Trond Simensen

Stipendiat
Bilde av Trond Simensen
English version of this page
Telefon +47 41509167
Brukernavn
Postadresse Sverresdalsveien 31a 7020 Trondheim

Faglige interesser

Trond forsker på naturvariasjon og økologi på landskapsnivå, og studerer endringer i landskap og arealbruk over tid. Han arbeider med en PhD i økologi (2016-2020). Han arbeider med kartlegging av landskapstyper og geografisk fordeling av økosystemer og landskapselementer og i Norge. Trond deltar i arbeidet med utvikling av landskapsnivået i Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Bakgrunn

Trond er utdannet Cand. agric. ved Norges Landbrukshøgskole og har videreutdanning i vegetasjonsøkologi, landskapsøkologi, fjernmåling, økologisk modellering, og bruk av statistiske metoder i analyser av biologiske data. Han har arbeidet med arealplanlegging,  miljøkonsekvensutredninger og naturforvaltning med erfaring fra konsulentvirksomhet og fra offentlig forvaltning. 

Samarbeid

Trond sitt Ph.D.-prosjekt "Kartlegging og analyse av landskapsmessig mangfold i Norge", inngår i ordningen "Offentlig sektor Ph.D." i regi av Norges Forskningsråd. Prosjektet gjennomføres som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for naturforskning og Artsdatabanken. 

Emneord: Landskap, Økologi, Modellering

Publikasjoner

  • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond & Lieungh, Eva (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography.  ISSN 1466-822X. . doi: 10.1111/geb.13164 Vis sammendrag
  • Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune & Bryn, Anders (2020). Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity.  ISSN 1366-9516. . doi: 10.1111/ddi.13060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune & Erikstad, Lars (2018). Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy.  ISSN 0264-8377.  75, s 557- 569 . doi: 10.1016/j.landusepol.2018.04.022 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Halleraker, Jo Halvard; Simensen, Trond; Løbersli, Else Marie; Nybø, Signe & Alfredsen, Knut (2019). Bridging ecology-science with decision making - despite different understanding of the science policy interface. Vis sammendrag
  • Simensen, Trond (2019). Nordlige barskoger kan bli et usikkert karbonlager.. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.  s 18- 19
  • Asmervik, Sigmund & Simensen, Trond (2005). The roots of ecourbanism.
  • Simensen, Trond & Hofstad, Christian (2003). TDR 03. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. mai 2018 12:04 - Sist endret 5. mars 2020 10:15