Gro Gulden

Professor emeritus - Plante- og soppsystematikk
Bilde av Gro Gulden
English version of this page
Telefon 92218828
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen Oslo
Postadresse Naturhistorisk museum Pb. 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Ansatt som konservator - professor ved Botanisk museum siden 1967. Cand. real. fra UiO med spesialområde mykologi.

Undervisnings- og veiledningsområder

Mykologi.

Faglige kompetanseområder

Storsoppenes taksonomi, systematikk og økologi samt soppgeografi. Har spesielt arbeidet med skivesopper (Agaricales, slektene Tricholoma og Galerina) og med storsopper i arktiske og alpine områder. Videre har matsopper og giftsopper vært sentrale emner.

Emneord: Mykologi, Storsoppers taksonomi, Arktisk-alpine sopper

Publikasjoner

 • Gulden, Gro; Voitk, Andrus; Saar, Irja; Lucking, Robert; Moreau, P. A. & Corriol, Gilles [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Arrhenia acerosa complex in Newfoundland & Labrador. Omphalina. ISSN 1925-1858. 13(1), s. 21–26.
 • Loizides, Michael; Alvarado, Pablo; moreau, Pierre-Arthur; Assyov, Boris; Halasu, Viktorie & Stadler, Marc [Vis alle 36 forfattere av denne artikkelen] (2022). Has taxonomic vandalism gone too far? A case study, the rise of the pay-to-publish model and the pitfalls of Morchella systematics. Mycological Progress. ISSN 1617-416X. 21(1), s. 7–38. doi: 10.1007/s11557-021-01755-z.
 • Weholt, Øyvind; Alvarado, Pablo; Kristiansen, Roy & Gulden, Gro (2021). The genus Morchella section Morchella in Norway. Agarica. ISSN 0800-1820. 42, s. 55–64.
 • Voitk, Andrus; Saar, Irja; Lücking, Robert; Moreau, Pierre-Arthur; Corriol, Gilles & Krisai-Greilhuber, Irmgard [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Surprising morphological, ecological and ITS sequence diversity in the Arrhenia acerosa complex (Basidiomycota: Agaricales: Hygrophoraceae). Sydowia. ISSN 0082-0598. 73, s. 133–162. Fulltekst i vitenarkiv
 • Miller, Andrew N.; Yoon, Angela; Stensrud, Øyvind; Van Vooren, Nicolas; Ohenoja, Esteri & Methven, Andrew S [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Studies in Gyromitra I: the Gyromitra gigas species complex. Mycological Progress. ISSN 1617-416X. 19(12), s. 1459–1473. doi: 10.1007/s11557-020-01639-8.
 • Weholt, Øyvind; Alvarado, Pablo; Kristiansen, Roy & Gulden, Gro (2019). The genus Morchella section Distantes in Norway and information on three Morchella species described from Norway. Agarica. ISSN 0800-1820. 39, s. 9–30.
 • Zamora, Juan Carlos; Svensson, Måns; Kirschner, Roland; Olariaga, Ibai; Ryman, Svengunnar & Parra, Luis Alberto [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2018). Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus. ISSN 2210-6340. 9(1), s. 167–175. doi: 10.5598/imafungus.2018.09.01.10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beker, Henry J.; Eberhardt, Ursula; Schütz, Nicole & Gulden, Gro (2018). A review of the genus Hebeloma in Svalbard. Mycoscience. ISSN 1340-3540. 59, s. 303–309. doi: 10.1016/j.myc.2017.12.001.
 • Gulden, Gro & Larsson, Ellen (2016). Atractosporocybe polaris - a new clitocyboid agaric described from arctic-alpine and northern boreal regions in Svalbard and Scandinavia. Agarica. ISSN 0800-1820. 37, s. 33–44.
 • Gulden, Gro & Fonneland, Inger-Lise (2015). Callistosporium Singer, en ny slekt av små hattsopper i Norge. Agarica. ISSN 0800-1820. 36, s. 109–116.
 • Gulden, Gro; Larsson, Ellen; Jeppson, Mikael & Vauras, Jukka (2015). Svampar i fjällen. Svensk Mykologisk Tidskrift. ISSN 1653-0357. 36(2), s. 2–54.
 • Trudell, Steve; Frøslev, Tobias; Voitk, Andrus & Gulden, Gro (2014). Species of Tricholoma section Caligatum in Newfoundland and Labrador. Omphalina. ISSN 1925-1858. 5(6), s. 5–9.
 • Gulden, Gro (2013). Fungaen etter skogbrann på Hyllåsen i Drammen, Sørøst-Norge, med spesiell vekt på hattsoppene. Agarica. ISSN 0800-1820. 33, s. 27–56.
 • Eidesen, Pernille Bronken; Høiland, Klaus & Gulden, Gro (2011). Sopptur i busens fotspor. Agarica. ISSN 0800-1820. 31, s. 35–40.
 • Gulden, Gro (2011). Three new agarics in Norway. Agarica. ISSN 0800-1820. 30, s. 103–109.
 • Gulden, Gro (2010). Galerinas in cold climates. North American Fungi. ISSN 1937-786X. 5(5), s. 127–157. doi: 10.2509/naf2010.005.0058.
 • Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard & Gulden, Gro (2010). Prediksjonsmodellering av storsoppers utbredelse i Norge, basert på herbariemateriale - potensiale og begrensninger. Agarica. ISSN 0800-1820. 29, s. 61–78.
 • Gulden, Gro (2010). "Bålkantarell" Faerberia carbonaria (Alb. & Schwein.) Pouzar. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 6(4), s. 27–27.
 • Gulden, Gro & Nilsen, Terje Spolén (2009). En ny rødskivesopp for Norge - snylterødskivesopp (Entoloma pseudoparasiticum) - som vokste på kantarell (Cantharellus cibarius). Agarica. ISSN 0800-1820. 28, s. 2–5.
 • Gulden, Gro; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik & Cervini, Mario (2009). A second find of the mycoparasitic agaric Squamanita fimbriata, and a note on the conservation of its locus classicus. Agarica. ISSN 0800-1820. 28, s. 6–13.
 • Gulden, Gro (2008). Genus Galerina Earle. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Red.), Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp. ISSN 978-879839613-0. s. 785–804.
 • Gulden, Gro (2008). Genus Strobilurus Singer. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Red.), Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp. ISSN 978-879839613-0. s. 261–262.
 • Gulden, Gro (2008). Genus Stagnicola Redhead & A.H. Sm. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Red.), Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp. ISSN 978-879839613-0. s. 910–910.
 • Gulden, Gro (2008). Genus Mythicomyces Redhead & A.H. Sm. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Red.), Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp. ISSN 978-879839613-0. s. 907–907.
 • Christensen, M & Gulden, Gro (2008). Genus Lepista W.G. Sm. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Red.), Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp. ISSN 978-879839613-0. s. 405–409.
 • Gulden, Gro (2008). Phaeocollybia R. Heim. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Red.), Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp. ISSN 978-879839613-0. s. 822–824.
 • Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard; Gulden, Gro & Halvorsen, Rune (2008). Modelling and predicting fungal distribution patterns using herbarium data. Journal of Biogeography. ISSN 0305-0270. 35(12), s. 2298–2310. doi: 10.1111/j.1365-2699.2008.01965.x.
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2008). ISAM VII at Finse, Norway, 2005. Sommerfeltia. ISSN 0800-6865. 31, s. 7–16.
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2007). Mykologi - soppforskning. I Jørgensen, Per M. (Red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0499-1. s. 243–266.
 • Gulden, Gro & Nilsen, Terje Spolén (2007). Tricholoma borgsjoeënse, a spruce-associated species of the T. terreum group – new to Norway. Agarica. ISSN 0800-1820. s. 58–60.
 • Gulden, Gro (2007). Sopp i fokus: Flatklokkehatt. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. s. 27–27.
 • Gulden, Gro & Aronsen, Arne (2007). Two new species of Mycena from alpine sites in Norway. Mycological Progress. ISSN 1617-416X. 6, s. 1–6.
 • Gulden, Gro & Bonsdorff-Salminen, Tea von (2006). Galerina pruinatipes, a new species to the Nordic countries. Karstenia. ISSN 0453-3402. 46, s. 33–36.
 • Gulden, Gro (2006). Clitocybe harperi - a rare Clitocybe species in Europe. Agarica. ISSN 0800-1820. 26, s. 65–68.
 • Gulden, Gro & Husby, Magnar (2006). Leucopaxillus paradoxus - en ny traktmusserong for Norge. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 2(1), s. 28–30.
 • Gulden, Gro (2006). Tricholoma joachimii "sienamusserong" funnet i Norge. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 2(4), s. 18–20.
 • Kauserud, Håvard & Gulden, Gro (2006). Inntrykk fra den åttende verdenskongress i mykologi(IMC8). Agarica. ISSN 0800-1820. s. 27–28.
 • Gulden, Gro (2006). The agaric genera Galerina Earle and Phaeogalera Kühner in Greenland. Arctic and Alpine Mycology 6. ISSN 0106-1054. s. 60–88.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gulden, Gro & Marstad, Per (2018). Soppboka. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-0258144-2. 346 s.
 • Carlsen, Tor; Eidesen, Pernille Bronken; Gulden, Gro; Høiland, Klaus & Jenssen, Kolbjørn Mohn (2013). Sopp på Svalbard. Dreyers forlag. ISBN 978-82-8265-091-5. 168 s.
 • Gulden, Gro (2011). Rørsopper og skivesopper under mikroskopet. En veileder i bestemmelsesarbeid ved bruk av mikroskop og nøkler. Fungiflora. ISBN 978-82-90724-43-1. 139 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gulden, Gro & Weholt, Øyvind (2021). Hva vet vi om ekte morkler i Norge i dag som vi ikke visste før? Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 2/2021, s. 22–26.
 • Gulden, Gro & Weholt, Øyvind (2019). Tryllemetoden "sekvensering" og ekte morkler i Norge. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 15(2), s. 17–19.
 • Gulden, Gro (2018). Bli kjent med de tre nye artene på normlisten. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 14(3), s. 20–21.
 • Gulden, Gro (2017). Mysteriet Hulda Garborgs trøfler. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 13(4), s. 41–43.
 • Gulden, Gro (2017). Musseronger i Norge. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 13(4), s. 5–11.
 • Gulden, Gro; Methven, andrew; Miller, Andrew N. & Stensrud, Øyvind (2017). Evolutionary relationships of North American and European species of Gyromitra.
 • Gulden, Gro (2017). Riddermusserong og muskelsykdommen rhabdomyolyse. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 13(2), s. 4–8.
 • Gulden, Gro (2016). Arne Aronsen og Thomas Læssøe: The genus Mycen s. l. Agarica. ISSN 0800-1820. 37, s. 92–94.
 • Gulden, Gro (2016). Emanuele Campo: Hygrophorus, Hygrocybe e Campophyllus del friuli Venizia Giulia. Agarica. ISSN 0800-1820. 37, s. 90–91.
 • Gulden, Gro (2014). Ny musseronglitteratur. Agarica. ISSN 0800-1820. 35, s. 107–110.
 • Gulden, Gro & Trudell, Steve (2014). New trichs for Newfoundland. Omphalina. ISSN 1925-1858. 5(6), s. 15–21.
 • Gulden, Gro (2014). Jaktstart på nye norske musseronger.
 • Gulden, Gro; Aarnes, Jon-Otto; Voitk, Andrus & Boyle, Margaret (2013). Taxonomic problems with rare species. Omphalina. ISSN 1925-1858. 4(2).
 • Gulden, Gro (2013). Buczacki, S.: Collins Fungi Guide 2012. Agarica. ISSN 0800-1820. 33, s. 127–128.
 • Gulden, Gro (2013). Norske navn på organismer - soppnavn. [Radio]. NRK - P2, språkteigen.
 • Gulden, Gro & Moen, Toril Loennechen (2013). Kommasmyger'n og barskogsnonna - norske navn på organismer.
 • Gulden, Gro (2013). Jens Stordal - en pionerinnsats.
 • Gulden, Gro (2013). Blant sopp og soppfolk i Vikingland.
 • Gulden, Gro (2013). Skogvokssopper - Hygrophorus.
 • Gulden, Gro (2013). Amanita - fluesopper.
 • Gulden, Gro (2013). De ekte morklene. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 9(2), s. 28–33.
 • Voitk, Andrus; Thorn, Greg; Gulden, Gro; Boyle, Margaret & Aarnæs, Jon-Otto (2013). Entoloma parasiticum & pseudoparasiticum: parasites or pseudoparasites? Omphalina. ISSN 1925-1858. 4(2), s. 7–8.
 • Aarnæs, Jon-Otto; Boyle, Margaret; Gulden, Gro; Thorn, Greg & Voitk, Andrus (2013). Entoloma pseudoparasiticum. Omphalina. ISSN 1925-1858. 4(2), s. 3–6.
 • Gulden, Gro (2012). Machiel E. Noordeloos. Strophariaceae s.l. Agarica. ISSN 0800-1820. 32, s. 80–82.
 • Gulden, Gro (2012). Jens Stordal 1917-2012. Agarica. ISSN 0800-1820. 32, s. 2–4.
 • Gulden, Gro (2012). Rhizomarasmius epidryas. Omphalina. ISSN 1925-1858. 3(11), s. 22–23.
 • Gulden, Gro (2012). Mycenella trachyspora. Omphalina. ISSN 1925-1858. 3(11), s. 21–21.
 • Gulden, Gro (2011). Giovanni Consiglio og Ledo Setti: Il genre Crepidotus in Europa. Agarica. ISSN 0800-1820. 31, s. 85–86.
 • Gulden, Gro (2011). Norske soppnavn - status.
 • Gulden, Gro (2011). Musseronger – en innføring.
 • Gulden, Gro & Wesenberg, Jan (2011). Fant sjelden sopp i Østmarka. [Avis]. Aftenpostes aftennummer.
 • Gulden, Gro (2011). ‘Soppgleder i Marka’.
 • Gulden, Gro (2011). Norske soppnavn.
 • Gulden, Gro & Wesenberg, Jan (2011). Nordlig kantarell Cantharellus borealis funnet i Oslo. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 7(4), s. 30–31.
 • Gulden, Gro (2010). Status: Norske soppnavn.
 • Gulden, Gro (2010). Nyansatt konservator i mykologi. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 6(3), s. 7–7.
 • Gulden, Gro (2010). Kjære leser! Agarica. ISSN 0800-1820. 29, s. 1–1.
 • Gulden, Gro & Nilsen, Terje Spolén (2010). Soppturen - en tragisk hendelse som kan unngås! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gulden, Gro (2010). Lett å bli forvirra - og forgifta. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 6(2), s. 44–45.
 • Gulden, Gro (2010). Sopp på Svalbard - Poster. Medforfattere: Klaus Høiland, Kolbjørn Mohn Jenssen, Ellen Larsson.
 • Gulden, Gro (2010). Radioselskapets yrkespresentasjon - soppsakkyndig.
 • Gulden, Gro (2010). Storsopper i skog og mark - en introduksjon.
 • Gulden, Gro (2010). Musseronger.
 • Gulden, Gro (2009). Kolbjørn Mohn Jenssen 50 år. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 5(2), s. 39–39.
 • Jahren, Inge & Gulden, Gro (2009). Vi deler oss i soppelskere og sopphatere. Skogeieren. ISSN 0037-6396. s. 20–23.
 • Gulden, Gro & Toft, Martin (2009). Soppsamling utan konservator.
 • Gulden, Gro & Larsson, Ellen (2009). Sopp på Svalbard.
 • Gulden, Gro (2009). Macromycetes of the Arctic Archipelago Svalbard.
 • Gulden, Gro (2009). Sopp på Svalbard.
 • Gulden, Gro (2007). Inger Egeland 70 år. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 3(2), s. 10–10.
 • Gulden, Gro (2007). Soppforeningen i Bergen. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 3(1).
 • Stensrud, Øyvind; Gulden, Gro & Jacobsen, Frithjof (2007). Dagsnytt atten. [Radio]. NRK P2.
 • Gulden, Gro (2007). Musseronger.
 • Gulden, Gro (2007). Musseronger.
 • Gulden, Gro (2007). Kantareller og trompetsopper.
 • Ryvarden, Leif; Hessen, Dag Olav; Stenseth, Nils Christian; Gulden, Gro & Hågvar, Sigmund (2006). Vern hele Trillemarka. ?.
 • Gulden, Gro (2006). Kantareller og spiselighet. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 2(2), s. 11–11.
 • Gulden, Gro (2006). Fra fjellsoppsosiologi til Galerinataxonomi.
 • Stensrud, Øyvind; Gulden, Gro; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus & Schumacher, Trond (2006). Molecular phylogenies suggest polyphyly in morphotaxa of brown-spored agarics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 5. des. 2022 14:45