Gro Gulden

Professor emerita
Bilde av Gro Gulden
English version of this page
Telefon 92218828
Rom 329, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Tøyen Sars gate 1 Oslo
Postadresse 0318 Oslo Pb. 1172 Blindern Naturhistorisk museum

Bakgrunn

Ansatt som konservator - professor ved Botanisk museum siden 1967. Cand. real. fra UiO med spesialområde mykologi.

Undervisnings- og veiledningsområder

Mykologi.

Faglige kompetanseområder

Storsoppenes taksonomi, systematikk og økologi samt soppgeografi. Har spesielt arbeidet med skivesopper (Agaricales, slektene Tricholoma og Galerina) og med storsopper i arktiske og alpine områder. Videre har matsopper og giftsopper vært sentrale emner.

Emneord: Storsoppers taksonomi, Mykologi, Arktisk-alpine sopper
Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 2. aug. 2016 14:09