A. Lovisa S. Gustafsson

Postdoktor
Bilde av A. Lovisa S. Gustafsson
English version of this page
Telefon +47-22851824
Rom 114 B
Brukernavn
Besøksadresse Sars' gate 1 Tøyen
Postadresse Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo 0318 Oslo NCB - National Centre for Biosystematics Postboks 1172 Blindern

Forskningsinteresser

Min viktigste forskningsinteresse er evolusjonsbiologi. Spesielt er jeg interessert i artsdannelsesgenetikk i den arktiske floraen. Det er mange morfologisk beskrevne arter i de varme tropene og få i det kalde Arktis. Denne avtagende trenden i artsdiversitet fra lave til høye breddegrader er kjent som «breddegradsgradienten» og representerer et av de lengst anerkjente mønstrene i økologien. Det blir ofte antatt at høye temperaturer fører til høy forekomst av artsdannelse. I min doktoravhandling viser vi, ved hjelp av et av de mest omfattende krysningsforsøkene utført i den arktiske floraen noen sinne, at nye reproduktivt atskilte arter faktisk dannes i høyt tempo i Arktis. Dette betyr at det tilsynelatende artsfattige Arktis i virkeligheten er kjennetegnet ved usedvanlig høy og nylig dannelse av biologiske arter. Disse funnene er dermed i strid med forventningen om lav artsdannelse i Arktis – et område som typisk har blitt betraktet som en «evolusjonær fryser». Vi tror ikke nødvendigvis at dette mønsteret med kryptisk artsdannelse er spesifikt for Arktis, og i vårt nåværende prosjekt "SpArc " er vi interessert i å se om vi kan finne lignende mønstre av kryptisk artsdannelse i andre deler av verden og om dette eventuelt er korrelert med plantenes reproduksjonsform. Vi ønsker også å undersøke de eksakte genetiske mekanismene bak denne typen artsdannelse.

Bakgrunn

 • PhD i evolusjonsbiologi, Universitetet i Oslo, (2008-2013)
 • MSc i evolusjonsbiologi, Universitetet i Göteborg, Sverige
 • BSc i botanikk, Universitetet i Göteborg, Sverige

Doktorgradsavhandling

Publikasjoner

 • Andermann, Tobias; Torres Jiménez, Maria Fernanda; Matos-Maravi, Pável; Batista, Romina; Blanco-Pastor, José L.; Gustafsson, A Lovisa S; Kistler, Logan; Liberal, Isabel M.; Oxelman, Bengt; Bacon, Christine D. & Antonelli, Alexandre (2020). A guide to carrying out a phylogenomic target sequence capture project. Frontiers in Genetics.  ISSN 1664-8021.  10:1407, s 1- 20 . doi: 10.3389/fgene.2019.01407
 • Gustafsson, A Lovisa S; Skrede, Inger; Rowe, Heather C.; Gussarova, Galina; Borgen, Liv; Rieseberg, Loren; Brochmann, Christian & Parisod, Christian (2014). Genetics of cryptic speciation within an arctic Mustard, Draba nivalis. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0093834 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Antonelli, Alexandre; Verola, Christiano F.; Parisod, Christian & Gustafsson, A Lovisa S (2010). Climate cooling promoted the expansion and radiation of a threatened group of South American orchids (Epidendroideae: Laeliinae). Biological Journal of the Linnean Society.  ISSN 0024-4066.  100(3), s 597- 607 . doi: 10.1111/j.1095-8312.2010.01438.x
 • Gustafsson, A Lovisa S; Verola, Christiano F. & Antonelli, Alexandre (2010). Reassessing the temporal evolution of orchids with new fossils and a Bayesian relaxed clock, with implications for the diversification of the rare South American genus Hoffmannseggella (Orchidaceae: Epidendroideae). BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  10(177) . doi: 10.1186/1471-2148-10-177

Se alle arbeider i Cristin

 • Gustafsson, A Lovisa S (2020). Forskere forteller: På ekspedisjon til afrikanske himmeløyer.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2019). Same destination, but different roads? Overarching, but limited fine-scale molecular convergence in Arctic crucifers.
 • Flood, Pádraic J; Goktay, Mehmet; Tergemina, Emmanuel; Gywenne-Evans, David; Gustafsson, A Lovisa S; Telia, Habte; Keuppers, Nina; Alskleif, George; Aislinn, Itzel; Ning, Weixuan; Gizaw, Abel; Chala, Desalegn; Sempui, Daniel; Kolár, Filip; Brochmann, Christian; Nemomissa, Sileshi & Hancock, Angela (2019). The genetic basis of convergent adaptation to altitude in Arabidopsis thaliana.
 • Gustafsson, A Lovisa S & Gizaw, Abel (2019). Speciation Clock-prosjektet: Feltarbeid i de afrikanske himmeløyer.
 • Huseby, Lise Grønnerød; Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Brochmann, Christian & Brysting, Anne Krag (2019). How fast does the Speciation Clock tick?. Vis sammendrag
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2018). Testing for convergent signatures of selection in Arctic plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel; Birkeland, Siri; Nowak, Michael; Gelete, Desalegn Chala; Slotte, Tanja; Rieseberg, Loren & Brochmann, Christian (2018). Evolution of postzygotic reproductive isolation in Arctic and Mediterranean plants.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja & Brochmann, Christian (2018). Has historical introgression impacted the evolution of hybrid incompatibilities between populations of the Arctic plant Draba nivalis (Brassicaceae)?.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Slotte, Tanja; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2017). Testing for convergent molecular evolution in Arctic plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel; Rieseberg, LH; Slotte, Tanja; Nowak, Michael & Brochmann, Christian (2017). Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Seid, Abel Gizaw; Birkeland, Siri; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja & Brochmann, Christian (2017). SpArc: Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2016). Testing for convergent evolution of cold tolerance in Arctic plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Borgen, Liv; Gusarova, Galina & Brochmann, Christian (2011). Cryptic Speciation in Arctic Plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Brochmann, Christian; Gusarova, Galina & Borgen, Liv (2011). Cryptic Speciation in the Arctic.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Brochmann, Christian; Borgen, Liv & Gusarova, Galina (2010). High Biological Species Diversity in the Arctic Flora?.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Parisod, Christian; Schranz, Eric; Borgen, Liv; Gusarova, Galina & Brochmann, Christian (2010). Genetics of Intrinsic Postzygotic Isolation in Draba nivalis (Brassicaceae).
 • Gustafsson, Lovisa; Borgen, Liv; Gusarova, Galina & Brochmann, Christian (2009). High Biological Species Diversity in the Arctic Flora?.
 • Lannin, N; Gustafsson, A Lovisa S; Cusick, A; Walker, M; Steultjens, Esther; Fricke, JC; Turton, A; Aas, Randi Wågø; Logan, P; Froude, E; McCluskey, Adam; Drummond, A; Corr, Susan; Fletcher-Smith, J; Radford, K; Pinnington, L; Novak, I & Wallen, M (2009). Scholarly communication and concerns for our conferences.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 15. mars 2016 12:55

Prosjekter