Irene Teixidor Toneu

Bilde av Irene Teixidor Toneu
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 None 0562 OSLO
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Farmasøytisk institutt

Publikasjoner

  • Teixidor Toneu, Irene (2019). Ethnoveterinary remedies used in the Algerian steppe: Exploring the relationship with traditional human herbal medicine. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  244 . doi: 10.1016/j.jep.2019.112164
  • Teixidor Toneu, Irene (2019). Herbal remedies and traditional knowledge of the Tuareg community in the region of Illizi (Algerian Sahara). Journal of Arid Environments.  ISSN 0140-1963.  167, s 65- 73 . doi: 10.1016/j.jaridenv.2019.04.020
  • Miara, Mohamed Djamel; Bendif, Hamdi; Ait Hammou, Mohammed & Teixidor Toneu, Irene (2018). Ethnobotanical survey of medicinal plants used by nomadic peoples in the Algerian steppe. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  219, s 248- 256 . doi: 10.1016/j.jep.2018.03.011 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Teixidor Toneu, Irene; Jordan, Fiona & Hawins, Julie (2018). Comparative phylogenetic methods and the cultural evolution of medicinal plant use. Nature Plants.  ISSN 2055-026X.  4, s 754- 761 . doi: 10.1038/s41477-018-0226-6 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2018 14:59 - Sist endret 1. mars 2018 14:59