Marit Ellen Christiansen

Bilde av Marit Ellen Christiansen
English version of this page
Rom 428, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Vitenskapelig assistent/forskningsstipendiat (½ stilling) (1951-55 og 1965-68) ved UiO og (1955-65) ved Tromsø museum. Konservator 1968, førstekonsevator 1974 og professor 1987 ved Zoologisk museum, UiO. Dr. philos. 1974 ved UiO. Gjesteforsker ved Duke University Marine Laboratory, N.C., USA (flere perioder 1972-79).

Faglige kompetanseområder

Taksonomi, systematikk, marin dyregeografi, biologi og økologi på Crustacea Decapoda (tifotkreps) i nordatlantiske farvann. Virkninger av forurensningsstoffer på larveutviklingen til Decapoda Brachyura (krabber).

Publikasjoner

  • Oug, Eivind; Christiansen, Marit Ellen; Dobbe, Kristine; Rønning, Ann-Helen; Bakken, Torkild & Kongsrud, Jon Anders (2015). Mapping of marine benthic invertebrates in the Oslofjord and the Skagerrak: sampling data of museum collections from 1950–1955 and from recent investigations. Fauna Norvegica. ISSN 1502-4873. 35, s. 35–45. doi: 10.5324/fn.v35i0.1944. Fulltekst i vitenarkiv
  • Oug, Eivind; Brattegard, Torleiv; Christiansen, Marit Ellen; Djursvoll, Per & Walseng, Bjørn (2010). Krepsdyr. Crustacea, Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-26-6. s. 209–222.
  • Oug, Eivind; Djursvoll, Per; Aagaard, Kaare ; Brattegard, Torleiv; Christiansen, Marit E. & Halvorsen, Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Krepsdyr. Crustacea. I Kålås, John Atle; Viken, Åslaug & Bakken, Torkild (Red.), Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-00-6. s. 197–206.
  • Oug, Eivind; Djursvoll, Per; Aagaard, Kaare; Brattegard, Torleiv; Christiansen, Marit Ellen & Halvorsen, Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Krepsdyr- Crustacea. I Kålås, J.A.; Viken, Å. & Bakken, T. (Red.), Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken. ISSN 8292838007. s. 197–206.
  • Christiansen, Marit E. (2000). On the Occurrence of Thalassinidea (Decapoda) in Norwegian Waters. Journal of Crustacean Biology. ISSN 0278-0372. 20(2), s. 230–237.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ingle, R.W & Christiansen, Marit Ellen (2004). Lobsters, Mud Shrimps and Anomuran Crabs. The Linnean Society of London and The Estuarine and Coastal Sciences Association by Field Studies Council . ISBN 1851532684. 271 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Christiansen, Marit Ellen; Rønning, Ann-Helen; Oug, Eivind; Bakken, Torkild & Torgersen, Eivind (2017). Så grundig undersøkte de Oslofjorden på 1950-tallet. [Internett]. forskning.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 13. mai 2019 13:56