A. Lovisa S. Gustafsson

Avdelingsleder
Bilde av A. Lovisa S. Gustafsson
English version of this page
Mobiltelefon +47 46543283
Rom Adminbrakka, 1. etg
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo
Postadresse Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Avdelingsleder Botanisk hage

Ansvarig för daglig drift, kuratering och vidareutveckling av botanisk hages anlegg och samlinger.

Forskningsinteresser

I min forskning jobbar jag främst med evolutionsbiologiska frågor och försöker förstå de underliggande processer och genetiska mekanismer som är involverade i uppkomsten av reproduktiva barriärer hos växter.

Trots att arktiska miljöer generellt har låg artsdiversitet när det kommer till taxonomiskt definierade arter så kan den biologiska artsdiversiteten vara långt högre. I min doktorsavhandling jobbade jag med ett 20-tal arktiska arter och utförde intraspecifika korsningsförsök för att se om uppkomsten av reproduktiva barriärer mellan populationer möjligtvis är ett generellt mönster i arktiska områden. Mina resultat visade att uppkomsten av reproduktiva barriärer mellan arktiska populationer är utbredd och möjligen associerad med reproduktionsbiologi (Gustafsson et al., 2021). I arktiska miljöer är det vanligt att växter är starkt självpollinerande, vilket lättare medför att den genetiska variationen i populationer kan minska t ex genom genetisk drift. Alla arter med en primärt självpollinerande reproduktionsbiologi visade reproduktiva barriärer mellan populationer medan den ena utkorsande arten jag lyckades få resultat från producerade fertila avkommor. Jag jobbade också med att identifiera genetiska områden i genomet till Draba nivalis som potentiellt är involverade i uppkomsten av dessa reproduktiva barriärer genom genetisk kartläggning samt ”Quantitative Trait Locus” (QTL) analyser där man associerar genetiska markörer med fenotypiska karaktärsdrag på en experimentell population (i detta tillfället en F2 population). Det visade sig vara flera genetiska processer involverade, både nukleära-nukleära interaktioner (så kallade Bateson–Dobzhansky–Muller incompatibilities) och även kromosomala förändringar (Skrede et al. 2008, Gustafsson et al. 2014). Resultaten från min doktorsgrad låg till grund för två stora forskningsprojekt - SpArc (Speciation in Arctic plants) samt SpeciationClock (How fast does the 'speciation clock' tick in selfing versus outcrossing lineages?), båda finansierade av det Norska forskningsrådet. I dessa projekt har vi jobbat vidare med huvudfrågor som Hur snabbt utvecklas nya arter? samt Hur och varför utvecklas reproduktiva barriärer mellan populationer – vilka biologiska och genetiska processer ligger bakom? I vårt pågående projekt SpeciationClock jobbar vi med material från sex ”isolerade” afro-alpina miljöer och vill med detta material utföra intraspecifika korsningsförsök, identifiera potentiella reproduktiva barriärer och tack vare att dessa populationer har olika ålder kunna kalibrera ”artutvecklingsklockan”, alltså hur snabbt reproduktiva barriärer utvecklas. Vi ser också på inverkan av reproduktionsbiologi där vår teori är att populationer som primärt är självpollinerande snabbare kan utveckla reproduktiva barriärer, i.e. ”artutvecklingsklockan”, tickar snabbare hos självpollinerande växter.

Bakgrunn

 • PhD i evolusjonsbiologi, Universitetet i Oslo, (2008-2013)
 • MSc i evolusjonsbiologi, Universitetet i Göteborg, Sverige
 • BSc i botanikk, Universitetet i Göteborg, Sverige

Doktorgradsavhandling

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel ; Chala, Desalegn ; Fraccasetti, Marco & Brazier, Thomas [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). What drives the rapid buildup of sterility barriers in the Arctic crucifer Draba nivalis?
 • Birkeland, Siri; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian; Brysting, Anne Krag; Gustafsson, Lovisa & Nowak, Michael D (2021). What can the cold-induced transcriptomes of Arctic Brassicaceae tell us about the evolution of cold tolerance?
 • Gizaw, Abel ; Gorospe, Juan Manuel; Kandziora, Martha; Chala, Desalegn ; Gustafsson, A Lovisa S & Zinaw, Abush [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Is lack of phylogenetic resolution the hallmark of alpine radiation? Insights from the afro-alpine giants in Dendrosenecio (Senecioneae, Asteraceae).
 • Gustafsson, A Lovisa S (2020). The Speciation Clock project How fast does the 'speciation clock' tick in selfing versus outcrossing lineages? .
 • Gustafsson, A Lovisa S (2020). Forskere forteller: På ekspedisjon til afrikanske himmeløyer.
 • Huseby, Lise Grønnerød; Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Brochmann, Christian & Brysting, Anne Krag (2019). How fast does the Speciation Clock tick?
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2019). Same destination, but different roads? Overarching, but limited fine-scale molecular convergence in Arctic crucifers.
 • Flood, Pádraic J; Goktay, Mehmet; Tergemina, Emmanuel; Gywenne-Evans, David; Gustafsson, A Lovisa S & Telia, Habte [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). The genetic basis of convergent adaptation to altitude in Arabidopsis thaliana .
 • Gustafsson, A Lovisa S & Gizaw, Abel (2019). Speciation Clock-prosjektet: Feltarbeid i de afrikanske himmeløyer.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel ; Rieseberg, Loren & Slotte, Tanja [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Has historical introgression impacted the evolution of hybrid incompatibilities between populations of the Arctic plant Draba nivalis (Brassicaceae)? .
 • Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel ; Birkeland, Siri; Nowak, Michael; Gelete, Desalegn Chala & Slotte, Tanja [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Evolution of postzygotic reproductive isolation in Arctic and Mediterranean plants.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2018). Testing for convergent signatures of selection in Arctic plants.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Seid, Abel Gizaw; Birkeland, Siri; Rieseberg, Loren & Slotte, Tanja [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). SpArc: Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Slotte, Tanja; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2017). Testing for convergent molecular evolution in Arctic plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel ; Rieseberg, LH; Slotte, Tanja & Nowak, Michael [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2016). Testing for convergent evolution of cold tolerance in Arctic plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Borgen, Liv; Gusarova, Galina & Brochmann, Christian (2011). Cryptic Speciation in Arctic Plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Brochmann, Christian; Gusarova, Galina & Borgen, Liv (2011). Cryptic Speciation in the Arctic.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Parisod, Christian; Schranz, Eric; Borgen, Liv; Gusarova, Galina & Brochmann, Christian (2010). Genetics of Intrinsic Postzygotic Isolation in Draba nivalis (Brassicaceae).
 • Gustafsson, A Lovisa S; Brochmann, Christian; Borgen, Liv & Gusarova, Galina (2010). High Biological Species Diversity in the Arctic Flora?
 • Gustafsson, Lovisa; Borgen, Liv; Gusarova, Galina & Brochmann, Christian (2009). High Biological Species Diversity in the Arctic Flora?
 • Lannin, N; Gustafsson, A Lovisa S; Cusick, A; Walker, M; Steultjens, Esther & Fricke, JC [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2009). Scholarly communication and concerns for our conferences. Australian Occupational Therapy Journal.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 27. des. 2021 15:37

Prosjekter