Svein Jakob Saltveit

Bilde av Svein Jakob Saltveit
English version of this page
Telefon +47-22851724
Mobiltelefon +47-92834402
Rom 405, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Naturhistorisk museum Sars gate 1 0562 Oslo

Bakgrunn

1. amanuensis (professor kompetanse) og leder ved Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI). Cand. real. limnologi, Universitetet i Oslo.

Undervisnings- og veiledningsområder

Veileder innenfor ferskvannsbiologi. Sensor ved UMB.

Faglige kompetanseområder

Ferskvannsøkologi. Akvatiske evertebrater med spesiell kompetanse på steinfluer. Laks og ørret. Fiskehabitat. Bestand- og rekrutteringsforhold. Effekter av miljøendringer i elver og innsjøer på fisk og evertebrater som følge av vassdragsreguleringer, forsuring, organisk forurensning og eutrofiering. Vassdragsovervåkning og tiltaksanalyser.

Emneord: Svein Jakob Saltveit

Publikasjoner

  • Sun, Zhenhua; Sokolova, Ekaterina; Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Rauch, Sébastien & Meland, Sondre (2019). Impact of environmental factors on aquatic biodiversity in roadside stormwater ponds. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9 . doi: 10.1038/s41598-019-42497-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Brown, Lee E.; Khamis, Kieran; Wilkes, Martin; Blaen, Phillip; Brittain, John E; Carrivick, Jonathan L.; Fell, Sarah; Friberg, Nikolai; Füreder, Leopold; Gíslason, Gísli M; Hainie, Sarah; Hannah, David M.; James, William H. M.; Lencioni, Valeria; Olafsson, Jon S.; Robinson, Christopher T.; Saltveit, Svein J; Thompson, Craig & Milner, Alexander M. (2018). Functional diversity and community assembly of river invertebrates show globally consistent responses to decreasing glacier cover. Nature Ecology and Evolution.  ISSN 2397-334X.  2(2), s 325- 333 . doi: 10.1038/s41559-017-0426-x Vis sammendrag
  • Nilsson, Anna; L'Abee-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Jerstad, Kurt; Larsen, Bjørn Mejdell; Røstad, Ole Wiggo; Saltveit, Svein Jakob; Skaugen, Thomas; Stenseth, Nils Christian & Walseng, Bjørn (2018). The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  8(8), s 4065- 4073 . doi: 10.1002/ece3.3958 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (red.) (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018.. NIBIO Rapport. 39. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar & Johnsen, Stein Ivar (2018). Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 72.
  • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 71.
  • Bremnes, Trond & Saltveit, Svein Jakob (2018). Økologisk tilstand i elver og bekker i Salten vannområde basert på bunndyr. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 79.
  • Casas-Mulet, Roser; Saltveit, Svein Jakob & Alfredsen, Knut (2018). Thermal modelling to help target mitigation strategies for early life stages salmonid survival in hydropeaking rivers.
  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 74.
  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2018). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2018. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 75.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 13. mai 2019 14:27