Anne-Barbi Nilsen

English version of this page
Rom 219 i Lids hus
Treffetider Rimelig sikkert på torsdager (ev. onsdag) eller en annen dag etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Geomatikk, da særlig GIS og kartografi. I tillegg har jeg en forkjærlighet for litt skripting, programmering og batching (sql, Python, VBA og gode, gamle bat-filer. I'm bat-girl.) Foretrekker absolutt åpen kildekodeprogram som QGIS og postgreSQL, men kan ty til ArcGIS om det er ønskelig. Form og farge er viktig - hva er vitsen med kart om de ikke tjener formålet?
Map to the people; slår gjerne et slag for å bruke flere kart i rapporter for å vise forekomster og statistikk. Tabell, diagram eller kart? Hvorfor ikke alle tre, ev. to  av delene. Å lage et godt diagram eller en god tabell kan med stort hell følge mange av de samme prinsippene for å lage et godt kart.

Jeg hjelper gjerne kollegaer og studenter med geomatikkrelaterte oppgaver, for eksempel få tak i geografiske data, lage kart (enkle, atlas), foretar GIS-analyser, automatisere produksjonsløyper, bidrar i rapporter og publikasjoner o.l.

I ny og ne holder jeg også interne QGIS-kurs (noen annonseres her på GEco-siden).

Undervisning

Bistår med litt GIS-undervisning, tilrettelegging av data, SW og feltpc i kurs (BIO4115, BIO4120 og Kurs i NiN) ved UiO.

Foreleser i GMFO120 (Fotogrammetri 1) ved NMBU.

Bakgrunn

Master i geomatikk fra NMBU (tidl. NLH). Vit.ass. og doktorgradsstudium ved NMBU.
14 år som GIS-medarbeider på NIBIO (tidligere NIJOS og Skog og landskap).
Har jobbet på diverse bistandsprosjekt i Serbia, Bosnia, Kosovo og Sør-Sudan.

Emneord: GIS, kartografi, feltpc

Publikasjoner

 • Nilsen, Anne-Barbi; Stensgaard, Kari & Wallin, Hanne Gro (2013). Nettbrett til seterregistrering. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  73(3), s 179- 185 Vis sammendrag
 • Solberg, Svein; Astrup, Rasmus Andreas; Breidenbach, Johannes; Nilsen, Anne-Barbi & Weydahl, Dan Johan (2013). Monitoring spruce volume and biomass with InSAR data from TanDEM-X. Remote Sensing of Environment.  ISSN 0034-4257.  139, s 60- 67 . doi: 10.1016/j.rse.2013.07.036 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Horvath, Peter; Nilsen, Anne-Barbi & Bryn, Anders (2019). Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 83. Vis sammendrag
 • Sickel, Hanne; Bentzen, Frode; Fjellstad, Wendy Jane; Kapfer, Jutta; Krøgli, Svein Olav; Nilsen, Anne-Barbi & Pedersen, Christian (2019). "Mellomrommet" i jordbrukslandskapet — arealer for artsmangfold?.
 • Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Bryn, Anders; Nilsen, Anne-Barbi & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  78(4), s 377- 382
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Nilsen, Anne-Barbi (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1.
 • Nilsen, Anne B. (2018). Automatisert kartproduksjon, skjemaregistrering og lure triks i QGIS.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Halvorsen, Rune (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2..
 • Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi & Frydenlund, Jostein (2017). Kartografi for AR5. NIBIO Rapport. 153. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nilsen, Anne-Barbi (2016). Kartografi og QGIS.
 • Nilsen, Anne-Barbi (2016). Kjapt, trygt og billig med åpen kildekode.
 • Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid & Nilsen, Anne-Barbi (2014). Kartografi til AR5. Rapport fra Skog og landskap. 10/14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nilsen, Anne-Barbi (2013). Rapport fra bestikket - Kart i C-dur. Posisjon.  ISSN 0804-2233.  21(1), s 3
 • Nilsen, Anne-Barbi (2011). Kartkatalog. Kart/kartlag produsert av Skog og landskap. Rapport fra Skog og landskap. 02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid & Nilsen, Anne-Barbi (2009). Kartografi for AR5. Dokument fra Skog og landskap. 03. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Nystuen, Ingvild; Strand, Geir-Harald & Thorvaldsen, Kari (2004). Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt. NIJOS dokument. 36. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2018 12:04 - Sist endret 19. des. 2018 11:43