Hanna Rosa Hjalmarsdottir

Bilde av Hanna Rosa Hjalmarsdottir
Brukernavn
Besøksadresse NHM Økern / UNIS Longyearbyen

Faglige interesser

Hovedinteressen min er foraminiferer fra Arktis. Ved å studere taksonomien til foraminiferer undersøker jeg også deres paleomiljø, avsetningsmiljø, og faunistiske sammensetninger i forskjellige områder i Arktis. Jeg fokuserer mest på foraminiferer fra sen jura til tidlig kritt på Svalbard.

Bakgrunn

Jeg har en bachelorgrad fra Universitetet på Island, og en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven min hadde tittelen 'Foraminifera from Upper Jurassic - Lower Cretaceous hydrocarbon seep carbonates and djacent shales in the Slottsmøya Member, Central Spitsbergen' og den skrev jeg som en del av Spitsbergen Mesozoic Research Group (SMRG). Jeg har også jobbet i industrien som mikropalaeontolog i en del år.  

Samarbeid

Jeg er en del av LoCrA samarbeidet - Lower Cretaceous Basin studies in the Arctic.

Emneord: Biostratigrafi, Mikropalaeontologi, Palaeoenvironments, Foraminifera, Arktis

Publikasjoner

Hjálmarsdóttir, H.R. 2019. Quantitative biostratigraphy of Middle Jurassic – Early Cretaceous foraminiferal events from the Arctic. Revue de micropaléontologie v64. https://doi.org/10.1016/j.revmic.2019.05.002

Hjálmarsdóttir, H.R., Nakrem, H.A. & Nagy, J. 2018. Environmental significance and taxonomy of well preserved foraminifera from Upper Jurassic – Lower Cretaceous hydrocarbon seep carbonates, central Spitsbergen. Micropalaeontology 64 (5-6), 46 pp.

Hryniewicz, K., Bitner, M.A., Durska, E. Hjálmarsdóttir, H.R., Jenkins, R.G., Miyajima, Y., Nakrem, H.A. & Kaim, A. 2016. Paleocene methane seep and wood-fall marine environments from Spitsbergen, Svalbard. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 462, 41-56. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.037

Hjálmarsdóttir, H.R., Nakrem, H.A. & Nagy, J. 2012. Foraminifera from Late Jurassic – Early Cretaceous hydrocarbon seep carbonates, central Spitsbergen, Svalbard – preliminary results. Norwegian Journal of Geology 92, 157-165.

  • Hjalmarsdottir, Hanna Rosa; Nakrem, Hans Arne & Nagy, Jenø (2018). Environmental significance and taxonomy of well preserved foraminifera from Upper Jurassic – Lower Cretaceous hydrocarbon seep carbonates, central Spitsbergen. Micropaleontology.  ISSN 0026-2803.  64(5-6), s 435- 480 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Hjalmarsdottir, Hanna Rosa; Nakrem, Hans Arne & Nagy, Jenø (2012). Foraminifera from Late Jurassic - Early Cretaceous hydrocarbon seep carbonates, central Spitsbergen, Svalbard - preliminary results. Norsk Geologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-196X.  92(2-3), s 157- 165 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. nov. 2019 10:53 - Sist endret 23. nov. 2019 14:35