Trond Aalvik Simensen

Bilde av Trond Aalvik Simensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Trond forsker på naturvariasjon og økologi på landskapsnivå, og studerer endringer i landskap og arealbruk over tid. Han arbeider med en PhD i økologi (2016-2020). Han arbeider med kartlegging av landskapstyper og geografisk fordeling av økosystemer og landskapselementer og i Norge. Trond deltar i arbeidet med utvikling av landskapsnivået i Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Bakgrunn

Trond er utdannet Cand. agric. ved Norges Landbrukshøgskole og har videreutdanning i vegetasjonsøkologi, landskapsøkologi, fjernmåling, økologisk modellering, og bruk av statistiske metoder i analyser av biologiske data. Han har arbeidet med arealplanlegging,  miljøkonsekvensutredninger og naturforvaltning med erfaring fra konsulentvirksomhet og fra offentlig forvaltning. 

Samarbeid

Trond sitt Ph.D.-prosjekt "Kartlegging og analyse av landskapsmessig mangfold i Norge", inngår i ordningen "Offentlig sektor Ph.D." i regi av Norges Forskningsråd. Prosjektet gjennomføres som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for naturforskning og Artsdatabanken. 

Emneord: Landskap, Økologi, Modellering

Publikasjoner

 • Simensen, Trond (2022). Biologen som revolusjonerte byplanleggingen. Patrick Geddes' teorier om byplanlegging og regional utvikling. I Clemetsen, Morten & Asmervik, Sigmund (Red.), Sted, fellesskap og framtid. Erik Loranges idealer og dagens samfunnsplanlegging. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-037288. s. 53–79.
 • Venter, Zander; Barton, David Nicholas; Chakraborty, Tirthankar; Simensen, Trond & Singh, Geethen (2022). Global 10 m Land Use Land Cover Datasets: A Comparison of Dynamic World, World Cover and Esri Land Cover. Remote Sensing. ISSN 2072-4292. 14(16). doi: 10.3390/rs14164101.
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Simensen, Trond & Bryn, Anders (2021). A comparison of three ways to assemble wall-to-wall maps from distribution models of vegetation types. GIScience & Remote Sensing. ISSN 1548-1603. 58(8), s. 1458–1476. doi: 10.1080/15481603.2021.1996313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Erikstad, Lars & Halvorsen, Rune (2021). Diversity and distribution of landscape types in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. s. 1–23. doi: 10.1080/00291951.2021.1892177. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars & Simensen, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography. ISSN 1466-822X. 29(11), s. 1887–1906. doi: 10.1111/geb.13164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune & Bryn, Anders (2020). Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity. ISSN 1366-9516. 26(8), s. 928–943. doi: 10.1111/ddi.13060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune & Erikstad, Lars (2018). Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy. ISSN 0264-8377. 75, s. 557–569. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.04.022. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Trond (2022). Naturregnskap supplerer brutto nasjonalprodukt og viser naturens verdi.
 • Simensen, Trond (2022). Hva er naturregnskap og hva kan det brukes til.
 • Simensen, Trond; Nowell, Megan Sara & Blumentrath, Stefan (2022). Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge.
 • Simensen, Trond; Hagen, Dagmar & Erikstad, Lars (2022). Naturrestaurering – Anbefalte målsetninger og tiltak for Gruve 7 på Svalbard.
 • Simensen, Trond (2022). Bærekraftig arealbruk i Kommune-Norge - faglunsj for Klima- og miljødepartementet.
 • Simensen, Trond (2022). Bærekraftig arealbruk i Kommune-Norge.
 • Simensen, Trond (2022). Introduksjon til landskapsøkologi for by- og regionplanleggere.
 • Skrindo, Astrid Brekke; Kolstad, Anders Lorentzen; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Nybø, Signe & Simensen, Trond (2022). Presentasjon av rapporten «Nye virkemidler i arealforvaltningen – naturrestaurering, arealregnskap og naturavgift».
 • Simensen, Trond; Hagen, Dagmar & Erikstad, Lars (2022). Avslutningsplan for Gruve 7 – skisse til overordnede grep.
 • Fadnes, Astrid & Simensen, Trond (2022). Norsk status i naturrestaureringens tiår. [Fagblad]. Arkitektnytt 6/2022.
 • Landrø, Juliet; Stokke, Bård Gunnar; Forseth, Torbjørn; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hagen, Dagmar & Fossøy, Frode [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Lure løsninger! Episode 4 om bærekraft. Sesong 4 episode 5. [Internett]. Naturligvis : en podkast om natur fra NINA.
 • Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar & Simensen, Trond (2022). Avslutningsplan for Svea fase 2b. Tilbakeføring av veger og anlegg. Grønt kurs.
 • Simensen, Trond (2022). Naturregnskap som verktøy for arealplanlegging.
 • Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Teien, Kristin Thorsrud; Simensen, Trond; Stange, Erik & Chipperfield, Joseph (2022). GreenPlan: Launching the "Norwegian Green Infrastructure Network” and decision-support tools for Land Prioritization, Scenario & Impact Assessment .
 • Simensen, Trond; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram & Stange, Erik (2022). GreenPlan – The Norwegian Green Infrastructure Network & decision-support tools for Land Prioritization, Scenario, and Impact assessment.
 • Stange, Erik & Simensen, Trond (2022). Forslag til nye og forsterkede virkemidler for en bærekraftig arealbruk innenfor rammene av lokalt selvstyre.
 • Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stange, Erik; Simensen, Trond & Teien, Kristin Thorsrud (2022). GreenPlan - Launching the Norwegian Green Infrastructure Network & decision-support tools for Land Prioritization, Scenario and Impact assessment.
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen & Simensen, Trond (2022). Planer som tar hensyn til naturmangfold og klima.
 • Simensen, Trond (2022). Bærekraftig arealbruk innenfor rammene av lokalt selvstyre.
 • Teien, Kristin Thorsrud; Barton, David Nicholas; Simensen, Trond; Venter, Zander; Sydenham, Markus A. K. & Kolstad, Anders Lorentzen (2021). Hva er naturregnskap og hvordan kan det brukes?
 • Simensen, Trond Aalvik (2021). History, state of art and future of landscape ecological research.
 • Simensen, Trond (2019). Nordlige barskoger kan bli et usikkert karbonlager. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033. s. 18–19.
 • Halleraker, Jo Halvard; Simensen, Trond; Løbersli, Else Marie; Nybø, Signe & Alfredsen, Knut (2019). Bridging ecology-science with decision making - despite different understanding of the science policy interface .
 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2018). A gradient perspective on landscape classification.
 • Asmervik, Sigmund & Simensen, Trond (2005). The roots of ecourbanism.
 • Simensen, Trond & Hofstad, Christian (2003). TDR 03.
 • Blumentrath, Stefan; Simensen, Trond & Nowell, Megan Sara (2022). Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4964-5.
 • Simensen, Trond; Winge, Nikolai Kristoffersen; Holth, Fredrik; Stange, Erik; Barton, David Nicholas & Hanssen, Gro Sandkjær (2022). Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre. KS FOU-rapport. KS.
 • Hagen, Dagmar; Skrindo, Astrid Brekke; Evju, Marianne; Nybø, Signe; Simensen, Trond & Kolstad, Anders Lorentzen (2022). Nye virkemidler i arealforvaltningen – naturrestaurering, arealregnskap og naturavgift. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4885-3.
 • Simensen, Trond (2021). Mapping and analysis of landscape diversity. Thesis for the degree for Philosophiae Doctor (PhD). University of Oslo, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Natural History Museum.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. mai 2018 12:04 - Sist endret 31. jan. 2022 09:10