Trond Simensen

Stipendiat
Bilde av Trond Simensen
Telefon +47 41509167
Brukernavn
Postadresse Sverresdalsveien 31a 7020 Trondheim

Faglige interesser

Trond forsker på naturvariasjon og økologi på landskapsnivå, og studerer endringer i landskap og arealbruk over tid. Han arbeider med en PhD i økologi (2016-2020). Han arbeider med kartlegging av landskapstyper og geografisk fordeling av økosystemer og landskapselementer og i Norge. Trond deltar i arbeidet med utvikling av landskapsnivået i Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Bakgrunn

Trond er utdannet Cand. agric. ved Norges Landbrukshøgskole og har videreutdanning i vegetasjonsøkologi, landskapsøkologi, fjernmåling, økologisk modellering, og bruk av statistiske metoder i analyser av biologiske data. Han har arbeidet med arealplanlegging,  miljøkonsekvensutredninger og naturforvaltning med erfaring fra konsulentvirksomhet og fra offentlig forvaltning. 

Samarbeid

Trond sitt Ph.D.-prosjekt "Kartlegging og analyse av landskapsmessig mangfold i Norge", inngår i ordningen "Offentlig sektor Ph.D." i regi av Norges Forskningsråd. Prosjektet gjennomføres som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for naturforskning og Artsdatabanken. 

Emneord: Landskap, Økologi, Modellering
Publisert 3. mai 2018 12:04 - Sist endret 5. mars 2020 10:15