. Vis sammendrag
 • Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul & Bakkestuen, Vegar (2018). Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. NINA rapport. 1393. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil & Töpper, Joachim Paul (2017). Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. NINA rapport. 1348. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Töpper, Joachim Paul; Chala, Desalegn; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin & Stabbetorp, Odd Egil (2017). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3101-5.  3.  s 22 - 35
 • Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2017). Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. NINA rapport. 1404. Vis sammendrag
 • Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2017). Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse. NINA Kortrapport. 51. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2017). Lidar som hjelpemiddel for å identifisere naturtyper.. NINA rapport. 1346. Vis sammendrag
 • Gizaw, Abel; Brochmann, Christian; Chala, Desalegn; Popp, Magnus; Zimmermann, Niklaus E.; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Eilu, Gerald; Munishi, Pantaleo; Mwachala, Geoffrey; Nemomissa, Sileshi & The AFROALP, team (2017). Connectivity in the extremely fragmented African ‘Sky Island’ flora: historical migration corridors or long-distance dispersal?.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2017). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3101-5.  5.  s 52 - 58
 • Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle & Bakkestuen, Vegar (2016). Bjørkemålere, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2941-8.  7.  s 61 - 63
 • Bakkestuen, Vegar (2016). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Børgefjell, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2941-8.  3.  s 22 - 31
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2016). Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. NINA rapport. 1110. Vis sammendrag
 • Blumentrath, Stefan; Nowell, Megan Sara; Salberg, Arnt Børre; Kermit, Martin Andreas; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Bernhardt, J (2016). Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA Kortrapport. 6. Vis sammendrag
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2016). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2015, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2941-8.  5.  s 43 - 49
 • Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Björn; Sverdrup-Thygeson, Anne & Ødegaard, Frode (2015). Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. NINA temahefte. 61.
 • Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild & Stabbetorp, Odd Egil (2015). Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk. NINA rapport. 1122. Vis sammendrag
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2015). Overvåking av vegetasjonsslitasje etter ferdsel på Svalbard. Metodeutvikling og re-gistrering av vegetasjonsendringer i fokuslokalitetene London og Platåfjellet mellom 2009 og 2014. NINA rapport. 1152. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil & Often, Anders (2014). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen 2013, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2651-6.  3.  s 17 - 33 Vis sammendrag
 • Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Molia, Anne & Evju, Marianne (2014). Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet.. NINA rapport. 1102. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Bekkby, Trine; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2014). Effekten av skala og kvalitet i prediksjon av bunntyper. Vann.  ISSN 0042-2592.  3, s 352- 355
 • Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil & Bakkestuen, Vegar (2014). Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn. NINA rapport. 608. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stedje, Brita; Bakkestuen, Vegar & Bjorå, Charlotte Sletten (2014). Identifying biodiversity hotspots for Anthericum and Chlorophytum (Asparagaceae) in East Africa by using multiple diversity measures.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2014). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2013, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2651-6.  7.  s 87 - 94 Vis sammendrag
 • Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Bjørn; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne & Ødegaard, Frode (2013). ARKO-prosjektet: en viktig kunnskapsleverandør for forvaltning av Norges biologiske mangfold. Naturen.  ISSN 0028-0887.  (2-2013), s 90- 103 Vis sammendrag
 • Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2013). Invasive alien species in road verges distribution modelling as a tool for early detection. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2013). Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. NINA rapport. 1006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2013). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2012., I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2012 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2557-1.  5.
 • Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2012). Videreføring av prediksjonsmodellering av invaderende fremmede arter. Utredning for DN. 6.
 • Framstad, Erik; Blumentrath, Stefan; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2012). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og toleranse for klimaendringer. NINA rapport. 888. Vis sammendrag
 • Hanssen, Frank Ole; Mathur, Vinod B.; Athreya, Vidya; Bakkestuen, Vegar; Chavan, Vishwas; Lindgaard, Arild; Mehlum, Fridtjof; Talàvan, Alberto Gonzàlez; Vang, Roald & Valland, Nils (2012). Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Progress report 2011: Indo- Norwegian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved nature conservation and sustainable development. NINA rapport. 801. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Stabbetorp, Odd Egil (2011). Utprøving av metodikk for overvåking av effekter av atmosfærisk tilført nitrogen på fattig fjellvegetasjon.Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge. NINA rapport. 741. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil & Myklebost, Heidi Elin (2011). Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg og Reservegasskraftverk på Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser og nyetablering av overvåkingsfelter i 2010. NINA rapport. 690. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Røsberg, Ingvald (2011). Effekter på markvegetasjon, I: Brit Lisa Skjelkvåle (red.),  Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport.  Norsk institutt for vannforskning.  ISBN 978-82-577-5918-6.  4.2.  s 77 - 80
 • Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2011). Utbredelsesmodellering av fremmede invaderende karplanter langs veg.
 • Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne & Halvorsen, Rune (2011). Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. NINA rapport. 713. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Hassel, Kristian; Stabbetorp, Odd Egil & Wilmann, Bodil Helene (2010). Etablering av overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2009. NINA rapport. 579. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2010). Modelling kelp forest distribution in Norway.
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil & Wilmann, Bodil (2009). Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av vegetasjon og jord – grunnlagsundersøkelse 2008. NINA rapport. 440. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Halvorsen, Rune (2009). Klimaendringer og Norges vegetasjon. Hvordan påvirkes vegetasjonsmodeller av ulike klimascenarier?. NINA rapport. 524. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Hanssen, Frank; Stabbetorp, Odd Egil; Evju, Marianne & Aarrestad, Per Arild (2009). Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart. NINA rapport. 448. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne & Bakkestuen, Vegar (2009). Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland. Forprosjekt naturmiljø. NINA rapport. 506. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil & Wilmann, Bodil Helene (2009). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen, I: Erik Framstad (red.),  Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2008: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2062-0.  3.  s 16 - 42
 • Bakkestuen, Vegar (2009). GIS as a tool for studying temporal and spatial patterns in Norwegian ecosystems across disciplines and scales. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 836.
 • Bakkestuen, Vegar (2009, 05. mai). Intervjuet om doktorgradavhandlingen. [Radio].  Østlandssendingen P1.
 • Bakkestuen, Vegar (2009, 31. juli). Med nesa plantet i jorda.  Svalbardposten.
 • Grydeland, Ivar & Bakkestuen, Vegar (2009, 22. april). Intervju om doktorgrad. [Radio].  Verdt å vite.
 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders & Bakkestuen, Vegar (2009). Terrestrisk naturovervåking i 2008: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell. Norsk institutt fr naturforskning rapport. 490.
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, H; Framstad, Erik; Skarpaas, O; Stabbetorp, O; Wollan, Anders & Ødegaard, Frode (2009). Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftsrapport for 2009. NINA rapport. 528. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollan, Anders; Stokland, Jogeir Nicolai & Bakkestuen, Vegar (2009). Predicting regional and local distribution of fungi.
 • Tømmervik, Hans; Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2008). Forsøk med forsterkning og revegetering av kjøretraséer i Porsangmoen - Hálkavárri skytefelt. NINA rapport. 341. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle Werner; Tømmervik, Hans; Bakkestuen, Vegar; Hagen, Dagmar & Wilmann, Bodil (2008). StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser 2008. NINA rapport. 421. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eidesen, Pernille Bronken; Bakkestuen, Vegar; Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee & Brochmann, Christian (2008). Comparative circumpolar phylogeography indicates common dispersal barriers and centers of diversity.
 • Stokland, Jogeir Nicolai; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, T; Rinde, E; Skarpaas, O; Sverdrup-Thygeson, Anne; Yoccoz, N.G. & Halvorsen, Rune (2008). Prediksjonsmodellering av arters og naturtypers utbredelse og forekomst: utfordringer og potensiell bruksverdi i Norge. ISBN 978-82797001-4.
 • Stokland, Jogeir Nicolai; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne; Yoccoz, Nigel Gilles & Halvorsen, Rune (2008). Prediksjonsmodeller som verktøy for kartlegging, overvåking og forvaltning av biologisk mangfold: anvendelse, utviklingspotensiale og utfordringer. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 1.
 • Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, P.A.; Erikstad, L & Økland, Rune Halvorsen (2007). Arameterization of major regional environmental gradients is important for a holistic monitoring of biodiversity.
 • Aarrestad, Per Arild; Wilmann, Bodil Helene; Brandrud, Tor Erik & Bakkestuen, Vegar (2007). Kalking av bakkemyr og fuktig røsslyngfuruskog Dose–responsforsøk i Espedalen, Flekke-Guddal 2002–2006. NINA rapport. 232. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 29. feb. 2012 10:06