Olav Skarpaas

Bilde av Olav Skarpaas
English version of this page
Telefon +47 99294394
Mobiltelefon +47 99294394 +47 99294394
Treffetider Mandager og torsdager
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 OSLO
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på økologiske prosesser som styrer utbredelse og dynamikk i naturens mangfold, med statistisk og mekanistisk modellering basert på feltstudier og eksperimenter som viktige arbeidsverktøy. Jeg er opptatt av at kunnskap skal komme til nytte, og har bred erfaring med anvendt økologisk forskning knyttet til, for eksempel, klimaendringer, arealbruk og fremmede arter.

Undervisning

BIO4115/9115 - Utbredelsesmodellering
BIO4120 - Norsk naturvariasjon
BIOS2200 - Botanisk mangfold
GEO5915/9915 - Økologisk klimatologi

Bakgrunn

Dr. scient. fra Universitetet i Oslo 2003. Postdoktor ved Penn State University og CEES, UiO 2003-2005. Forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fra 2006, bistilling ved NINA fra 2017. Professor ved NHM, UiO fra 2017, leder av Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco) fra 2019.

Forskningsprosjekter og samarbeid

Jeg er involvert med ulike roller (prosjektleder, arbeidspakkeleder, utøvende forsker, veileder) i en rekke forskningsprosjekter med samarbeid nasjonalt (f.eks. Artsdatabanken, NINA, NIBIO, SSB, UiB, NMBU, NTNU) og internasjonalt (primært partnere i Europa og Nord-Amerika).

Eksempler på prosjekter og nettverk: Klimaeffekter på plantepopulasjoner og -samfunn (SeedClim, INCLINE), Land-atmosfæreinteraksjoner (LATICE), Natur i Norge (NiN), Naturindeks for Norge (NI), Urbant økosystemregnskap (URBAN EEA).

 

Emneord: Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Publisert 21. mars 2017 14:25 - Sist endret 22. aug. 2019 22:21