Kjell Rasmus Bjørklund

Professor emeritus - Seksjon for forskning og samlinger
Bilde av Kjell Rasmus Bjørklund
English version of this page
Rom 373, Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Utdannet ved Mat-Nat Fak UiB 1972 cand. real. Fag marin geologi og marin biologi.

Undervisnings- og veiledningsområder

Underviser i mikropaleontologi og veileder på master- og dr.-nivå.

Faglige kompetanseområder

Forskning på fjordenes utvikling etter siste istid, med fokus på mikrofossiler (radiolarier). Deltatt på tokt i Nord-Atlanteren, dyphavsboring, for analyser av radiolarienes forekomst og som temperatur indikator (klimautvikling de siste ca 3 mill år), samt til Norskehavet hvor formålet var å etablere en biostratigrafi som gjenspeiler viktige hendelser i Norskehavets 56 mill års utviklingshistorie og oppstart av den nordlige halvkules nedisning.

I løpet av de senere år er det utarbeidet en radiolariekatalog, under ledelse av og i samarbeid med Dr. Jane K. Dolven. Denne katalogen er i kontinuerlig utvikling og omtaler de viktigste radiolariene i Norskehavet, Californiagulfen og Nordishavet. Katalogen blir stadig utvidet og er valgt som nettsted for International Association of Radiolarian Paleontologists, hvor både levende og fossile radiolarier vil bli omtalt. For tiden er over 500 radiolariearter med i katalogen som omhandler artenes beskrivelser, illustrasjoner, utbredelse, synonymer og litteraturreferanser.

Nettadressen er www.Radiolaria.org

Emneord: Taksonomi, Mikropaleontologi, Zoogeografi, Paleoøkologi, Miocen, Paleoseanografi, Radiolaria, Biostratigrafi, Pliocen, Stratigrafi, Holocen, Paleogen, Database for radiolarier, Eocen, Kvartær, Paleocen, Neogen, Oligocen, Pleistocen, Geologi
Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 1. mars 2012 10:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter