Trond Simensen

Stipendiat
Bilde av Trond Simensen
English version of this page
Telefon +47 41509167
Brukernavn
Postadresse Sverresdalsveien 31a 7020 Trondheim

Faglige interesser

Trond forsker på naturvariasjon og økologi på landskapsnivå, og studerer endringer i landskap og arealbruk over tid. Han arbeider med en PhD i økologi (2016-2020). Han arbeider med kartlegging av landskapstyper og geografisk fordeling av økosystemer og landskapselementer og i Norge. Trond deltar i arbeidet med utvikling av landskapsnivået i Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Bakgrunn

Trond er utdannet Cand. agric. ved Norges Landbrukshøgskole og har videreutdanning i vegetasjonsøkologi, landskapsøkologi, fjernmåling, økologisk modellering, og bruk av statistiske metoder i analyser av biologiske data. Han har arbeidet med arealplanlegging,  miljøkonsekvensutredninger og naturforvaltning med erfaring fra konsulentvirksomhet og fra offentlig forvaltning. 

Samarbeid

Trond sitt Ph.D.-prosjekt "Kartlegging og analyse av landskapsmessig mangfold i Norge", inngår i ordningen "Offentlig sektor Ph.D." i regi av Norges Forskningsråd. Prosjektet gjennomføres som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for naturforskning og Artsdatabanken. 

Emneord: Landskap, Økologi, Modellering

Publikasjoner

 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Simensen, Trond & Bryn, Anders (2021). A comparison of three ways to assemble wall-to-wall maps from distribution models of vegetation types. GIScience & Remote Sensing. ISSN 1548-1603. 58(8), s. 1458–1476. doi: 10.1080/15481603.2021.1996313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Erikstad, Lars & Halvorsen, Rune (2021). Diversity and distribution of landscape types in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. s. 1–23. doi: 10.1080/00291951.2021.1892177. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars & Simensen, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography. ISSN 1466-822X. 29(11), s. 1887–1906. doi: 10.1111/geb.13164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune & Bryn, Anders (2020). Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity. ISSN 1366-9516. 26(8), s. 928–943. doi: 10.1111/ddi.13060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune & Erikstad, Lars (2018). Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy. ISSN 0264-8377. 75, s. 557–569. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.04.022. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Trond Aalvik (2021). History, state of art and future of landscape ecological research.
 • Simensen, Trond (2019). Nordlige barskoger kan bli et usikkert karbonlager. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033. s. 18–19.
 • Halleraker, Jo Halvard; Simensen, Trond; Løbersli, Else Marie; Nybø, Signe & Alfredsen, Knut (2019). Bridging ecology-science with decision making - despite different understanding of the science policy interface .
 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2018). A gradient perspective on landscape classification.
 • Asmervik, Sigmund & Simensen, Trond (2005). The roots of ecourbanism.
 • Simensen, Trond & Hofstad, Christian (2003). TDR 03.
 • Simensen, Trond (2021). Mapping and analysis of landscape diversity. Thesis for the degree for Philosophiae Doctor (PhD). University of Oslo, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Natural History Museum.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. mai 2018 12:04 - Sist endret 5. mars 2020 10:15