Åge Brabrand

Bilde av Åge Brabrand
English version of this page
Telefon +47 22851729
Rom 405, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Faglige kompetanseområder

Arbeider som forsker med ferskvannsøkologisk oppdragsforskning, med kompetanse på ferskvannsfisk, næringsrike sjøer med gjørs, gjedde og karpefisk, vassdragsreguleringer i høyfjellet og drift av fiskevann. Arbeider spesielt med biologisk respons som følge av menneskelige inngrep i vassdrag.

Publikasjoner

 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Juarez, Ana; Stickler, Morten & Dønnum, Bjørn Otto (2020). The impact of hydropeaking on juvenile brown trout (Salmo trutta) in a Norwegian regulated river. Sustainability. ISSN 2071-1050. 12(20), s. 1–11. doi: 10.3390/su12208670. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Brittain, John Edward (2019). Rivers need floods: Management lessons learnt from the regulation of the Norwegian salmon river, Suldalslågen. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. ISSN 1535-1459. 35(8), s. 1181–1191. doi: 10.1002/rra.3536. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vanni, Michael; McIntyre, Peter; Allen, Dennis; Arnott, Diane,L.; Benestad, Jonathan, P. & Berg, David, J. [Vis alle 74 forfattere av denne artikkelen] (2017). A global database of nitrogen and phosphorous excretion rates of aquatic animals. Ecology. ISSN 0012-9658. doi: 10.1002/ecy.1792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hirsch, Philipp E.; Eloranta, Antti; Amundsen, Per-Arne; Brabrand, Åge; Charmasson, Julie & Helland, Ingeborg Palm [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Effects of water level regulation in alpine hydropower reservoirs: an ecosystem perspective with a special emphasis on fish. Hydrobiologia. ISSN 0018-8158. 794(1), s. 287–301. doi: 10.1007/s10750-017-3105-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2016). Hydropower operations in groundwater-influenced rivers: implications for Atlantic salmon, Salmo salar, early life stage development and survival. Fisheries Management and Ecology. ISSN 0969-997X. 23(2), s. 144–151. doi: 10.1111/fme.12165. Fulltekst i vitenarkiv
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2015). Survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in a drawdown zone of a regulated river influenced by groundwater. Hydrobiologia. ISSN 0018-8158. 743(1), s. 269–284. doi: 10.1007/s10750-014-2043-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Arild; Brabrand, Åge; Anmarkrud, Jarl Andreas; Bjørnstad, Gro; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Impact of human-induced environmental changes on genetic structure and variability in Atlantic salmon, Salmo salar. Fisheries Management and Ecology. ISSN 0969-997X. 21(1), s. 32–41. doi: 10.1111/fme.12049.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Koestler, Andreas Georg; Marthinsen, Gunnhild; Pavels, Henning & Rindal, Eirik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Mass occurrence of bloodsucking blackflies in a regulated river reach: Localization of oviposition habitat of Simulium truncatum using DNA barcoding. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. ISSN 1535-1459. 30(5), s. 602–608. doi: 10.1002/rra.2669.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brittain, John Edward; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Bækken, Torleif (2014). The return of atlantic salmon (salmo salar l.) and improved water quality in urban rivers in Oslo, NORWAY. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. ISSN 1535-1459. 30(5), s. 571–577. doi: 10.1002/rra.2670.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hesthagen, Trygve H.; Vøllestad, Leif Asbjørn; Brabrand, Åge; Enerud, Jørn; Fjellheim, Arne & Larsen, Bjørn Mejdell [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Utbredelse av bekkeniøye i norske vassdrag. Fauna. ISSN 0014-8881. 74(1-2), s. 48–67.
 • Brabrand, Åge (2019). Tuneflue i Østfold - et folkehelseproblem.
 • Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2018). Forekomst av dvergmalle i Norge, en innført fiskeart. Fauna. ISSN 0014-8881. 71(3-4), s. 67–74.
 • Brabrand, Åge (2018). Habitatkrav hos elvelevende karpefisk.
 • Brabrand, Åge (2018). Tuneflue: status og tiltak.
 • Brabrand, Åge (2017). Miljøtilstanden for fiskesamfunnet i Hurdalssjøen.
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2017). Hva med de andre vassdragene i Oslo? [Avis]. Aftenposten.
 • Rønning, Ann-Helen & Brabrand, Åge (2017). Blant fisk og slanger i kjelleren på Zoologisk museum. [Radio]. NRK P2 - ekko.
 • Brabrand, Åge (2017). Egglegging hos tuneflue i 2017. [Radio]. Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2017). Om tuneflua i 2017. [Avis]. Moss Avis.
 • Brabrand, Åge (2017). Tuneflue 2017. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2017). Om tuneflueproblemet i 2017. [Radio]. Østfoldsendingen-NRK.
 • Brabrand, Åge (2016). Tunhovdfjorden – effekt av reguleringer på fisk.
 • Brabrand, Åge (2016). Tuneflue i 2016. [Radio]. Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2016). Hvordan blir tuneflueplagen i 2016. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2016). Tunefluesesongen 2016. [Radio]. Østfold radio.
 • Nedreaas, Kjell Harald; Hesthagen, Trygve H.; Wienerroither, Rupert; Brabrand, Åge; Bergstad, Odd Aksel & Bjelland, Otte [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Fisker (Myxini, Petromyzontiformes, Chondrichthyes og Osteichthyes). Norsk rødliste for arter 2015. I Henriksen, Snorre & Hilmo, Olga (Red.), Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-41-9.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2015). The significance of groundwater for Atlantic salmon (Salmo salar) egg and alevin survival in regulated rivers .
 • Brabrand, Åge (2015). Tuneflue i 2015-Blir det plagsomt i 2015? [Radio]. Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2015). Tuneflue-tiltak og utvikling i 2015. [Radio]. P1 Østfold.
 • Brabrand, Åge (2014). Ørret og røye i reguleringsmagasiner.
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2014). THE INFLUENCE OF RIVER REGULATION STRATEGIES AND GROUNDWATER DYNAMICS ON HATCHING AND SURVIVAL OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) ALEVINS.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2014). THE INFLUENCE OF HYDROPOWER REGULATION AND GROUNDWATER DYNAMICS ON THE SURVIVAL OF LARVAL STAGES OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR): A COMPARSION BETWEEN TWO REGULATED NORWEGIAN RIVERS. 10th ISE 2014, Trondheim.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2014). Økologisk tilstand i Oslo vassdrag basert på bunndyr og fisk.
 • Brabrand, Åge (2014). Vanndirektivet: Biologiske undersøkelser gjennomført i Numedalslågen.
 • Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2013). Fisk og forvaltningsprinsipper: spredningen av sik og lsagesild i Norge. Fauna. ISSN 0014-8881. 66(1), s. 22–33.
 • Brabrand, Åge (2013). Tålegrenser for fiskens næringsdyr i reguleringsmagasin.
 • Brabrand, Åge (2013). Reportasje om tuneflue. [Radio]. Timeglasset: Radio Øst, Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013). Fiske-samfunnet i Sæbyvannet sett i sammenheng med endringer i fiskesamfunnet i Vestre Vansjø.
 • Brabrand, Åge (2013). Hvordan fange inn hendelser og trender i overvåkingen?
 • Brabrand, Åge (2013). Status for tuneflue i 2013. [Avis]. Indre Smaalendene.
 • Brabrand, Åge (2013). Strandavatn og produksjonsforhold for aure i reguleringsmagasiner.
 • Brabrand, Åge (2013). Tuneflue i 2013. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2013). Tuneflue 2013. [Radio]. NRK - Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013). Prognoser for tuneflue i 2013. [Radio]. NRK - Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013). Tuneflue - Flom kan gi flere tunefluer. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2013). Tuneflue - mer enn agurknytt. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad, Kronikk.
 • Dervo, Børre Kind; Brabrand, Åge; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Mjelde, Marit & Schartau, Ann Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Metodehåndbok: Kartleggingsmetodikk for NiN limnisk med vekt på natursystemet. NINA Temahefte 84. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-4865-5.
 • Dervo, Børre Kind; Brabrand, Åge; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Mjelde, Marit & Schartau, Ann Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Metodehåndbok - Kartleggingsmetodikk for NiN limnisk med vekt på natursystemet. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4865-5.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2021). Forekomst av knott i bekker og mindre elver i Våler, Skiptvet og Rakkestad kommuner vår 2020 og 2021. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701286.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2020. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-124-8.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Del 1. Resultater fra undersøkelsen i 2020 med vurdering av tidligere år Del 2. Harving som biotopforbedrende tiltak. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050. 97(97).
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Etterundersøkelse av fiskebestandene i Pålsbufjorden og Rødtjennan etter bygging av terskel ved Rødtjennan, Viken fylke. Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701163.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2020). Tetthet av ungfisk i Hemsil i 2016-2019. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-112-5.
 • Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Habitatkartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Ågårdselva. Naturhistorisk museum, Universietet i Oslo. ISSN 978-82-7970-121-7.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2020). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2019. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-114-9.
 • Gjelland, Karl Øystein; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Brabrand, Åge; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin & Eloranta, Antti [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4504-3.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Resultater fra undersøkelsen i 2019 med vurdering av tidligere år. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-109-5.
 • Bakken, Tor Haakon; Beck, Valerie; Schönfelder, Lennart Hagen; Charmasson, Julie; Thrane, Jan-Erik & Lindholm, Markus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Testing and evaluation of a HYMO classification system for lakes and reservoirs - Proposed new and modified hydromorphological (HYMO) classification system. SINTEF Energi. ISSN 978-82-14-06234-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva 2014-2018. Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2019). Tetthet av fisk i Hemsil i 2016-2018. Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth & Brabrand, Åge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018. NIBIO. ISSN 978-82-17-02301-2. 5(39). Fulltekst i vitenarkiv
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2018). Fiskebestanden i Ellingsrudelva og Losbyelva i Fjellhamarvassdraget, Lørenskog kommune. Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701002.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2018). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2018. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-097-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-095-1.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2018). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil i 2016 og 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-089-0.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner . Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-092-0.
 • Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar & Johnsen, Stein Ivar (2018). Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-093-7.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil og Eikredammen i 2016. Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-085-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 til 2016. Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-080-7.
 • Brabrand, Åge; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Rustadbakken, Atle; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2017). Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. Naturhistorisk museum, Univ. i Oslo. ISSN 978-82-7970-086-9.
 • Johnsen, Stein Ivar & Brabrand, Åge (2017). Vurdering av konsekvenser for fisk ved endredefyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-3089-6.
 • Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor Gravråk & Knudsen, Rune [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. NINA. ISSN 9788242630377. 1334(1334).
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2016). Konsekvenser av vannføringsendringer og lave vannføringer på biologiske forhold i Akerselva. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune. Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015. Naturhistorsik museum, Unioversitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Gjelland, Karl Øystein; Høitomt, Lars Erik; Linløkken, Arne & Olstad, Kjetil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2935-7. 1274(1274).
 • Museth, Jon; Brabrand, Åge; Dervo, Børre Kind & Sandlund, Odd Terje (2016). Økologisk tilstandsklassifisering av vannforekomster i Glomma og Vorma. Kan den europeiske fiskeindeksen (EFI+) brukes i artsrike elver på Østlandet? Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-2914-2. 1262(1262).
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2016). Bunndyr i elver og bekker i forbindelse med ny E-18 mellom Tvedestrand og Arendal. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-073-9.
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Brabrand, Åge (2016). Fisketrapp i Akerselva ved Nedre Foss. Tetthet av ungfisk og gytegroper før og etter trappeåpning. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-071-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2016). En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-069-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2016). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015 . Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-068-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2016). Vurdering av fiskebestand og økologisk tilstand basert på bunndyr i Øverlandselva, Bærum. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-070-8.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2015). Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014. NHM, Univ. i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Gjemlestad, Lars & Haaland, Ståle Leif (2015). En vurdering av virkning på bunndyr og fisk ved økt senkning av Vinstern i Oppland. UiO, Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-058-6.
 • Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2015). Rekruttering hos ørret i utvalgte innløpsbekker til Ståvatn i Vinje og Odda kommuner. UiO, Naturhistorisk Museum. ISSN 978-82-7970-061-6.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Haaland, Ståle Leif & Gjemlestad, Lars (2015). Ferskvannsbiologisk undersøkelse i Bora, Songaåi og Bituåi i Vinje kommune. UiO, Naturhistorisk Museum. ISSN 978-82-7970-062-3.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Saltveit, Svein Jakob (2015). Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune. UiO, Naturhistorisk museum . ISSN 978-82-7970-063-0.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2015). Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014 . Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2015). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-057-9.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse av Votna elv, Buskerud fylke . Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978 82 7970-049-4.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 9788279700500.
 • Brabrand, Åge (2014). Innførsel av tre arter stør, sibirstør (Acipencer baerii), russisk stør (A. gueldenstaedtii) og sterlett (A. ruthenus) til Norge i forbindelse med oppdrett. Universitetet i Oslo. ISSN 9788279700531.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Rustadbakken, Atle (2014). Del 1: Tetthet av ørretunger i tilløpselver til Krøderen. Del 2: Fisketetthet i Krøderen målt med hydroakustikk. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-055-5.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar & Museth, Jon (2014). Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva. Naturhistorisk museum, UiO. ISSN 978-82-7970-054-8.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-047-0.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2013). Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge (2013). Asp og gjørs i Leira vannområde. Kunnskap, flaskehalser og langsiktig forvaltning. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2013). Fiskeribiologisk undersøkelse av Strandavatn i Hol kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-039-5.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-040-1.
 • Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2013). Bruk av Akerselva for energiutveksling med Avantors bygningsmasser i Nydalen. En vurdering av virkning på bunndyr og fisk. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-037-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 4. des. 2019 16:03