Per Sunding

Professor emeritus
Bilde av Per Sunding
Telefon 51633
Rom 109, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn

Bakgrunn

Cand. real. UiO 1963; dr. philos. UiO 1970
Amanuensis Botanisk hage fra 1962, førsteamanuensis s. st. fra 1970
Dosent Botanisk hage og museum fra 1974, professor s. st. fra 1986
Konservatoransvar karplantesamlingene ved Botanisk museum

Undervisnings- og veiledningsområder

Vegetasjonsøkologi; taksonomi (høyere planter).

Faglige kompetanseområder

Høyere planters taksonomi, vegetasjonsøkologi. Arbeidsområder spesielt Makaronesia (Azorene, Madeira, Kanariøyene, Cape Verde-øyene).

Utadrettet virksomhet

Ledet botaniske turer for til sammen ca. 800 personer til natur og hager på de ovenfor nevnte øygruppene.

Emneord: Biologi, Botanikk

Publikasjoner

 • Sunding, Per (2005). El diario de Christen Smith en las Islas Canarias y su importancia para la botànica canaria, Materiales de Historia de la Ciencia, vol.8. Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. ISSN 8460954757. s. 7–16.
 • Sunding, Per (1998). Christen Smith, pionér som turist og botaniker. I Guleng, Mai Britt & Paulssen, Kjell M. (Red.), Forum for universitetshistorie Skriftserie. Forum for universitetshistorie, UiO. s. 34–43.
 • Björn, Helena; Sunding, Per; Wesén, Clas; Mu, Huiling; Martinsen, Kari & Kvernheim, Arne Lund [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1998). Chlorinated fatty acids in membrane lipids of fish. Die Naturwissenschaften. ISSN 0028-1042. 85.
 • Mu, Huiling; Wesén, Clas; Novák, Tomás; Sunding, Per; Skramstad, Jan & Odham, Göran (1996). Enrichment of chlorinated fatty acids in fish lipids prior to analysis by gas chromatography with electrolytic conductivity detection and mass spectrometry. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. A 731, s. 225–236.
 • Ewald, Göran; Sunding, Per; Skramstad, Jan & Frøyen, Paul (1996). Distribution of 14C from ingested, radiolabelled dichlorostearic, stearic and oleic acids in body and lipids from perch, Perca fluviatilis. Aquatic Toxicology. ISSN 0166-445X. 36, s. 129–139.
 • Wésen, C.; Mu, Huiling; Sunding, Per; Frøyen, Paul; Skramstad, Jan & Odham, Göran (1995). Gas chromatographic-mass spectrometric identification of chlorinated octadecanoic acids in eel lipids. Journal of Mass Spectrometry. ISSN 1076-5174. 30.
 • Brochmann, Christian; Lobin, Wolfram; Sunding, Per & Stabbetorp, Odd Egil (1995). Parallel ecoclinal evolution and taxonomy of Frankenia (Frankeniaceae) in the Cape Verde Islands, W Africa. Nordic Journal of Botany (NJB). ISSN 0107-055X. 15, s. 603–623.
 • Sunding, Per (1990). Bibliographia Phytosociologica. Norwegian possessions in the polar regions. Excerpta botanica. Sectio B, Sociologica. ISSN 0014-4045. 27, s. 157–169.
 • Sunding, Per (1988). Bibliographia phytosociologica. Norway II. Excerpta botanica. Sectio B, Sociologica. ISSN 0014-4045. 25, s. 215–246.
 • Hansen, Alfred & Sunding, Per (1988). A botanical bibliography of the Cape Verde Islands. Additions 1987 (to P. Sunding: A botanical bibliography of the Cape Verde Islands, Bol. Mus. Munic. Funchal, 31 (138): 100-109, 1977). Courier Forschungsinstitut Senckenberg. ISSN 0341-4116. 105, s. 139–143.
 • Sunding, Per (1985). Faste analyseruter og vegetasjonsforandringer - hva er gjort i SØ-Norge? Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Mus., Rapp., Bot. ser. s. 74–78.
 • Sunding, Per (1983). Additions to the vascular flora of the Cape Verde Islands - III. Garcia de Orta, Série de Botânica. ISSN 0379-9506. 5, s. 125–138.
 • Sunding, Per (1982). Vann- og sumpplanter ved Dælivannet. I Lysgaard, Ingrid; Lenth, Karine & Lund, Hjalmar Munthe-Kaas (Red.), Kolsås-Dælivann-området. Bærum Natur- og Miljøvern og Pedagogisk senter i Bærum kommune.
 • Cauwet-Marc, A. M. & Sunding, Per (1982). Bupleurum salicifolium R. Brown in Buch de l'Archipel Macaronésien: Taxinomie et evolution. Lazaroa. 3, s. 121–130.
 • Sunding, Per (1982). Additions to the vascular flora of the Cape Verde Islands - II. Garcia de Orta, Série de Botânica. ISSN 0379-9506. 5, s. 31–46.
 • Sunding, Per (1981). Suksesjon på skogbrannfelt i Telemark, Kgl. Norske Vidensk. Selsk., Mus., Rapp., Bot. ser. s. 234–245.
 • Østhagen, Haavard & Sunding, Per (1980). Tornabea, nom. nov. for Tornabenia Trevisan (Lichenes), non Tornabenea Parlatore (Umbelliferae). Taxon. ISSN 0040-0262. 29, s. 687–689.
 • Sunding, Per (1979). Origins of the Macaronesian flora. I Bramwell, David (Red.), Plants and Islands. Academic Press, London. s. 13–40.
 • Sunding, Per (1978). Tenerife - blomsterøya. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. ISSN 0029-1986. 94, s. 555–558.
 • Sunding, Per (1977). Eritrichum sventenii, a new name to a plant from the African mainland and the Canary Islands. Botánica macaronésica. ISSN 0211-7150. 3, s. 81–83.
 • Sunding, Per (1977). A botanical bibliography of the Cape Verde Islands. Boletim do Museu Municipal do Funchal. ISSN 0870-3876. 31(138), s. 100–109.

Se alle arbeider i Cristin

 • Faarlund, Thorbjørn & Sunding, Per (1992). Illustrert flora for Norge og Nord-Europa. Teknologisk Forlag, Oslo. 544 s.
 • Sunding, Per & Sunding, Anne-Marie (1982). Ville vekster i Norge og våre naboland. Schibsteds Forlag, Oslo. 181 s.
 • Polunin, O.; Huxley, A. & Sunding, Per (1978). Middelhavsflora. NKI-forlaget. 258 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyléhn, Jorun; Høiland, Klaus; Nordal, Inger & Sunding, Per (2021). Plante. snl.no.
 • Nyléhn, Jorun & Sunding, Per (2021). Snøleie. snl.no.
 • Nyléhn, Jorun & Sunding, Per (2021). Botanikk. snl.no.
 • Sunding, Per (2019). Jens Rathke as Botanist in Madeira 1798-1799 . Islenha. ISSN 0872-5004. 64, s. 41–58.
 • Sunding, Per (2005). Botanisk hages første overgartner, Johan Siebke. Palmebladet. ISSN 1503-4593. 5, s. 4–5.
 • Sunding, Per (2005). Hvorfor drar Tøyenbotanikerne til Makaronesia? Palmebladet. ISSN 1503-4593. 5, s. 16–17.
 • Sunding, Per (2005). Listéra og mannen bak navnet. Listéra. ISSN 0801-9460. 20(2), s. 44–45.
 • Sunding, Per (2005). Vårkrossved, Viburnum farreri. Palmebladet. ISSN 1503-4593. 6, s. 9–10.
 • Sunding, Per (2004). Madeira - Blomsterøya.
 • Sunding, Per (2004). Siebke, Johan, 1781-1857, botanisk gartner. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. s. 192–193.
 • Sunding, Per (2004). Smith, Christen, 1785-1816, botaniker. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. s. 313–314.
 • Sunding, Per (2004). Sommerfelt, Søren Christian, 1794-1838, prest og botaniker. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. s. 350–350.
 • Sunding, Per (2004). En eksplosiv agurk. Palmebladet. ISSN 1503-4593. 2(3), s. 8–9.
 • Sunding, Per (2004). Grammatikk i botanikken. Palmebladet. ISSN 1503-4593. 2(3), s. 10–11.
 • Sunding, Per (2003). Fra Azorene til Kap Verde-øyene - natur og blomster på Atlanterhavsøyene.
 • Sunding, Per (2003). Ny flora for Syden-farere: Azorene. (Schäfer, H., 2002. Flora of the Azores. A field-guide. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 61(3).
 • Sunding, Per (2003). "Palmebladet" og "Christen Smiths palme". Palmebladet. ISSN 1503-4593. 1(1), s. 2–3.
 • Sunding, Per (2003). Keisertreet -Paulownia tomentosa. Palmebladet. ISSN 1503-4593. 1(1), s. 13–13.
 • Sunding, Per (2003). 100 år siden Dagny Tande Lids fødsel. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 61(1), s. 51–51.
 • Sunding, Per (2003). Botanisk hages bestyrer 1816-1845, Jens Rathke. Palmebladet. ISSN 1503-4593. 1(2), s. 2–3.
 • Sunding, Per (2003). Venusfluefanger - planten som kan telle! Palmebladet. ISSN 1503-4593. 1(2), s. 9–10.
 • Sunding, Per (2003). NCB - "National Centre for Biosystematics". Palmebladet. ISSN 1503-4593. 1(2).
 • Sunding, Per (2003). Christen Smith's diary from the Canary Islands and the importance of Smith for the Canarian botany.
 • Sunding, Per (2002). I Jens Rathkes fotspor på Madeira.
 • Sunding, Per (2002). Helikopterfrukter og fristende frø. Frøspredning hos våre trær og busker.
 • Sunding, Per (2002). Blomster og natur på Madeira.
 • Sunding, Per (2002). Johannes Lid, 1886-1971, botaniker. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7.
 • Sunding, Per (2002). [Bokanmeldelse av:] Nelson, E.C.: Sea Beans and Neckar Nuts. Botanical Society of the British Isles, Handbook No. 10. London 2000. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 60(1).
 • Sunding, Per (2002). Med Jens Rathke på Madeira 1798-1799.
 • Sunding, Per (2002). Den botaniske hage blir til.
 • Sunding, Per (2001). Natur og planter på Kanariøyene.
 • Sunding, Per (2001). Blomster og natur på Madeira.
 • Sunding, Per (2001). Ove Fredrik Arbo Høeg, 1898-1993, botaniker [biografi]. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Halvorsen-Ibsen. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1006-9. s. 440–441.
 • Sunding, Per (2001). Norges nasjonalblomst - røsslyng eller bergfrue? Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 59, s. 30–31.
 • Sunding, Per (2001). Verdens største organisme? Blekksoppen. ISSN 0800-6318. 28(83).
 • Sunding, Per (2001). Aksveronika, Veronica spicata. Botaniske Ark.
 • Sunding, Per (2001). Med Christen Smith på Kanariøyene i 1815.
 • Sunding, Per (2000). Fallskjermfrukter og maurfrø.
 • Sunding, Per (2000). Berg, Rolf Yngvar, 1925- , botaniker [biografi]. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. s. 255–256.
 • Sunding, Per (2000). En tistel som ikke stikker. Frimerkeposten. 1, s. 4–5.
 • Sunding, Per (2000). Bakkekløver, Trifolium montanum. Botaniske Ark. 1.
 • Sunding, Per (2000). Dragehode, Dracocephalum ruyschiana. Botaniske Ark. 2.
 • Sunding, Per (1998). Dagny Tande Lid 1903-1998. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 56.
 • Sunding, Per (1997). Kanaripalmen, Phoenix canariensis. Botaniske Ark.
 • Kvernheim, Arne Lund; Wesén, Clas; Sunding, Per; Martinsen, Kari; Ewald, Göran & Odham, Göran [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1996). Klorert fett - et potensielt miljøproblem? Kjemi. ISSN 0023-1983. 56(1), s. 7–11.
 • Sunding, Per (1996). Konglepalme, Cycas circinnalis. Botaniske Ark.
 • Sunding, Per (1995). En prest og naturforsker i Seljord i det 18. århundre. Listéra. ISSN 0801-9460. 10(1), s. 20–24.
 • Sunding, Per (1995). Aeonium smithii. Botaniske Ark.
 • Sunding, Per (1995). Langblad-akasie, Acacia longifolia. Botaniske Ark.
 • Sunding, Per (1994). Aeonium manriqueorum. Botaniske Ark.
 • Sunding, Per; Wesén, Clas; Mu, Huiling; Björn, Helena; Ewald, Göran & Martinsen, Kari [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1993). Do chlorinated fatty acids in phospholipids of fish affect membrane properties?
 • Sunding, Per (1991). Per Størmer 1907-1991. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 49, s. 113–114.
 • Sunding, Per (1989). Naturaliserte Solidago-(gullris-)arter i Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 47, s. 23–27.
 • Sunding, Per (1989). Quinta do Palheiro. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. ISSN 0029-1986. 105, s. 308–309.
 • Sunding, Per & Eckblad, Finn-Egil (1987). Planteslekter oppkalt etter norske botanikere. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 45, s. 101–107.
 • Eckblad, Finn-Egil & Sunding, Per (1987). Norske botaniske eksikater, fra 1826 til i dag. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 45, s. 109–115.
 • Sunding, Per (1986). Vern av truete plantearter. En oppgave for botaniske hager i fremtiden? Museumsnytt. ISSN 0027-4186. 35, s. 22–24.
 • Sunding, Per (1986). Flora og vegetasjon i Middelhavslandene. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 44, s. 145–149.
 • Sunding, Per (1986). Madeira - en blomsterøy i Atlanteren. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 44, s. 176–179.
 • Sunding, Per (1985). Blyttia -igjen i bruk som botanisk plantenavn. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 43, s. 46–48.
 • Sunding, Per (1985). Plantenavn oppkalt etter Christen Smith. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 43, s. 58–62.
 • Sunding, Per (1984). Plantelivet. I Christophersen, H. O. & Svensson, T. A. (Red.), Marka fra A til Å. Universitetsforlaget, Oslo. s. 171–174.
 • Sunding, Per (1980). Aeonium - den eviglevende. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. ISSN 0029-1986. 96, s. 12–13.
 • Sunding, Per (1980). Christen Smith som botaniker på Kapp Verde-øyene. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 38, s. 181–188.
 • Sunding, Per (1979). Rolf Nordhagen, 1894-1979. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 37, s. 43–44.
 • Sunding, Per (1977). El origen de la flora canaria. Aguayro. ISSN 0212-5021. 8(86), s. 8–12.
 • Sunding, Per (2000). Plantenes systematikk og evolusjon. Klassifikasjonshistorikk. Universitetet i Oslo.
 • Sunding, Per (2000). Plantenes systematikk og evolusjon. Botanisk nomenklatur.
 • Sunding, Per (2000). Plantenes systematikk og evolusjon. Hovedpunkter i gjennomgåelsene i pollineringsbiologi 2000. BB200. [Oppdatert versjon.].
 • Sunding, Per (2000). Plantenes systematikk og evolusjon. Hovedpunkter i gjennomgåelsene i spredningsbiologi 2000. BB200. [Oppdatert versjon.]. Universitetet i Oslo.
 • Guleng, Mai Britt; Paulssen, Kjell M.; Eckblad, Finn-Egil; Sunding, Per; Sagmo, Ivar & Dons, Johannes A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1998). Fra Mester Geble til Charles Darwin. Trekk fra matematikkens og naturvitenskapens tidlige historie i Norge. Historisk institutt. ISSN 0808-0135.
 • Hansen, Alfred & Sunding, Per (1994). Botanical bibliography of the Canary Islands. Bibliografía botánica de las Islas Canarias. Botanisk hage og museum, UiO. ISSN 0800-6865. 5.
 • Hansen, Alfred & Sunding, Per (1993). Flora of Macaronesia. Checklist of vascular plants. 4. rev. ed. Botanisk hage og museum, UiO. ISSN 0800-6865. 17.
 • Gjærum, Halvor B. & Sunding, Per (1986). Flora of Macaronesia. Checklist of rust fungi (Uredinales). Botanisk hage og museum, UiO. ISSN 0800-6865. 4.
 • Hansen, Alfred & Sunding, Per (1985). Flora of Macaronesia. Checklist of vascular plants. 3. ed. Botanisk hage og museum. ISSN 0800-6865. 1.
 • Hansen, Alfred & Sunding, Per (1979). Flora of Macaronesia. Checklist of vascular plants. 2. ed. Botanisk hage og museum, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 13. mai 2019 13:56