Trond Simensen

Stipendiat
Bilde av Trond Simensen
Telefon +47 41509167
Mobiltelefon +1 608-556-3786
Brukernavn
Besøksadresse Department of Integrative Biology University of Wisconsin-Madison 430 Lincoln Drive Madison Wisconsin 53706 USA
Postadresse 1827 E Washington Ave Madison WI 53704 USA

Faglige interesser

Trond forsker på naturvariasjon og økologi på landskapsnivå, og studerer endringer i landskap og arealbruk over tid. Han arbeider med en PhD i økologi (2016-2020). Han arbeider med kartlegging av landskapstyper og geografisk fordeling av økosystemer og landskapselementer og i Norge. Trond deltar i arbeidet med utvikling av landskapsnivået i Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Bakgrunn

Trond er utdannet Cand. agric. ved Norges Landbrukshøgskole og har videreutdanning i vegetasjonsøkologi, landskapsøkologi, fjernmåling, økologisk modellering, og bruk av statistiske metoder i analyser av biologiske data. Han har arbeidet med arealplanlegging,  miljøkonsekvensutredninger og naturforvaltning med erfaring fra konsulentvirksomhet og fra offentlig forvaltning. 

Samarbeid

Trond oppholder seg for tiden ved Universitetet i Wisconsin-Madison (USA), hvor han er gjesteforsker ved Department of Integrative Biology, i en gruppe som ledes av professor Monica G. Turner: http://landscape.zoology.wisc.edu/  Trond sitt Ph.D.-prosjekt "Kartlegging og analyse av landskapsmessig mangfold i Norge", inngår i ordningen "Offentlig sektor Ph.D." i regi av Norges Forskningsråd. Prosjektet gjennomføres som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for naturforskning og Artsdatabanken. 

Emneord: Landskap, Økologi, Modellering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Halleraker, Jo Halvard; Simensen, Trond; Løbersli, Else Marie; Nybø, Signe & Alfredsen, Knut (2019). Bridging ecology-science with decision making - despite different understanding of the science policy interface. Vis sammendrag
  • Asmervik, Sigmund & Simensen, Trond (2005). The roots of ecourbanism.
  • Simensen, Trond & Hofstad, Christian (2003). TDR 03. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. mai 2018 12:04 - Sist endret 22. aug. 2019 18:04