Øystein Wiig

Bilde av Øystein Wiig
English version of this page
Telefon +47 41465054
Brukernavn
Besøksadresse Haralds gate 3 4514 Mandal
Postadresse Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

 • Maskiningeniør, Sørlandets Tekniske Skole, 1973
 • Cand. real. Universitetet i Bergen, 1978
 • Dr. philos. Universitetet i Bergen, 1994
 • Bestyrer Zoologisk museum, UIO, 2000 - 2001
 • Seksjonsleder Seksjon for zoology, Naturhistorisk museum, UIO, 2001 - 2002
 • Medlem styringsgruppen Internasjonale Stipend, Norges forskningsråd, 2004 - 2010
 • Medlem styringsgruppen Leiv Eriksson mobilitetsprogram, Norges Forskningsråd, 2005 -2009
 • Styremedlem Artsdatabanken, 2006 - 2013
 • Medlem av Norsk rødlistekomité for pattedyr, 2006 - 2015
 • Medlem IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, 1988 -
 • Formann IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, 1993 - 1997
 • Formann NAMMCO Scientific Committee Working Group on the Population Status of Belugas and Narwhals in The North Atlantic, 1999 - 2005
 • IUCN Red List Authority Focal Point for Polar Bear, 2005 - 2016,
 • IWC Scientific Committee Invited Specialist (bowhead whales), 2008 og 2010,
 • Medlem Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears – Science Working Group, 2010 - 2018
 • Medlem Havforskningsinstituttets sjøpattedyrutvalg, 2009 –
 • Formann NAMMCO Scientific Committee Working Group on the population status of walrus   in Greenland 2013
 • Prosjektleder Camera trap survey of redlisted mammals in the Hydro bauxite mine area in Paragominas, Brazil 2014 -
 • Prosjektleder Tracking jaguars in the Hydro bauxite mine area in Paragominas, Brazil 2017 -

Faglige kompetanseområder

Professor i mammalogi (pattedyr). En vesentlig del av min forskning har vært knyttet til arktiske marine pattedyr, spesielt isbjørn men også hvalross og grønlandshval. Foruten studier av vandringsmønster og utbredelse har også effekter av forurensning vært i fokus. De senere år har det vært økt fokus på anvendelse av genetiske metoder både på resente vevspøver og gammelt materiale (ancient DNA) for å belyse bestandstrukturer. Jeg har også drevet forskning innen systematikk på rovdyr ved anvendelse av craniometriske metoder. Siden 2014 har jeg ledet to prosjekter i Amazonas hvor vi undersøker effekter av gruvevirksomhet på lokale rødlistede pattedyr som jaguar og tapir.

Emneord: Pattedyr, Systematikk, Økologi, Evolusjon, Arktiske marine pattedyr, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Isbjørn, Hvalross, Grønlandshval, Hvithval, Narhval, Jaguar, Tapir, Zoologi

Publikasjoner

 • Laidre, Kristin L.; Supple, Megan A.; Born, Erik W.; Regehr, Eric V.; Wiig, Øystein & Ugarte, Fernando [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2022). Glacial ice supports a distinct and undocumented polar bear subpopulation persisting in late 21st-century sea-ice conditions. Science. ISSN 0036-8075. 376(6599), s. 1333–1338. doi: 10.1126/science.abk2793.
 • Hamilton, Charmain D.; Lydersen, Christian; Aars, Jon; Acquarone, Mario; Atwood, Todd & Baylis, Alastair [Vis alle 56 forfattere av denne artikkelen] (2022). Marine mammal hotspots across the circumpolar Arctic. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity. ISSN 1366-9516. doi: 10.1111/ddi.13543. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dietz, Rune; Letcher, Robert J.; Aars, Jon; Andersen, Magnus; Boltunov, Andrei & Born, Erik W. [Vis alle 42 forfattere av denne artikkelen] (2022). A risk assessment review of mercury exposure in Arctic marine and terrestrial mammals. Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 829. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.154445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cerca, José; Westbury, Michael V; Heide-Jørgensen, Mads-Peter; Kovacs, Kit M.; Lorenzen, Eline D. & Lydersen, Christian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). High genomic diversity in the endangered East Greenland Svalbard Barents Sea stock of bowhead whales (Balaena mysticetus). Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 12. doi: 10.1038/s41598-022-09868-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cabrera, Andrea A.; Schall, Elena; Bérubé, Martine; Anderwald, Pia; Bachmann, Lutz & Berrow, Simon [Vis alle 37 forfattere av denne artikkelen] (2022). Strong and lasting impacts of past global warming on baleen whales and their prey. Global Change Biology. ISSN 1354-1013. 28(8), s. 2657–2677. doi: 10.1111/gcb.16085. Fulltekst i vitenarkiv
 • Loch, Carolina; Hemm, Louisa; Taylor, Bertie; Visser, Ingrid N. & Wiig, Øystein (2021). Microstructure, elemental composition and mechanical properties of enamel and dentine in the polar bear Ursus maritimus. . Archives of Oral Biology. ISSN 0003-9969. 134. doi: 10.1016/j.archoralbio.2021.105318.
 • Born, Erik W & Wiig, Øystein (2021). Ecology and behavior of Atlantic walrus. I Weber, Xenia; Olsen, Morten Tange; Jordan, Peter & Desjardins, Sean P.A. (Red.), The Atlantic Walrus: Biological, Historical, and Indigenous Insights into the Species-Human Interactions. Academic Press. ISSN 978-0-12-817430-2. s. 39–76. doi: 10.1016/B978-0-12-817430-2.00001-7.
 • Born, Erik W; Wiig, Øystein & Tange Olsen, M. (2021). Anthropogenic impacts on Atlantic walrus. I Weber, Xenia; Olsen, Morten Tange; Jordan, Peter & Desjardins, Sean P.A. (Red.), The Atlantic Walrus: Biological, Historical, and Indigenous Insights into the Species-Human Interactions. Academic Press. ISSN 978-0-12-817430-2. s. 263–308. doi: 10.1016/B978-0-12-817430-2.00013-3.
 • Born, Erik W; Wiig, Øystein & Tange Olsen, M (2021). The future of Atlantic walrus in a warming Arctic. I Weber, Xenia; Olsen, Morten Tange; Jordan, Peter & Desjardins, Sean P.A. (Red.), The Atlantic Walrus: Biological, Historical, and Indigenous Insights into the Species-Human Interactions. Academic Press. ISSN 978-0-12-817430-2. s. 309–332. doi: 10.1016/B978-0-12-817430-2.00012-1.
 • Wiig, Øystein; Atkinson, Stephen N.; Born, Erik W; Stapleton, Seth; Arnold, Todd & Dyck, Markus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). An on-ice aerial survey of the Kane Basin polar bear (Ursus maritimus) subpopulation. Polar Biology. ISSN 0722-4060. doi: 10.1007/s00300-021-02974-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamilton, Charmain Danielle; Lydersen, Christian; Aars, Jon; Biuw, Martin; Boltunov, Andrei & Born, Erik W. [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2021). Marine mammal hotspots in the Greenland and Barents Seas. Marine Ecology Progress Series. ISSN 0171-8630. 659, s. 3–28. doi: 10.3354/meps13584. Fulltekst i vitenarkiv
 • Atkinson, Stephen; Laidre, Kristin L.; Arnold, Todd W.; Stapleton, Seth; Regehr, Eric V. & Born, Erik W. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). A novel mark-recapture-recovery survey using genetic sampling for polar bears Ursus maritimus in Baffin Bay. Endangered Species Research. ISSN 1863-5407. 46, s. 105–120. doi: 10.3354/ESR01148. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maduna, Simo; Aars, Jon; Fløystad, Ida; Klutsch, Cornelya; Fiskebeck, Eve Marie Louise Zeyl & Wiig, Øystein [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Sea ice reduction drives genetic differentiation among Barents Sea polar bears. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. ISSN 0962-8452. 288(1958), s. 1–10. doi: 10.1098/rspb.2021.1741. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cubaynes, Sarah; Aars, Jon; Yoccoz, Nigel; Pradel, Roger; Wiig, Øystein & Ims, Rolf Anker [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Modeling the demography of species providing extended parental care: A capture–recapture multievent model with a case study on polar bears (Ursus maritimus). Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758. 11(7), s. 3380–3392. doi: 10.1002/ece3.7296. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lippold, Anna; Aars, Jon; Andersen, Magnus; Aubail, Aurore; Derocher, Andrew E. & Dietz, Rune [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Two decades of mercury concentrations in Barents Sea polar bears (Ursus maritimus) in relation to dietary carbon, sulfur, and nitrogen. Environmental Science and Technology. ISSN 0013-936X. 54(12), s. 7388–7397. doi: 10.1021/acs.est.0c01848.
 • Laidre, Kristin L.; Atkinson, Stephen; Regehr, Eric V.; Stern, Harry; Born, Erik W. & Wiig, Øystein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Interrelated ecological impacts of climate change on an apex predator. Ecological Applications. ISSN 1051-0761. 30(4). doi: 10.1002/eap.2071.
 • Teixeira-Santos, Juliana; da Cunha Ribeiro, Ana Carolina; Wiig, Øystein; Pinto, Nelson Silva; Cantanhêde, Lorrane Gabrielle & Sena, Leonardo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Environmental factors influencing the abundance of four species of threatened mammals in degraded habitats in the eastern Brazilian Amazon. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 15(2), s. 1–16. doi: 10.1371/journal.pone.0229459.
 • Ramos-Madrigal, Jazmín; Sinding, Mikkel Holger Strander; Carøe, Christian; Mak, Sarah Siu Tze; Niemann, Jonas & Samaniego Castruita, José A. [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2020). Genomes of Pleistocene Siberian Wolves Uncover Multiple Extinct Wolf Lineages. Current Biology. ISSN 0960-9822. 31(1), s. 198–206. doi: 10.1016/j.cub.2020.10.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Laidre, Kristin L.; Atkinson, Stephen; Regehr, Eric V.; Stern, Harry; Born, Erik W. & Wiig, Øystein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Transient benefits of climate change for a high-Arctic polar bear (Ursus maritimus) subpopulation. Global Change Biology. ISSN 1354-1013. 26(11), s. 6251–6265. doi: 10.1111/gcb.15286.
 • Sinding, Mikkel Holger Strander; Gopalakrishnan, Shyam; Ramos-Madrigal, Jazmín; de Manuel, Marc; Pitulko, Vladimir V. & Kuderna, Lukas [Vis alle 35 forfattere av denne artikkelen] (2020). Arctic-adapted dogs emerged at the Pleistocene–Holocene transition. Science. ISSN 0036-8075. 368(6498), s. 1495–1499. doi: 10.1126/science.aaz8599. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bachmann, Lutz; Cabrera, Andrea A.; Heide-Jørgensen, Mads Peter; Shpak, Olga V.; Lydersen, Christian & Wiig, Øystein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Mitogenomics and the genetic differentiation of contemporary Balaena mysticetus (Cetacea) from Svalbard. Zoological Journal of the Linnean Society. ISSN 0024-4082. 191(4), s. 1192–1203. doi: 10.1093/zoolinnean/zlaa082. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ameen, Carly; Feuerborn, Tatiana R.; Brown, Sarah K.; Linderholm, Anna; Hulme-Beaman, Ardern & Lebrasseur, Ophélie [Vis alle 59 forfattere av denne artikkelen] (2019). Specialized sledge dogs accompanied Inuit dispersal across the North American Arctic. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. ISSN 0962-8452. 286:20291929(1929), s. 1–10. doi: 10.1098/rspb.2019.1929. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grond, Joost; Piecha, Magdalena; Hahn, Christoph; Wiig, Øystein & Bachmann, Lutz (2019). Mitochondrial genomes of ancient bowhead whales (Balaena mysticetus) from Svalbard. Mitochondrial DNA Part B: Resources. ISSN 2380-2359. 4(2), s. 4152–4154. doi: 10.1080/23802359.2019.1693284. Fulltekst i vitenarkiv
 • González-Moreno, Pablo; Lazzaro, Lorenzo; Vilà, Montserrat; Preda, Cristina; Adriaens, Tim & Bacher, Sven [Vis alle 88 forfattere av denne artikkelen] (2019). Consistency of impact assessment protocols for non-native species. NeoBiota. ISSN 1619-0033. 44, s. 1–25. doi: 10.3897/neobiota.44.31650. Fulltekst i vitenarkiv
 • Folio, Dorinda Marie; Aars, Jon; Gimenez, Olivier; Derocher, Andrew E.; Wiig, Øystein & Cubaynes, Sarah (2019). How many cubs can a mum nurse? Maternal age and size influence litter size in polar bears. Biology Letters. ISSN 1744-9561. 15(5), s. 1–5. doi: 10.1098/rsbl.2019.0070.
 • Wiig, Øystein; Bachmann, Lutz & Hufthammer, Anne Karin (2019). Late Pleistocene and Holocene occurrence of bowhead whales (Balaena mysticetus) along the coasts of Norway. Polar Biology. ISSN 0722-4060. 42(6), s. 645–656. doi: 10.1007/s00300-019-02460-0.
 • Wiig, Øystein; Henrichsen, P.; Sjøvold, T.; Born, E.W.; Laidre, K.L. & Dietz, R. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Variation in non-metrical skull traits (1830-2013) across East Greenland and adjacent polar bear (Ursus maritimus) subpopulations. . Polar Biology. ISSN 0722-4060. doi: 10.1007/s00300-018-2435-x.
 • Selås, Vidar; Framstad, Erik; Sonerud, Geir Andreas; Wegge, Per & Wiig, Øystein (2018). Voles and climate in Norway: Is the abundance of herbivorous species inversely related to summer temperature? Acta Oecologica. ISSN 1146-609X. 95, s. 93–99. doi: 10.1016/j.actao.2018.12.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sinding, Mikkel Holger Strander; Gopalakrishnan, Shyam; Vieira, Filipe G.; Samaniego, Jose A; Raundrup, Katrine & Heide Jørgensen, Mads Peter [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2018). Population genomics of grey wolves and wolf-like canids in North America . PLoS Genetics. ISSN 1553-7390. 14:e1007745(11). doi: 10.1371/journal.pgen.1007745. Fulltekst i vitenarkiv
 • Laidre, Kristin L.; Stern, Harry; Born, Erik W.; Heagerty, Patrick; Atkinson, Stephen & Wiig, Øystein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Changes in winter and spring resource selection by polar bears Ursus maritimus in Baffin Bay over two decades of sea-ice loss. Endangered Species Research. ISSN 1863-5407. 36, s. 1–14. doi: 10.3354/esr00886. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gopalakrishnan, Shyam; Sinding, Mikkel Holger Strander; Ramos-Madrigal, Jazmín; Niemann, Jonas; Samaniego Castruita, Jose A. & Vieira, Filipe G. [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2018). Interspecific gene flow shaped the evolution of the genus Canis. Current Biology. ISSN 0960-9822. 28(21), s. 3441–3449. doi: 10.1016/j.cub.2018.08.041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stafford, K.M.; Lydersen, Christian; Wiig, Øystein & Kovacs, Kit M. (2018). Extreme diversity in the songs of Spitsbergen's bowhead whales. Biology Letters. ISSN 1744-9561. 14(4). doi: 10.1098/rsbl.2018.0056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sonne, Christian; Andersen-Ranberg, Emilie; Rajala, Elisabeth; Agerholm, Jørgen S.; Bonefeld-Jørgensen, Eva & Desforges, Jean-Pierre [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2018). Prevalence of antibodies against Brucella spp. in West Greenland polar bears (Ursus maritimus) and East Greenland muskoxen (Ovibos moschatus). Polar Biology. ISSN 0722-4060. 41(9), s. 1671–1680. doi: 10.1007/s00300-018-2307-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Laidre, K.L.; Born, Erik W.; Atkinson, Stephen N.; Wiig, Øystein; Andersen, Liselotte W. & Lunn, Nicholas J. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Range contraction and increasing isolation of a polar bear subpopulation in an era of sea ice loss. Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758. 8(4), s. 2062–2075. doi: 10.1002/ece3.3809. Fulltekst i vitenarkiv
 • Daugaard-Petersen, T.; Langebæk, R.; Riget, F.; Letcher, R.J.; Hyldstryp, L. & Jenssen, J.E.B. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Persistent organic pollutants, skull size and bone density of polar bears (Ursus maritimus) from East Greenland 1892-2015 and Svalbard 1964-2004. Environmental Research. ISSN 0013-9351. 162, s. 74–80. doi: 10.1016/j.envres.2017.12.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, L.W.; Jacobsen, M.W.; Lydersen, Christian; Semenova, V.; Boltunov, A.N. & Born, E.W. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Walruses (Odobenus rosmarus rosmarus) in the Pechora Sea in the context of contemporary population structure of Northeast Atlantic walruses. Biological Journal of the Linnean Society. ISSN 0024-4066. 122(4), s. 897–915. doi: 10.1093/BIOLINNEAN/BLX093.
 • Ahonen, Heidi; Stafford, Kathleen M.; de Steur, Laura; Lydersen, Christian; Wiig, Øystein & Kovacs, Kit M. (2017). tittel. Marine Pollution Bulletin. ISSN 0025-326X. 123(1-2), s. 97–112. doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.09.019.
 • Escajeda, Erica; Laidre, Kristin L.; Born, Erik W.; Wiig, Øystein; Atkinson, Stephen & Dyck, Markus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Identifying shifts in maternity den phenology and habitat characteristics of polar bears (Ursus maritimus) in Baffin Bay and Kane Basin. Polar Biology. ISSN 0722-4060. 41(1), s. 87–100. doi: 10.1007/s00300-017-2172-6.
 • Aars, Jon; Marques, T.A.; Lone, K.; Andersen, Magnus; Wiig, Øystein & Fløystad, I.M.B. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). The number and distribution of polar bears in the western Barents Sea area. Polar Research. ISSN 0800-0395. 36(1), s. 1–15. doi: 10.1080/17518369.2017.1374125. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiig, Øystein; Born, Erik W.; Laidre, Kristin L.; Dietz, Rune; Jensen, Mikkel Villum & Durner, George M. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Performance and retention of lightweight satellite radio tags applied to the ears of polar bears (Ursus maritimus). Animal Biotelemetry. ISSN 2050-3385. 5(1), s. 1–11. doi: 10.1186/s40317-017-0124-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kinoshita, Emi; Kosintsev, P; Raichev, Evgeniy G.; Haukisalmi, Voitto K.; Kryukov, Alexey P. & Wiig, Øystein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Molecular phylogeny of Eurasian badgers (Meles) around the distribution boundaries, revealed by analyses of mitochondrial DNA and Y-chromosomal genes. Biochemical Systematics and Ecology. ISSN 0305-1978. 71, s. 121–130. doi: 10.1016/j.bse.2017.01.011.
 • Regehr, E.V.; Laidre, K.L.; Akcakaya, H. Resit; Amstrup, Steven C.; Atwood, T.C. & Lunn, N.J. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Conservation status of polar bears (Ursus maritimus)in relation to projected sea-ice declines. Biology Letters. ISSN 1744-9561. 12(12). doi: 10.1098/rsbl.2016.0556.
 • Nyhus, Erik Sanderud; Lindqvist, Charlotte; Kovacs, Kit; Lydersen, Christian; Wiig, Øystein & Bachmann, Lutz (2016). Mitogenomes of contemporary Spitsbergen stock bowhead whales (Balaena mysticetus) . Mitochondrial DNA Part B: Resources. ISSN 2380-2359. 1(1), s. 898–900. doi: 10.1080/23802359.2016.1258345.
 • Lindqvist, Charlotte; Roy, Tilottama; Lydersen, Christian; Kovacs, Kit; Aars, Jon & Wiig, Øystein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Genetic diversity of historical Atlantic walruses (Odobenus rosmarus rosmarus) from Bjørnøya and Håøya (Tusenøyane), Svalbard, Norway. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 9. doi: 10.1186/s13104-016-1907-8.
 • Wiig, Øystein; Amstrup, S.C.; Atwood, T.; Laidre, K.; Lunn, N. & Obbard, M. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Ursus maritimus. The IUCN Red List of Threatened Species. ISSN 2307-8235. doi: 10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T22823A14871490.en.
 • Patyk, Kelly A; Duncan, Colleen; Nol, Pauline; Sonne, Christian; Laidre, Kristin L. & Obbard, Martyn [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Establishing a definition of polar bear (Ursus maritimus) health: A guide to research and management activities. Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 514, s. 371–378. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.02.007.
 • Laidre, Kristin L.; Born, Erik W.; Heagerty, Patrick; Wiig, Øystein; Stern, Harry & Dietz, Rune [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Shifts in female polar bear (Ursus maritimus) habitat use in East Greenland. Polar Biology. ISSN 0722-4060. doi: 10.1007/s00300-015-1648-5.
 • Laidre, Kristin L.; Stern, Harry; Kovacs, Kit; Lowry, Lloyd; Moore, Sue E. & Regehr, Eric V. [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2015). Arctic marine mammal population status, sea ice habitat loss, and conservation recommendations for the 21st century. Conservation Biology. ISSN 0888-8892. 29(3), s. 724–737. doi: 10.1111/cobi.12474.
 • Peacock, Elisabeth; Sonsthagen, Sarah A.; Obbard, Martyn E.; Boltunov, Andrei; Regehr, Eric V. & Ovsyanikov, Nikita [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2015). Implications of the circumpolar genetic structure of polar bears for their conservation in a rapidly warming Arctic. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10:0112021(1). doi: 10.1371/journal.pone.0112021.
 • Rekdal, Silje Larsen; Guldborg Hansen, Rikke; Borchers, David L.; Bachmann, Lutz; Laidre, Kristin L. & Wiig, Øystein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Trends in bowhead whales in West Greenland: aerial surveys versus genetic capture-recapture analyses. Marine mammal science. ISSN 0824-0469. 31, s. 133–154. doi: 10.1111/mms.12150.
 • Acquarone, Mario; Born, Erik W.; Griffiths, David; Knutsen, Lars Øyvind; Wiig, Øystein & Gjertz, Ian (2014). Evaluation of etorphine reversed by diprenorphine for the immobilisation of free-ranging Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus L.). NAMMCO scientific publications. ISSN 1560-2206. 9. doi: 10.7557/3.2944. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiig, Øystein; Born, Erik W & Stewart, Robert E.A. (2014). Management of Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) in the arctic Atlantic. NAMMCO scientific publications. ISSN 1560-2206. 9. doi: 10.7557/3.2855.
 • Wiig, Øystein & Bachmann, Lutz (2014). Fluctuating asymmetry and inbreeding in Scandinavian gray wolves (Canis lupus). Acta Theriologica. ISSN 0001-7051. 59(3), s. 399–405. doi: 10.1007/s13364-014-0174-0.
 • Derocher, Andrew E.; Aars, Jon; Amstrup, Steven C.; Cutting, Amy; Lunn, Nick J. & Molnar, Péter K. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Rapid ecosystem change and polar bear conservation. Conservation Letters. ISSN 1755-263X. 6(5), s. 368–375. doi: 10.1111/conl.12009.
 • Dietz, Rune; Sonne, C.; Basu, N.; Braune, B.; O'Hara, T. & Letcher, R.J. [Vis alle 35 forfattere av denne artikkelen] (2013). What are the toxicological effects of mercury in Arctic biota? Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 443, s. 775–790. doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.11.046.
 • Sasaki, Motoki; Fuglei, Eva; Wiig, Øystein; Fukui, Yutaka & Kitamura, Nobuo (2013). The structure of the masticatory muscles in the Arctic fox (Vulpes lagopus). Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine. ISSN 1342-6133. 18, s. 23–27. doi: 10.5686/jjzwm.18.23.
 • Wiig, Øystein & Bachmann, Lutz (2013). The Mammal type specimens at the Natural History Museum, University of Oslo, Norway. Zootaxa. ISSN 1175-5326. 3736, s. 587–597. doi: 10.11646/zootaxa.3736.5.9.
 • Reid, D.G.; Berteaux, D.; Laidre, K.L.; Angerbjörn, A.; Angliss, R. & Born, E.W. [Vis alle 35 forfattere av denne artikkelen] (2013). Mammals. I Meltofte, Hans (Red.), Arctic Biodiversity Assessment. Status and trends in arctic biodiversity. Conservation of arctic flora and fauna . ISSN 978-9935-431-22-6. s. 78–141.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aars, Jon; Marques, Tiago A.; Lone, Karen; Andersen, Magnus; Wiig, Øystein & Fløystad, Ida [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Corrigendum to: The number and distribution of polar bears in the western Barents Sea. Polar Research. ISSN 0800-0395. 37(1). doi: 10.1080/17518369.2018.1457880.
 • Oliveira, A.C.; Wiig, Øystein; Sena, L.; Santos, J.; Ribeiro, Ana & Carvalho, A. (2017). Monitoramento de mamíferos terrestres em Paragominas: entendendo como estes animais sobrevivem e se distribuem numa paisagem degradada (Monitoring terrestrial Mammals in Paragominas).
 • Oliveira, A.C.; Wiig, Øystein; Sena, L.; Santos, J.; Ribeiro, Ana & Carvalho, A. (2017). Monitoramento de mamíferos terrestres em Paragominas: entendendo como estes animais sobrevivem e se distribuem numa paisagem degradada. (Monitoring terrestrial Mammals in Paragominas).
 • Wiig, Øystein; Oliveira, A.C.; Sena, L.; Santos, J.; Ribeiro, Ana & Carvalho, A. (2017). Pesquisando mamíferos em Paragominas. (Surveying Mammals in Paragominas).
 • Wiig, Øystein; Morato, R.; Oliveira, A.C.; Sena, L.; Barbosa, V. & Araujo, G. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Pegar onças-pintadas na Paragominas (Tagging jaguars in Paragominas).
 • Stern, J.H.; Laidre, K.L.; McKinney, M.; Born, E.W.; Wiig, Øystein & Sonne, C. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Foraging Strategies of Baffin Bay Polar Bears.
 • Cabrera, A.A.; Aars, Jon; Bachmann, Lutz; Dietz, R.; Heide-Jørgensen, M.P. & Lydersen, Christian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Life history traits predict demographic responses to Life history traits predict demographic responses to global warming in Arctic marine mammals.
 • Born, E.W.; Laidre, K.L. & Wiig, Øystein (2017). Isbjørnene i Baffin Bugt og Kane Bassin. Grønland. ISSN 0017-4556. 65, s. 94–107.
 • Wiig, Øystein; Gjertz, Ian; Lydersen, Christian; Stewart, Robert EA; Ready, Elspeth & Monchot, Herve (2016). Letter to the Editor/Erratum. Anthropozoologica. ISSN 0761-3032. 51(1), s. 67–69. doi: 10.5252/az2016n1a5.
 • Andersen, Magnus; Lone, K.; Marques, T.A.; Buckland, S.T.; Wiig, Øystein & Aars, Jon (2015). Methodological setup for a large scale polar bear aerial survey in the Barents Sea in 2015.
 • Wiig, Øystein; Bjørge, Arne Jostein; Isaksen, Kjell; Kovacs, Kit; Swenson, Jon & Syvertsen, Per Ole (2015). Pattedyr, Mammalia. I Henriksen, Snorre & Hilmo, Olga (Red.), Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-41-9.
 • Wiig, Øystein (2015). Gaupa kan bli utryddet i Norge. [Avis]. Klassekampen.
 • Wiig, Øystein (2014). Skattekammeret. [Fagblad]. Apollon.
 • Wiig, Øystein (2014). Merking av jaguarer i Brasil.
 • Wiig, Øystein (2014). Isbjørn og isbjørnforskning.
 • Wiig, Øystein (2014). Hvorfor isbjørnen er truet av klimaendringer.
 • Wiig, Øystein (2014). Viltkameraer overvåker Amazonas-regnskogen. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Wiig, Øystein (2014). NHM ga Galapagos-skalle til Darwin Foundation. [Internett]. www.nhm.uio.no.
 • Wiig, Øystein (2014). Ga Galapagos-skalle til Darwin Foundation. [Internett]. www.forskning.no.
 • Wiig, Øystein (2014). På jaguarmerking i Amazonas. [Internett]. www.nhm.uio.no.
 • Wiig, Øystein (2014). Fra ishavet til tropevarme. [Avis]. Fedrelandsvennen.
 • Acquarone, Mario; Born, Erik W.; Griffiths, David; Knutsen, Lars Øivind; Wiig, Øystein & Gjertz, Ian (2014). Evaluation of etorphine reversed by diprenorphine for the immobilisation of free-ranging Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus L.).
 • Wiig, Øystein (2014). Ekko i Amasonas.
 • Wiig, Øystein & Lydersen, Christian (2014). Tar hvalprøver med armbrøst. [Avis]. Tromsø.
 • Born, E.W.; Laidre, K.L. & Wiig, Øystein (2013). Tjek på isbjørnen.
 • Havmoeller, R.G.; Dalebout, M.; Foote, A.; Whitehead, H.; Allentoft, M. & Hooker, S. [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2013). Population structure and demographic effects of whaling in the elusive northern bottlenose whale (Hyperoodon ampullatus) investigated by use of modern and historic DNA.
 • Cabrera, Andrea A.; van der Zee, Jurjan P.; Berube, Martine; Aars, Jon; Bachmann, Lutz & Beissinger, Steven R. [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2013). Genomic signatures of past global warming in Arctic marine mammals.
 • Sinding, Mikkel-Holger; Tervo, Outi; Fietz, Katharina; McLeod, Brenna; Christoffersen, Mads & Grønnow, Bjarne [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2013). Ancient DNA reveals a long-term highly skewed sex ratio in West Greenlandic bowhead whales.
 • Wiig, Øystein; Bachmann, Lutz & Salvigsen, Otto (2013). Late Pleistocene and Holocene occurrence ofbowhead whales along the coasts of Norway and the Barents Sea.
 • Bachmann, Lutz; Hahn, Christoph; Grond, Joost; Lindqvist, Charlotte & Wiig, Øystein (2013). Paleogenomics of Spitsbergen Bowhead Whales (Balaena mysticetus).
 • Acquarone, Mario; Born, Erik W.; Griffiths, David; Knutsen, Lars Øivind; Wiig, Øystein & Gjertz, Ian (2013). Immobilization of Atlantic Walrus (Odobenus rosmarus rosmarus L.) by etorphine hydrochloride reversed with diprenorphine hydrochloride.
 • Acquarone, Mario; Born, Erik W.; Griffiths, David; Knutsen, Lars Øivind; Wiig, Øystein & Gjertz, Ian (2013). Evaluation of etorphine reversed by diprenorphine for the immobilisation of free-ranging Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus L.).
 • Wiig, Øystein (2013). Villsvin på skogen. [Avis]. Dagens Næringsliv Magasin.
 • Wiig, Øystein (2013). Grønlandshval synger i Framstredet. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Born, E.W.; Laidre, K.L.; Wiig, Øystein & Andersen, S. (2013). Isbjørnmerking i Melvillbukten. 30 min film for TV. [TV]. DK4 Danmark.
 • Oliveira, A.C.; Wiig, Øystein & Santos, J. (2018). Fatores determinantes para a abundância de espécies de mamíferos ameaçados em área de alta pressão antrópica na Amazônia oriental (Factors determining the abundance of threatened mammal species in an area of high anthropogenic pressure in the eastern Amazon) . ZOOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ AND MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI.
 • Oliveira, A.C.; Wiig, Øystein & Ribeiro, A.C. (2018). FATORES DETERMINANTES NA OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES DE CARNIVOROS (MAMMALIA: CARNIVORA) EM ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA ORIENTAL(FACTORS DETERMINING THE OCCURRENCE OF CARNIVORE SPECIES (MAMMALIA: CARNIVORA) IN DEGRADED AREAS IN THE EASTERN AMAZON). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ AND MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI.
 • Wiig, Øystein; Bachmann, Lutz; Hansen, A.J.; Gilbert, M.T.P. & Sinding, Mikkel Holger Strander (2017). Never cry wolf. The origin and genomic history of the indigenous Greenland dogs and wolves. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Bachmann, Lutz; Wiig, Øystein & Nyhus, E.S. (2017). Genomic Analyses of Bowhead Whale (Balaena mysticetus)individuals. Universitetet i Oslo.
 • Regehr, E.V.; Atkinson, S.; Born, E.W.; Laidre, K.L.; Lunn, N.J. & Wiig, Øystein (2017). Regehr, E.V., S. Atkinson, E.W. Born, K.L. Laidre, N.J. Harvest Assessment for the Baffin Bay and Kane Basin Polar Bear Subpopulations: Final Report to the Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bear. Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bear.
 • Atkinson, S.; Born, E.W.; Laidre, K.L.; Lunn, N.J.; Wiig, Øystein & Arnold, T. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Re-assessment of the Baffin Bay and Kane Basin polar bear subpopulations: final report to the Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bear. Environment and Climate Change Canada, Ottawa, ON and Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk, Greenland. .
 • Ekker, M.; Aars, Jon; Haugan, M.; Jernqvist, E.; Stokke, E. & Vongraven, D. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Norsk handlingsplan for isbjørn. Miljødirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 26. feb. 2021 12:39