Galina Gusarova

Gjesteforsker
Bilde av Galina Gusarova
English version of this page
Telefon +47 22851614
Rom 112, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars' gate 1 Tøyen
Postadresse Universitetet i Oslo Postboks 1172 Blindern Naturhistorisk museum 0318 Oslo NCB - National Centre for Biosystematics

Forskning

Plantesystematikk: Bruk av genetiske og genomiske markører i artsbestemmelse og artsavgrensning, samt i fylogenetiske og fylogeografiske undersøkelser. Anvendelse av DNA-metabarcoding (DNA-strekkoding) til artsbestemmelse og biodiversitetsutredninger i både nåtidens og fortidens økosystemer. Taksonomi i øyentrøstslekta (Euphrasia, Orobanchaceae). Øyentrøstslekta som modellgruppe for koalesens-basert artsavgrensning, molekylær datering, hybridisering og genomduplisering.    

Bakgrunn 

  • PhD i Botanikk (2000), Statsuniversitetet i St. Petersburg (Russland)
  • MSc i Forurensnings- og miljøkontroll (1993), Universitetet i Manchester (England)
  • MSc i Biologi and Botanikk (1989), Statsuniversitetet i St. Petersburg (Russland)

Undervisning og veiledning

Undervisning ved Universitetet i Oslo

Biogeografi og biodiversitet (BIO4230/9230): Forelesninger og datalab i fylogeografi: Verktøy for dataanalyse. Introduksjon til fylogeogfrafisk diffusjonsmodellering med programvaren BEAST (kurs på master- og doktorgradsnivå). 

Undervisning ved Statsuniversitetet i St. Peterburg

Introduksjon til fylogenetikk (kurs på masternivå)

Dataanalyse og eksperimentell planlegging (kurs på masternivå)

Multivariat dataanalyse for botanisk undersøkelser (kurs på bachelornivå)
 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

ECOCHANGE - Challenges in assessing and forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 15. mars 2016 12:47

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter