dimitrov

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Forskningsinteresser

Jeg er en evolusjonsbiolog med bakgrunn i leddyr-evolusjon og systematikk med et særskilt fokus på edderkopper. Nylig har det taksonomiske omfanget av arbeidet mitt blitt utvidet til å inkludere flere grener på livets tre, slik som karplanter og virveldyr. I min nåværende forskning har jeg som formål å forstå hvordan underliggende evolusjonære og økologiske prosesser genererer og opprettholder biologisk mangfold gjennom tid og rom. For å gjøre dette jobber jeg med å sette sammen alle bitene av et komplekst puslespill: Fra å beskrive arter og deres evolusjonære historie til å forstå hvordan individer og deres gener samhandler med omgivelsene og med hverandre. Jeg er spesielt interessert i å forstå hvilke faktorer som styrer biodiversitetsmønstre på ulike romlige skalaer, og hvordan økologiske samfunn og enkeltarter responderer på klimaendringer. Jeg kombinerer arters evolusjonære historie, nåværende utbredelsesdata og informasjon om historiske utbredelser, data på fortidens og nåtidens klima samt andre miljøfaktorer, i et forsøk på å belyse noen av de viktigste mekanismene bak utbredelsen av livet på jorda.

For ytterligere informasjon og min nåværende CV kan du se her www.dimitardimitrov.name

Bakgrunn

Akademiske kvalifikasjoner

Juli 2005. Ph.D. i Zoology. Universitetet i Barcelona (Spania)
September 1998. Mastergrad i biologi. Universitetet i Sofia (Bulgaria)

Forskningserfaring og tidligere stillinger

September 2012 – d.d. Postdoktor ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Norge [Postdoctoral Researcher, Natural History Museum, University of Oslo]

2014 – d.d. Merkatorstipendiat ved den tyske forskningsstiftelsen, Tyskland [Mercator Fellow, Deutsche Forschungsgemeinschaft]

Mai 2013 – d.d. Medlem av Institutt for evolusjonsstudier ved Universitetet i Witwatersrand, Sør-Afrika [Affiliate Member of the Evolutionary Studies Institute at the University of the Witwatersrand]

September 2012 – d.d. Forsker ved senter for makroøkologi, evolusjon og klima, Zoologisk museum, Universitetet i København, Danmark [Research Associate, Center for Macroecology, Evolution and Climate, The Zoological Museum, University of Copenhagen]

Januar 2010 – d.d. Forsker ved institutt for biologiske vitenskaper, George Washingtons Universitet, USA [Adjunct Research Associate, Department of Biological Sciences, The George Washington University

Januar 2010 - September 2012: Postdoktor, Fremragende forskningsprogram i makroøkolgi og evolusjon ved senter for makroøkologi, evolusjon og klima, Universitetet i København, Danmark [Postdoctoral Researcher, Program of Excellence in Macroecology and Evolution, Center for Macroecology, Evolution and Climate, University of Copenhagen]

November 2007 - Desember 2009: Postdoktor ved institutt for biologiske vitenskaper, George Washingtons Universitet, USA; Oppdagelse og tolkning av livets diversitet: Utfordringen rundt superforekomstdata [Postdoctoral Researcher, Department of Biological Sciences, The George Washington University; “Discovering and interpreting the diversity of life: The Challenge of Superabundant Data”]
  
September 2005 - November 2007: Postdoktor, prosjekt på systematikk og monografi av Araneoide edderkopper, Den nasjonale forskningsstiftelsen partnerskap for å fremme ekspertise i taksonomi, USA [Postdoctoral Researcher, NSF-PEET project on Systematics and Monography of Araneoid Spiders]

Undervisning

Biogeografi og biodiversitet (BIO4230/9230) vår 2014 og 2016, Universitet i Oslo.

Fylogenetisk systematikk og molekylær datering – April 2015, Januar-Februar 2013, Januar 2011, Universitetet i København (Danmark)

Nåværende studenter

Sergei Tarasov – doktorgradsstudent (medveileder med V. Gusarov and L. Bachmann), Universitetet i Oslo

Medlemskap

Forbundet for systematisk biologi (Society of Systematic Biologists), Det internasjonale forbundet for araknologi (International Society of Arachnology), Amerikansk araknologisk forbund (American Arachnological Society), Det internasjonale forbundet for biogeografi (International Biogeography Society)

Emneord: Makroøkologi, Fylogenetikk, Biogeografi og fylogeografi, Edderkoppsystematikk, Molekylær systematikk, Evolusjonsbiologi, Beregningsorientert systematikk, Biodiversitet og bevaring, Fylogenomikk

Publikasjoner

For full list of publications and relevant metrics please visit my Google Scholar http://scholar.google.com/citations?user=mfemh8gAAAAJ

or my Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/A-9563-2009

 • Cerca De Oliveira, Josè; Meyer, Christian; Stateczny, Dave; Siemon, Dominik; Wegbrod, Jana; Purschke, Günter; Dimitrov, Dimitar & Struck, Torsten H (2020). Deceleration of morphological evolution in a cryptic species complex and its link to paleontological stasis. Evolution.  ISSN 0014-3820.  74(1), s 116- 131 . doi: doi:10.1111/evo.13884 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kallal, Robert J.; Dimitrov, Dimitar; Arnedo, Miquel A.; Giribet, Gonzalo & Hormiga, Gustavo (2019). Monophyly, Taxon Sampling, and the Nature of Ranks in the Classification of Orb-Weaving Spiders (Araneae: Araneoidea). Systematic Biology.  ISSN 1063-5157.  69(2), s 401- 411 . doi: 10.1093/sysbio/syz043 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Liu, Nana; Hu, Huifeng; Ma, Wenhong; Deng, Ye; Liu, Yuqing; Hao, Baihui; Zhang, Xinying; Dimitrov, Dimitar; Feng, Xiaojuan & Wang, Zhiheng (2019). Contrasting Biogeographic Patterns of Bacterial and Archaeal Diversity in the Top- and Subsoils of Temperate Grasslands. mSystems.  ISSN 2379-5077.  4(5), s 1- 18 . doi: 10.1128/mSystems.00566-19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scharff, Nikolaj; Coddington, Jonathan A.; Blackledge, Todd A.; Agnarsson, Ingi; Framenau, Volker W.; Szüts, Tamás; Hayashi, Cheryl Y. & Dimitrov, Dimitar (2019). Phylogeny of the orb-weaving spider family Araneidae(Araneae: Araneoidea). Cladistics.  ISSN 0748-3007.  36, s 1- 21 . doi: 10.1111/cla.12382 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wang, Yunyun; Lyu, Tong; Shrestha, Nawal; Lyu, Lisha; Li, Yaoqi; Schmid, Bernhard; Freckleton, Robert; Dimitrov, Dimitar; Liu, Shuguang; Hao, Zhanqing & Wang, Zhiheng (2019). Drivers of large‐scale geographical variation in sexual systems of woody plants. Global Ecology and Biogeography.  ISSN 1466-822X.  29(3), s 546- 557 . doi: 10.1111/geb.13052 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Xu, Xiaoting; Dimitrov, Dimitar; Shrestha, Nawal; Rahbek, Carsten & Wang, Zhiheng (2019). A consistent species richness–climate relationship for oaks across the Northern Hemisphere. Global Ecology and Biogeography.  ISSN 1466-822X.  28(8), s 1051- 1066 . doi: 10.1111/geb.12913 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eberle, Jonas; Dimitrov, Dimitar; Valdez-Mondragón, Alejandro & Huber, Bernhard A. (2018). Microhabitat change drives diversification in pholcid spiders. BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  18:141, s 1- 13 . doi: 10.1186/s12862-018-1244-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fernández, Rosa; Kallal, Robert J.; Dimitrov, Dimitar; Ballesteros, Jesús A.; Arnedo, Miquel A.; Giribet, Gonzalo & Hormiga, Gustavo (2018). Phylogenomics, Diversification Dynamics, and Comparative Transcriptomics across the Spider Tree of Life. Current Biology.  ISSN 0960-9822.  28(9), s 1489- 1497 . doi: 10.1016/j.cub.2018.03.064
 • Huber, Bernhard A.; Eberle, Jonas & Dimitrov, Dimitar (2018). The phylogeny of pholcid spiders: a critical evaluation of relationships suggested by molecular data (Araneae, Pholcidae). ZooKeys.  ISSN 1313-2989.  2018(789), s 51- 101 . doi: 10.3897/zookeys.789.22781 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shrestha, Nawal; Wang, Zhiheng; Su, Xiangyan; Xu, Xiaoting; Lyu, Lisha; Liu, Yunpeng; Dimitrov, Dimitar; Kennedy, Jonathan D.; Wang, Qinggang; Tang, Zhiyao & Feng, Xiaojuan (2018). Global patterns of Rhododendron diversity: The role of evolutionary time and diversification rates. Global Ecology and Biogeography.  ISSN 1466-822X.  27(8), s 913- 924 . doi: 10.1111/geb.12750 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dimitrov, Dimitar; Benavides, Ligia R.; Arnedo, Miquel A.; Giribet, Gonzalo; Griswold, Charles E.; Scharff, Nikolaj & Hormiga, Gustavo (2017). Rounding up the usual suspects: a standard target-gene approach for resolving the interfamilial phylogenetic relationships of ecribellate orb-weaving spiders with a new family-rank classification (Araneae, Araneoidea). Cladistics.  ISSN 0748-3007.  33(3), s 221- 250 . doi: 10.1111/cla.12165
 • Hormiga, Gustavo & Dimitrov, Dimitar (2017). The discovery of the spider genus Putaoa (Araneae, Pimoidae) in Taiwan with the description of a new species, including its web architecture. Zootaxa.  ISSN 1175-5326.  4341(1), s 97- 104 . doi: 10.11646/zootaxa.4341.1.8
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè; Gusarov, Vladimir; Kistenich, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Liow, Lee Hsiang; Nowak, Michael; Stedje, Brita; Bachmann, Lutz & Dimitrov, Dimitar (2017). Finding Evolutionary Processes Hidden in Cryptic Species. Trends in Ecology & Evolution.  ISSN 0169-5347.  33(3), s 153- 163 . doi: 10.1016/j.tree.2017.11.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wheeler, Ward C.; Coddington, Jonathan A.; Crowley, Louise M.; Dimitrov, Dimitar; Goloboff, Pablo A.; Griswold, Charles E.; Hormiga, Gustavo; Prendini, Lorenzo; Ramírez, Martín J.; Sierwald, Petra; Almeida-Silva, Lina; Alvarez-Padilla, Fernando; Arnedo, Miquel A.; Benavides Silva, Ligia R.; Benjamin, Suresh P.; Bond, Jason E.; Grismado, Cristian J.; Hasan, Emile; Hedin, Marshal; Izquierdo, Matías A.; Labarque, Facundo M.; Ledford, Joel; Lopardo, Lara; Maddison, Wayne P.; Miller, Jeremy A.; Piacentini, Luis N.; Platnick, Norman I.; Polotow, Daniele; Silva-Dávila, Diana; Scharff, Nikolaj; Szűts, Tamás; Ubick, Darrell; Vink, Cor J.; Wood, Hannah M. & Zhang, Junxia (2017). The spider tree of life: phylogeny of Araneae based on target-gene analyses from an extensive taxon sampling. Cladistics.  ISSN 0748-3007.  33(6), s 574- 616 . doi: 10.1111/cla.12182
 • Gizaw, Abel; Brochmann, Christian; Nemomissa, Sileshi; Wondimu, Tigist; Masao, Catherine; Tusiime, Felly Mugizi; Abdi, Ahmed Abdikhadir; Oxelman, Bengt; Popp, Magnus & Dimitrov, Dimitar (2016). Colonization and diversification in the African ‘sky islands’: insights from fossil-calibrated molecular dating of Lychnis (Caryophyllaceae).. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  211, s 719- 734 . doi: 10.1111/nph.13937 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heilmann-Clausen, Jacob; Maruyama, Pietro K; Bruun, Hans Henrik; Dimitrov, Dimitar; Læssøe, Thomas; Frøslev, Tobias Guldberg & Dalsgaard, Bo (2016). Citizen science data reveal ecological, historical and evolutionary factors shaping interactions between woody hosts and wood-inhabiting fungi. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  212(4), s 1072- 1082 . doi: 10.1111/nph.14194
 • Tarasov, Sergei & Dimitrov, Dimitar (2016). Multigene phylogenetic analysis redefines dung beetles relationships and classification (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  16(1) . doi: 10.1186/s12862-016-0822-x
 • Tarasov, Sergey; Vaz-de-Mello, Fernando Z.; Krell, Frank-Thorsten & Dimitrov, Dimitar (2016). A review and phylogeny of Scarabaeine dung beetle fossils (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae), with the description of two Canthochilum species from Dominican amber. PeerJ.  ISSN 2167-8359.  2016(5) . doi: 10.7717/peerj.1988
 • Xu, Xiaoting; Dimitrov, Dimitar; Rahbek, Carsten & Wang, Zhiheng (2015). NCBIminer: sequences harvest from Genbank. Ecography.  ISSN 0906-7590.  38, s 426- 430 . doi: 10.1111/ecog.01055
 • Xu, Xiaoting; Wang, Zhiheng; Dimitrov, Dimitar & Rahbek, Carsten (2015). Using NCBIminer to search and download nucleotide sequences from GenBank. Biodiversity Science.  ISSN 1005-0094.  23(4), s 550- 555 . doi: 10.17520/biods.2015120
 • Huber, Bernhard A. & Dimitrov, Dimitar (2014). Slow genital and genetic but rapid non-genital and ecological differentiation in a pair of spider species (Araneae, Pholcidae). Zoologischer Anzeiger.  ISSN 0044-5231.  253(5), s 394- 403 . doi: 10.1016/j.jcz.2014.04.001

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordal, Bjarte Henry; Roth, Steffen; Dimitrov, Dimitar; Sangolt, Lea; Holm, Lars; Holmefjord, Christina; Rodrigues, Soraya Jacques; Kjetland, Anders & Lislevand, Terje (2019). Insekter - en million suksesshistorier.
 • Fernández, Rosa; Kallal, Robert J.; Dimitrov, Dimitar; Ballesteros, Jesús A.; Arnedo, Miquel A.; Giribet, Gonzalo & Hormiga, Gustavo (2018). Phylogenomics, Diversification Dynamics, and Comparative Transcriptomics across the Spider Tree of Life. Current Biology.  ISSN 0960-9822.  28(13), s 2190- 2193 . doi: 10.1016/j.cub.2018.06.018
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè; Gusarov, Vladimir; Kistenich, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Liow, Lee Hsiang; Nowak, Michael; Stedje, Brita; Bachmann, Lutz & Dimitrov, Dimitar (2018). Cryptic Species – More Than Terminological Chaos: A Reply to Heethoff. Trends in Ecology & Evolution.  ISSN 0169-5347.  33(5), s 310- 312 . doi: 10.1016/j.tree.2018.02.008
 • Holt, Ben G.; Lessard, Jean-Philippe; Borregaard, Michael Krabbe; Fritz, Susanne A.; Araujo, Miguel B.; Dimitrov, Dimitar Stefanov; Fabre, Pierre-Henri; Graham, Catherine H.; Graves, Gary R.; Jønsson, Knud A.; Nogués-Bravo, David; Wang, Zhiheng; Whittaker, Robert J.; Fjeldså, Jon & Rahbek, Carsten (2013). Response to Comment on "An Update of Wallace's Zoogeographic Regions of the World". Science.  ISSN 0036-8075.  341(6144), s 343- 343 . doi: 10.1126/science.1237541

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2012 14:55 - Sist endret 19. feb. 2016 15:26