Eva Lieungh

Bilde av Eva Lieungh
English version of this page
Mobiltelefon +47 41187718
Rom 225
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Lids hus (Botanisk Museum) 0562 OSLO
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Interesser

Mine akademiske interesser er romlig dynamikk, botanikk og samspill mellom menneske og natur.

Bakgrunn

Jeg har en bachelor i Utviklingsstudier med fordypning i samfunnsgeografi, før jeg tok en master i Biologi: Økologi og Evolusjon. Masteroppgaven min fra 2017 handler om feil i naturtypekart basert på "Natur i Norge". Jeg har gjort diverse feltarbeid, deriblant naturtypekartlegging, siden 2015.

Undervisning

Jeg er involvert i følgende kurs:

BIO4120 Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

BIO4115 Utbredelsesmodellering

Emneord: Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Publisert 23. jan. 2018 10:20 - Sist endret 10. sep. 2018 09:33