Reidar Elven

Bilde av Reidar Elven
English version of this page
Telefon +47 22851632
Mobiltelefon +47 98658996
Rom 337, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo
Emneord: Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter

Publikasjoner

 • Nygård, Malene Østreng; Kemppainen, Petri; Speed, James D. M.; Elven, Reidar; Flatberg, Kjell Ivar & Galten, Leif P. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Combining population genomics and ecological niche modeling to assess taxon limits between Carex jemtlandica and C. lepidocarpa. Journal of Systematics and Evolution. ISSN 1674-4918. 59(4), s. 627–641. doi: 10.1111/jse.12743
 • Nowak, Michael; Pedersen, Anne Tiril Myhre; Brysting, Anne Krag; Schrøder-Nielsen, Audun; Elven, Reidar & Bjorå, Charlotte Sletten (2020). Testing hypotheses of hybrid origins for two seashore species of Carex section Phacocystis (Cyperaceae). Botanical journal of the Linnean Society. ISSN 0024-4074. 194(1), s. 110–117. doi: 10.1093/botlinnean/boaa030 Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid & Hegre, Hanne [Vis alle 51 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fremmede arter i Norge: resultater fra kvantitative økologiske risikovurderinger. Ecological Solutions and Evidence. ISSN 2688-8319. 1(1). doi: 10.1002/2688-8319.12006 Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet & Hansen, Haakon [Vis alle 51 forfattere av denne artikkelen] (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. ISSN 1387-3547. 21(10), s. 2997–3012. doi: 10.1007/s10530-019-02058-x Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Finstad, Anders Gravbrøt; Hegre, Hanne; Moen, Toril Loennechen & Rafoss, Trond [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Generic ecological impact assessment of alien species (GEIAA): the third generation of assessments in Norway. Biological Invasions. ISSN 1387-3547. 21(9), s. 2803–2810. doi: 10.1007/s10530-019-02033-6 Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkeland, Siri; Skjetne, Idunn Elisabeth Borgen; Brysting, Anne Krag; Elven, Reidar & Alsos, Inger Greve (2017). Living on the edge: conservation genetics of seven thermophilous plant species in a high Arctic archipelago. AoB Plants. ISSN 2041-2851. 9(1). doi: 10.1093/aobpla/plx001 Fulltekst i vitenarkiv
 • Vandvik, Vigdis; Elven, Reidar & Töpper, Joachim Paul (2016). Seedling recruitment in subalpine grassland forbs: Predicting field regeneration behaviour from lab germination responses. Botany. ISSN 1916-2790. 95(1), s. 73–88. doi: 10.1139/cjb-2016-0022
 • Pedersen, Anne Tiril Myhre; Nowak, Michael; Brysting, Anne Krag; Elven, Reidar & Bjorå, Charlotte Sletten (2016). Hybrid Origins of Carex rostrata var. borealis and C. stenolepis, Two Problematic Taxa in Carex section Vesicariae (Cyperaceae). PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(10), s. 1–18. doi: 10.1371/journal.pone.0165430 Fulltekst i vitenarkiv
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Solstad, Heidi Merethe; Westergaard, Kristine Bakke & Schonswetter, Peter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect. AoB Plants. ISSN 2041-2851. 7(1), s. 1–19. doi: 10.1093/aobpla/plv036 Fulltekst i vitenarkiv
 • Alsos, Inger Greve; Ware, Christopher & Elven, Reidar (2015). Past Arctic aliens have passed away, current ones may stay. Biological Invasions. ISSN 1387-3547. 17(11), s. 3113–3123. doi: 10.1007/s10530-015-0937-9 Fulltekst i vitenarkiv
 • Solstad, Heidi; Eidesen, Pernille Bronken; Little, Lorna & Elven, Reidar (2014). To valmue-arter på Svalbard, og litt om fjell- og polarvalmuer. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 72(3), s. 187–196. Fulltekst i vitenarkiv
 • Willerslev, E; Davison, J; Moora, M; Zobel, M; Coissac, E & Edwards, ME [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2014). Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafaunal diet. Nature. ISSN 0028-0836. 506(7486), s. 47–51. doi: 10.1038/nature12921
 • Wischmann, Finn; Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2013). Carex heleonastes Ehrh. ex L.f. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 121–123.
 • Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2013). Humulus lupulus L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 236–240.
 • Elven, Reidar & Mjelde, Marit (2013). Stuckenia vaginata (Turcz.) Holub: (Potamogeton vaginatus Turcz.). I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 405–408.
 • Elven, Reidar & Mjelde, Marit (2013). Potamogeton rutilus Wolfg. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 307–309.
 • Elven, Reidar & Mjelde, Marit (2013). Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 302–304.
 • Elven, Reidar & Mjelde, Marit (2013). Potamogeton compressus L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 299–300.
 • Elven, Reidar & Often, Anders (2013). Stellaria borealis Bigelow. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 396–398.
 • Often, Anders & Elven, Reidar (2013). Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 404–405.
 • Fremstad, Eli & Elven, Reidar (2013). Centaurea phrygia L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 146–149.
 • Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2013). Callitriche hermaphroditica L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 97–99.
 • Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2013). Calamagrostis canescens (F.H.Wigg.) Roth. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 82–84.
 • Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2013). Elymus caninus (L.) L. var. muticus (Holmb.) Karlsson. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 190–192.
 • Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2013). Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa (Dicks.) Syme. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 445–447.
 • Elven, Reidar; Mjelde, Marit & Fremstad, Eli (2013). Potamogeton friesii Rupr. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 300–302.
 • Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Marcussen, Thomas (2013). Viola epipsila Ledeb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 447–450.
 • Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2013). Taraxacum crocodes Dahlst. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 408–410.
 • Elven, Reidar (2013). Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) Hartm. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 86–90.
 • Elven, Reidar (2013). Alchemilla subglobosa C.G.Westerl. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 47–49.
 • Elven, Reidar (2013). Carex aquatilis Wahlenb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 103–107.
 • Elven, Reidar (2013). Betula pendula Roth var. lapponica (Lindq.) Hämet-Ahti. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 75–76.
 • Elven, Reidar (2013). Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 90–92.
 • Elven, Reidar (2013). Atriplex lapponica Pojark. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 71–72.
 • Elven, Reidar (2013). Callitriche cophocarpa Sendtn. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 95–97.
 • Elven, Reidar (2013). Alchemilla propinqua H.Lindb. ex Juz. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 45–47.
 • Danielsen, Anders & Elven, Reidar (2013). Calla palustris L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4.
 • Elven, Reidar (2013). Draba cinerea Adams. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 180–182.
 • Elven, Reidar (2013). Carex buxbaumii Wahlenb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 109–111.
 • Elven, Reidar (2013). Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 174–178.
 • Elven, Reidar (2013). Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 319–321.
 • Elven, Reidar (2013). Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 217–219.
 • Elven, Reidar (2013). Puccinellia finmarchica Elven & Borgen ined. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 317–319. doi: 10.1111/j.1756-1051.2000.tb00752.x
 • Elven, Reidar (2013). Gymnocarpium continentale (Petrov) Pojark. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 223–225.
 • Elven, Reidar (2013). Ranunculus peltatus Schrank. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 331–334.
 • Elven, Reidar (2013). Hierochloë hirta (Schrank) Borbás. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 227–229.
 • Elven, Reidar (2013). Lathyrus palustris L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 245–248.
 • Elven, Reidar (2013). Lycopodium annotinum L. subsp. alpestre (Hartm.) Á. & D.Löve. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 250–252.
 • Wischmann, Finn & Elven, Reidar (2013). Luzula pallescens Sw. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 248–250.
 • Elven, Reidar (2013). Mulgedium sibiricum (L.) Cass. ex Less. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 257–258.
 • Elven, Reidar (2013). Salix starkeana Willd. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 382–384.
 • Elven, Reidar (2013). Myriophyllum sibiricum Kom. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 264–266.
 • Wischmann, Finn & Elven, Reidar (2013). Juncus stygius L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 242–243.
 • Danielsen, Anders & Elven, Reidar (2013). Scheuchzeria palustris L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 386–387.
 • Danielsen, Anders & Elven, Reidar (2013). Rhododendron tomentosum (Stokes) Harmaja. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 336–339.
 • Elven, Reidar (2013). Rubus arcticus L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 347–350.
 • Elven, Reidar (2013). Ranunculus subborealis Tzvelev subsp. subborealis. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 334–336.
 • Elven, Reidar (2013). Rumex aquaticus L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 352–356.
 • Elven, Reidar (2013). Ribes nigrum L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 339–342.
 • Elven, Reidar (2013). Salix hastata L. subsp. subintegrifolia (Flod.) Flod. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 368–370.
 • Elven, Reidar (2013). Salix phylicifolia L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 380–382.
 • Elven, Reidar (2013). Salix myrtilloides L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 375–377.
 • Elven, Reidar (2013). Stellaria humifusa Rottb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 402–404.
 • Elven, Reidar (2013). Tephroseris integrifolia (L.) Holub. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 414–416.
 • Elven, Reidar (2013). Sparganium gramineum Georgi. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 395–396.
 • Elven, Reidar (2013). Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 428–429.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elven, Reidar & Fremstad, Eli (2018). Salix - vier, selje og pil i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet. ISBN 978-82-8322-153-4. 82(1). 715 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid & Hegre, Hanne [Vis alle 51 forfattere av denne artikkelen] (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Elven, Reidar (2016). Tidenes første panarktiske Flora. [Fagblad]. Apollon.
 • Vandvik, Vigdis; Elven, Reidar & Töpper, Joachim Paul (2016). Data from: Seedling recruitment in subalpine grassland forbs: Predicting field regeneration behaviour from lab germination responses.
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Tribsch, Andreas; Schonswetter, Peter & Westergaard, Kristine Bakke [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Colonization of Arctic islands revealed by modern and ancient DNA analyses.
 • Grundt, Hanne H.; Brysting, Anne Krag & Elven, Reidar (2015). Storlind Tilia platyphyllos i Østfold og Norge: Rød eller svart? Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 73, s. 13–22.
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Schonswetter, Peter; Tribsch, Andreas & Westergaard, Kristine Bakke [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2014). Effects of past and future climate change on plant colonization in the Arctic: insights gained from phylogeography, species distribution modelling and ancient DNA.
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Pellisier, Löic; Tribsch, Andreas & Schonswetter, Peter [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2014). Effects of past and future climate change on plant colonization of arctic islands.
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Pellisier, Loic; Tribsch, Andreas & Schonswetter, Peter [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2014). Effects of past and future climate change on plant colonization of arctic Islands.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Alopecurus arundinaceus Poir. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 59–61.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Crepis multicaulis Ledeb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 163–164.
 • Alm, Torbjørn & Elven, Reidar (2013). Stellaria fennica (Murb.) Perfil. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 398–399.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Saxifraga hirculus L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 384–386.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Dianthus superbus L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 172–174.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Thymus serpyllum L. subsp. tanaënsis (Hyl.) Jalas. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 421–423.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Thalictrum simplex L. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 418–421.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Stellaria hebecalyx Fenzl. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 399–402.
 • Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Alm, Torbjørn (2013). Introduction. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 7–34.
 • Alm, Torbjørn & Elven, Reidar (2013). Veratrum lobelianum Bernh. ex Schard. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 438–440.
 • Alm, Torbjørn & Elven, Reidar (2013). Allium schoenoprasum L. northern race. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 52–54.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Astragalus alpinus L. var. arcticus (Sondén) Lindm. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 68–70.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 63–64.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Chrysosplenium tetrandum (N. Lund) Th. Fr. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 151–152.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Salicornia dolichostachya Moss subsp. pojarkovae (N. Semenova) Piirainen. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 361–363.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Oxytropis campestris (L.) DC. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 270–273.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Eriophorum russeolum Fr. ex Hartm. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 205–208.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Coptidium lapponicum (L.) Rydb. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 161–162.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 159–161.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Pinus sylvestris L. subsp. lapponica (Fr. ex Hartm.) Sylvén. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 288–291.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Polemonium acutiflorum Willd. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 295–296.
 • Alm, Torbjørn & Elven, Reidar (2013). Picea abies (L.) H. Karst. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 282–286.
 • Elven, Reidar & Alm, Torbjørn (2013). Polemonium boreale Adams. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 296–299.
 • Elven, Reidar; Økland, Karen Anna & Økland, Jan (2013). Sjøpiggknopp Sparganium gramineum funnet i Finnmark og Telemark. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 71(2), s. 127–131.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 14. aug. 2013 14:27