Svein Jakob Saltveit

Forsker
Bilde av Svein Jakob Saltveit
English version of this page
Telefon +47 22 85 17 24
Mobiltelefon +47 928 34 402
Rom 405, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Naturhistorisk museum Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

1. amanuensis (professor kompetanse) og leder ved Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI). Cand. real. limnologi, Universitetet i Oslo.

Undervisnings- og veiledningsområder

Veileder innenfor ferskvannsbiologi. Sensor ved UMB.

Faglige kompetanseområder

Ferskvannsøkologi. Akvatiske evertebrater med spesiell kompetanse på steinfluer. Laks og ørret. Fiskehabitat. Bestand- og rekrutteringsforhold. Effekter av miljøendringer i elver og innsjøer på fisk og evertebrater som følge av vassdragsreguleringer, forsuring, organisk forurensning og eutrofiering. Vassdragsovervåkning og tiltaksanalyser.

Emneord: Svein Jakob Saltveit

Publikasjoner

  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Juarez, Ana; Stickler, Morten & Dønnum, Bjørn Otto (2020). The impact of hydropeaking on juvenile brown trout (Salmo trutta) in a Norwegian regulated river. Sustainability. ISSN 2071-1050. 12(20), s. 1–11. doi: 10.3390/su12208670. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • L'Abée-Lund, Jan Henning; Aamodt, Knut Ola; Brittain, John Edward; Eie, Jon Arne; Faugli, Per Einar & Haugland, Svein [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Rivers of the Boreal Uplands. I Tockner, Klement; Zarfl, Christiane & Robinson, Christopher T. (Red.), Rivers of Europe. Elsevier. ISSN 978-0-08-102612-0. s. 775–809.
  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2020. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-124-8.
  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Del 1. Resultater fra undersøkelsen i 2020 med vurdering av tidligere år Del 2. Harving som biotopforbedrende tiltak. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050. 97(97).
  • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Etterundersøkelse av fiskebestandene i Pålsbufjorden og Rødtjennan etter bygging av terskel ved Rødtjennan, Viken fylke. Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701163.
  • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2020). Tetthet av ungfisk i Hemsil i 2016-2019. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-112-5.
  • Bremnes, Trond & Saltveit, Svein Jakob (2020). Økologisk tilstand i elver og bekker i Salten vannområder basert på bunndyr. Del 2. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-111-8.
  • Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Habitatkartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Ågårdselva. Naturhistorisk museum, Universietet i Oslo. ISSN 978-82-7970-121-7.
  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2020). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2019. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-114-9.
  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Resultater fra undersøkelsen i 2019 med vurdering av tidligere år. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-109-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 14. juli 2022 12:29