oyvisun

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: Geologi, Mineralogi

Publikasjoner

  • Sunde, Øyvind; Friis, Henrik & Andersen, Tom (2019). Pegmatites of the Larvik Plutonic Complex, Oslo Rift, Norway: field relations and characterisation. Norwegian Journal of Geology.  ISSN 2387-5844.  99(1), s 93- 111 . doi: 10.17850/njg99-1-05 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Sunde, Øyvind; Friis, Henrik & Andersen, Tom (2018). Variation in Major and Trace Elements of Primary WÖhlerite As an Indicator of the Origin of Pegmatites in the Larvik Plutonic Complex, Norway. Canadian Mineralogist.  ISSN 0008-4476.  56(4), s 529- 542 . doi: 10.3749/canmin.1700050

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

  • Sunde, Øyvind (2017, 21. juli). PEG2017 ekskursjon til Tveidalen, Larvik. [Internett].  Mineralblogg NHM.
  • Sunde, Øyvind (2016). Amazonittpegmatitten i Bakstevalåsen. Geo365.
  • Sunde, Øyvind (2016). Pegmatitter i Larvikitt-komplekset, et fortsatt uløst mysterium.
  • Sunde, Øyvind; Friis, Henrik; Andersen, Tom & Selbekk, Rune S (2016). Preliminary major- and trace-element data of wöhlerite from miaskitic and mildly agpaitic pegmatites of the Larvik Plutonic Complex, Oslo Region, Norway..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. mai 2015 15:33 - Sist endret 19. des. 2016 15:20

Forskergrupper