Heidrun Asgeirsdatter Ullerud

Stipendiat
Bilde av Heidrun Asgeirsdatter Ullerud
Telefon 95031447
Brukernavn

Faglige interesser

Jeg tar doktorgrad i kartlegging av natur. Jeg forsker både på ulike metoder for kartlegging og på kvaliteten i kartene som lages. Metodene jeg bruker inkluderer feltkartlegging, flybildetolkning og utbredelsesmodellering. Jeg bruker både systemet Natur i Norge (NiN) og NIBIOs system for vegetasjonstyper. Målet med prosjektet er å gi innspill til hvilke metoder som kan brukes til å kartlegge natur effektivt og med høy kvalitet.

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i naturforvaltning fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Masteroppgaven min var ferdig våren 2013, og omhandlet utbredelsesmodellering av vegetasjonstyper. Jeg jobbet med arealplanlegging og rovdyrforvaltning hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag før jeg startet på doktorgraden sommeren 2014.

Emneord: NiN, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kartlegging, Utbredelsesmodellering, Kartkvalitet

Publikasjoner

 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Skånes, Helle (2020). Bridging theory and implementation – Testing an abstract classification system for practical mapping by field survey and 3D aerial photographic interpretation. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  73(5), s 301- 317 . doi: 10.1080/00291951.2020.1717595 Vis sammendrag
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg & Bryn, Anders (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia.  ISSN 0340-269X.  49(2), s 135- 148 . doi: 10.1127/phyto/2018/0293 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  21(2), s 278- 288 . doi: 10.1111/avsc.12368 Vis sammendrag
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Klanderud, Kari (2016). Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  19(3), s 528- 540 . doi: 10.1111/avsc.12236 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7..
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Veileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) i målestokk 1:5.000 og 1:20.000. Kort versjon til bruk i felt..
 • Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Bryn, Anders; Nilsen, Anne-Barbi & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  78(4), s 377- 382
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Nilsen, Anne-Barbi (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1.
 • Sørensen, Elin Tanding & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Byen — natur eller antinatur? En tverrfaglig refleksjon om byutvikling med Natur i Norge [NiN] som verktøy. Arkitektur N.  ISSN 1504-7628.  (2), s 54- 63
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Halvorsen, Rune (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2..
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2017). Veileder for arealdekkende kartlegging av terrestrisk natur-variasjon etter NiN i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 - kort versjon (2.1.0b).
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2017). Optimizing the land cover mapping process in Norway..
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2014). Distribution modelling and its potential for vegetation mapping.
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2014). Introduction to NiN.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. aug. 2014 14:45 - Sist endret 29. apr. 2018 18:41

Prosjekter