Øystein Wiig

Bilde av Øystein Wiig
English version of this page
Telefon +47 41465054
Brukernavn
Besøksadresse Haralds gate 3 4514 Mandal
Postadresse Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

 • Maskiningeniør, Sørlandets Tekniske Skole, 1973
 • Cand. real. Universitetet i Bergen, 1978
 • Dr. philos. Universitetet i Bergen, 1994
 • Bestyrer Zoologisk museum, UIO, 2000 - 2001
 • Seksjonsleder Seksjon for zoology, Naturhistorisk museum, UIO, 2001 - 2002
 • Medlem styringsgruppen Internasjonale Stipend, Norges forskningsråd, 2004 - 2010
 • Medlem styringsgruppen Leiv Eriksson mobilitetsprogram, Norges Forskningsråd, 2005 -2009
 • Styremedlem Artsdatabanken, 2006 - 2013
 • Medlem av Norsk rødlistekomité for pattedyr, 2006 - 2015
 • Medlem IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, 1988 -
 • Formann IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, 1993 - 1997
 • Formann NAMMCO Scientific Committee Working Group on the Population Status of Belugas and Narwhals in The North Atlantic, 1999 - 2005
 • IUCN Red List Authority Focal Point for Polar Bear, 2005 - 2016,
 • IWC Scientific Committee Invited Specialist (bowhead whales), 2008 og 2010,
 • Medlem Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears – Science Working Group, 2010 - 2018
 • Medlem Havforskningsinstituttets sjøpattedyrutvalg, 2009 –
 • Formann NAMMCO Scientific Committee Working Group on the population status of walrus   in Greenland 2013
 • Prosjektleder Camera trap survey of redlisted mammals in the Hydro bauxite mine area in Paragominas, Brazil 2014 -
 • Prosjektleder Tracking jaguars in the Hydro bauxite mine area in Paragominas, Brazil 2017 -

Faglige kompetanseområder

Professor i mammalogi (pattedyr). En vesentlig del av min forskning har vært knyttet til arktiske marine pattedyr, spesielt isbjørn men også hvalross og grønlandshval. Foruten studier av vandringsmønster og utbredelse har også effekter av forurensning vært i fokus. De senere år har det vært økt fokus på anvendelse av genetiske metoder både på resente vevspøver og gammelt materiale (ancient DNA) for å belyse bestandstrukturer. Jeg har også drevet forskning innen systematikk på rovdyr ved anvendelse av craniometriske metoder. Siden 2014 har jeg ledet to prosjekter i Amazonas hvor vi undersøker effekter av gruvevirksomhet på lokale rødlistede pattedyr som jaguar og tapir.

Emneord: Pattedyr, Systematikk, Økologi, Evolusjon, Arktiske marine pattedyr, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Isbjørn, Hvalross, Grønlandshval, Hvithval, Narhval, Jaguar, Tapir, Zoologi
Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 26. feb. 2021 12:39