abrabran

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige kompetanseområder

Arbeider som forsker med ferskvannsøkologisk oppdragsforskning, med kompetanse på ferskvannsfisk, næringsrike sjøer med gjørs, gjedde og karpefisk, vassdragsreguleringer i høyfjellet og drift av fiskevann. Arbeider spesielt med biologisk respons som følge av menneskelige inngrep i vassdrag.

Publikasjoner

 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Juarez, Ana; Stickler, Morten & Dønnum, Bjørn Otto (2020). The Impact of Hydropeaking on Juvenile Brown Trout (Salmo trutta) in a Norwegian Regulated River. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  12(20) . doi: 10.3390/su12208670
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Brittain, John Edward (2019). Rivers need floods: Management lessons learnt from the regulation of the Norwegian salmon river, Suldalslågen. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  35(8), s 1181- 1191 . doi: 10.1002/rra.3536 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hirsch, Philipp E.; Eloranta, Antti; Amundsen, Per-Arne; Brabrand, Åge; Charmasson, Julie; Helland, Ingeborg Palm; Power, Michael John; Sanchez-Hernandez, Javier; Sandlund, Odd Terje; Sauterleute, Julian Friedrich; Skoglund, Sigrid Østrem; Ugedal, Ola & Yang, Hong (2017). Effects of water level regulation in alpine hydropower reservoirs: an ecosystem perspective with a special emphasis on fish. Hydrobiologia.  ISSN 0018-8158.  794(1), s 287- 301 . doi: 10.1007/s10750-017-3105-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vanni, Michael; McIntyre, Peter; Allen, Dennis; Arnott, Diane,L.; Benestad, Jonathan, P.; Berg, David, J.; Brabrand, Åge; Brosse, Sebastien; Bukaveckas, Paul, A.; Caliman, Adriano; Capps, Krista, A.; Carneiro, Luciana, S.; Chadwick, Nanette, E.; Christian, Alan, D.; Clarke, Andrew; Condroy, Joseph, D.; Cross, Wyatt, F.; Culver, David, A.; Dalton, Christopher, M.; Devine, Jennifer Ann; Domine, Leah, M.; Evans-White, Michelle, A.; Faafeng, Bjørn A.; Flecker, Aleksander, S.; Keith, B. Gido; Godinot, Claire; Guariento, Rafael D.; Haertel-Borer, Susanne; Hall, Robert, O.; Henry, Rauol; Herwig, Brian, R.; Hicks, Brendan, J.; Higgins, Karen, A.; Hood, James M.; Hopton, Matthew E.; Ikeda, Tsutomu; JAMES, WILLIAM F.; Jansen, Henrice M; JOHNSON, CODY R.; KOCH, BENJAMIN J.; LAMBERTI, GARY A.; LESSARD-PILON, STEPHANIE; MAERZ, JOHN C.; MATHER, MARTHA E.; MCMANAMAY, Ryan A.; MILANOVICH, JOSEPH R.; MORGAN, DAI K. J.; MOSLEMI, JENNIFER M.; NADDAFI, RAHMAT; Nilssen, Jens Petter; Pagano, Marcello; PILATI, ALBERTO; POST, DAVID M.; ROOPIN, MODI; RUGENSKI, AMANDA T.; SCHAUS, MAYNARD H.; SHOSTELL, JOSEPH; SMALL, GASTON E.; Solomon, Christopher T.; STERRETT, SEAN C.; Strand, Øivind; TARVAINEN, MARJO; TAYLOR, JASON M.; TORRES-GERALD, LISETTE E.; TURNER, CAROLINE B.; Urabe, Jotaro; Uye, Shin-ichi; VENTELÄ, ANNE-MARI; VILLEGER, SÉBASTIEN; WHILES, MATT R.; WILHELM, FRANK M.; WILSON, Henry F.; XENOPOULOS, MARGUERITE A. & ZIMMER, KYLE D. (2017). A global database of nitrogen and phosphorous excretion rates of aquatic animals. Ecology.  ISSN 0012-9658. . doi: 10.1002/ecy.1792 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2016). Hydropower operations in groundwater-influenced rivers: implications for Atlantic salmon, Salmo salar, early life stage development and survival. Fisheries Management and Ecology.  ISSN 0969-997X.  23(2), s 144- 151 . doi: 10.1111/fme.12165 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2015). Survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in a drawdown zone of a regulated river influenced by groundwater. Hydrobiologia.  ISSN 0018-8158.  743(1), s 269- 284 . doi: 10.1007/s10750-014-2043-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Koestler, Andreas Georg; Marthinsen, Gunnhild; Pavels, Henning; Rindal, Eirik; Raastad, Jan Emil; Saltveit, Svein Jakob & Johnsen, Arild (2014). Mass occurrence of bloodsucking blackflies in a regulated river reach: Localization of oviposition habitat of Simulium truncatum using DNA barcoding. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  30(5), s 602- 608 . doi: 10.1002/rra.2669
 • Johnsen, Arild; Brabrand, Åge; Anmarkrud, Jarl Andreas; Bjørnstad, Gro; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Impact of human-induced environmental changes on genetic structure and variability in Atlantic salmon, Salmo salar. Fisheries Management and Ecology.  ISSN 0969-997X.  21(1), s 32- 41 . doi: 10.1111/fme.12049
 • Saltveit, Svein Jakob; Brittain, John Edward; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Bækken, Torleif (2014). The return of atlantic salmon (salmo salar l.) and improved water quality in urban rivers in Oslo, NORWAY. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  30(5), s 571- 577 . doi: 10.1002/rra.2670
 • Heggenes, Jan; Bremset, Gunnbjørn & Brabrand, Åge (2013). Visiting the hyporheic zone: young Atlantic salmon move through the substratum. Freshwater Biology.  ISSN 0046-5070.  58(8), s 1720- 1728 . doi: 10.1111/fwb.12162
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2013). Incubation, hatching and survival of eggs of Atlantic salmon(Salmo salar) in spawning redds influenced by groundwater. Limnologica.  ISSN 0075-9511.  43(5), s 325- 331 . doi: 10.1016/j.limno.2013.05.009
 • Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2013). Coregonid introductions in Norway: well-intended and successful, but destructive. Advances in Limnology.  ISSN 1612-166X.  64, s 345- 362 . doi: 10.1127/1612-166X/2013/0064-0013 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjelland, Karl Øystein; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Brabrand, Åge; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Solberg, Ingrid & Sandlund, Odd Terje (2020). Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. NINA rapport. 1749. Vis sammendrag
 • Bakken, Tor Haakon; Beck, Valerie; Schönfelder, Lennart Hagen; Charmasson, Julie; Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus & Brabrand, Åge (2019). Testing and evaluation of a HYMO classification system for lakes and reservoirs - Proposed new and modified hydromorphological (HYMO) classification system. SINTEF Rapport. 2019:01365. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brabrand, Åge (2019). Tuneflue i Østfold - et folkehelseproblem.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2019). Tetthet av fisk i Hemsil i 2016-2018.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 82.
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (red.) (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018.. NIBIO Rapport. 39. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva 2014-2018.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 80.
 • Brabrand, Åge (2018). Habitatkrav hos elvelevende karpefisk.
 • Brabrand, Åge (2018). Tuneflue: status og tiltak.
 • Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar & Johnsen, Stein Ivar (2018). Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 72.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 71.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2018). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil i 2016 og 2017. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 68.
 • Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2018). Forekomst av dvergmalle i Norge, en innført fiskeart. Fauna.  ISSN 0014-8881.  71(3-4), s 67- 74
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 74.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2018). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2018. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 75.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2018). Fiskebestanden i Ellingsrudelva og Losbyelva i Fjellhamarvassdraget, Lørenskog kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 78.
 • Brabrand, Åge (2017, 28. juni). Egglegging hos tuneflue i 2017. [Radio].  Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2017). Miljøtilstanden for fiskesamfunnet i Hurdalssjøen.
 • Brabrand, Åge (2017, 11. juli). Om tuneflua i 2017.  Moss Avis.
 • Brabrand, Åge (2017, 15. juni). Om tuneflueproblemet i 2017. [Radio].  Østfoldsendingen-NRK.
 • Brabrand, Åge (2017, 15. juni). Tuneflue 2017.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Rustadbakken, Atle; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2017). Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 65. Vis sammendrag
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil og Eikredammen i 2016. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 64. Vis sammendrag
 • Johnsen, Stein Ivar & Brabrand, Åge (2017). Vurdering av konsekvenser for fisk ved endredefyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner. NINA Kortrapport. 78. Vis sammendrag
 • Rønning, Ann-Helen & Brabrand, Åge (2017, 08. november). Blant fisk og slanger i kjelleren på Zoologisk museum. [Radio].  NRK P2 - ekko.
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2017, 21. november). Hva med de andre vassdragene i Oslo?.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 til 2016. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 60. Vis sammendrag
 • Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor Gravråk; Knudsen, Rune; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila M.; Sjursen, Aslak Darre & Aas, Per (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. NINA rapport. 1334. Vis sammendrag
 • Brabrand, Åge (2016, 14. juni). Hvordan blir tuneflueplagen i 2016.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2016, 22. juni). Tuneflue i 2016. [Radio].  Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2016, 13. juni). Tunefluesesongen 2016. [Radio].  Østfold radio.
 • Brabrand, Åge (2016). Tunhovdfjorden – effekt av reguleringer på fisk.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 53.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 48.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2016). Bunndyr i elver og bekker i forbindelse med ny E-18 mellom Tvedestrand og Arendal. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 54. Vis sammendrag
 • Museth, Jon; Brabrand, Åge; Dervo, Børre Kind & Sandlund, Odd Terje (2016). Økologisk tilstandsklassifisering av vannforekomster i Glomma og Vorma. Kan den europeiske fiskeindeksen (EFI+) brukes i artsrike elver på Østlandet?. NINA rapport. 1262. Vis sammendrag
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2016). Konsekvenser av vannføringsendringer og lave vannføringer på biologiske forhold i Akerselva. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 55. Vis sammendrag
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2016). Vurdering av fiskebestand og økologisk tilstand basert på bunndyr i Øverlandselva, Bærum.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 51. Vis sammendrag
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2016). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 49. Vis sammendrag
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2016). En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 50.
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Brabrand, Åge (2016). Fisketrapp i Akerselva ved Nedre Foss. Tetthet av ungfisk og gytegroper før og etter trappeåpning.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 52. Vis sammendrag
 • Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Gjelland, Karl Øystein; Høitomt, Lars Erik; Linløkken, Arne; Olstad, Kjetil; Pettersen, Oskar & Rustadbakken, Atle (2016). Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger. NINA rapport. 1274. Vis sammendrag
 • Brabrand, Åge (2015, 10. juni). Tuneflue i 2015-Blir det plagsomt i 2015?. [Radio].  Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2015, 22. juni). Tuneflue-tiltak og utvikling i 2015. [Radio].  P1 Østfold.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Gjemlestad, Lars & Haaland, Ståle Leif (2015). En vurdering av virkning på bunndyr og fisk ved økt senkning av Vinstern i Oppland.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 42.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Saltveit, Svein Jakob (2015). Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 47.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2015). Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 43.
 • Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2015). Rekruttering hos ørret i utvalgte innløpsbekker til Ståvatn i Vinje og Odda kommuner.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 45.
 • Nedreaas, Kjell Harald; Hesthagen, Trygve H.; Wienerroither, Rupert; Brabrand, Åge; Bergstad, Odd Aksel; Bjelland, Otte; Byrkjedal, Ingvar; Christiansen, Jørgen Schou; Fiske, Peder; Jonsson, Bror & Lynghammar, Arve (2015). Fisker (Myxini, Petromyzontiformes, Chondrichthyes og Osteichthyes). Norsk rødliste for arter 2015., I: Snorre Henriksen & Olga Hilmo (red.),  Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-41-9.  Fisker.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2015). The significance of groundwater for Atlantic salmon (Salmo salar) egg and alevin survival in regulated rivers. Vis sammendrag
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2015). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 41.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Haaland, Ståle Leif & Gjemlestad, Lars (2015). Ferskvannsbiologisk undersøkelse i Bora, Songaåi og Bituåi i Vinje kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 46.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2015). Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 44. Vis sammendrag
 • Brabrand, Åge (2014). Innførsel av tre arter stør, sibirstør (Acipencer baerii), russisk stør (A. gueldenstaedtii) og sterlett (A. ruthenus) til Norge i forbindelse med oppdrett. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 37.
 • Brabrand, Åge (2014). Vanndirektivet: Biologiske undersøkelser gjennomført i Numedalslågen.
 • Brabrand, Åge (2014). Ørret og røye i reguleringsmagasiner.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 35.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar & Museth, Jon (2014). Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 38.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Rustadbakken, Atle (2014). Del 1: Tetthet av ørretunger i tilløpselver til Krøderen. Del 2: Fisketetthet i Krøderen målt med hydroakustikk. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 39.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 33.
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2014). THE INFLUENCE OF RIVER REGULATION STRATEGIES AND GROUNDWATER DYNAMICS ON HATCHING AND SURVIVAL OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) ALEVINS.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2014). THE INFLUENCE OF HYDROPOWER REGULATION AND GROUNDWATER DYNAMICS ON THE SURVIVAL OF LARVAL STAGES OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR): A COMPARSION BETWEEN TWO REGULATED NORWEGIAN RIVERS. 10th ISE 2014, Trondheim.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse av Votna elv, Buskerud fylke. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 34.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2014). Økologisk tilstand i Oslo vassdrag basert på bunndyr og fisk.
 • Sandlund, Odd Terje; Bergan, Morten Andre; Brabrand, Åge; Diserud, Ola Håvard; Fjeldstad, Hans-Petter; Gausen, Dagfinn; Halleraker, Jo Hallvard; Haugen, Thrond Oddvar; Hegge, Ola; Helland, Ingeborg Palm; Hesthagen, Trygve H.; Nøst, Terje; Pulg, Ulrich; Rustadbakken, Atle & Sandøy, Steinar (2013). Vannforskriften og fisk - forslag til klassifiseringssystem. Rapport/Miljødirektoratet. M22-2013. Vis sammendrag
 • Brabrand, Åge (2013). Asp og gjørs i Leira vannområde. Kunnskap, flaskehalser og langsiktig forvaltning. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 29.
 • Brabrand, Åge (2013). Fiske-samfunnet i Sæbyvannet sett i sammenheng med endringer i fiskesamfunnet i Vestre Vansjø.
 • Brabrand, Åge (2013). Hvordan fange inn hendelser og trender i overvåkingen?.
 • Brabrand, Åge (2013, 23. mai). Prognoser for tuneflue i 2013. [Radio].  NRK - Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013, 30. mai). Reportasje om tuneflue. [Radio].  Timeglasset: Radio Øst, Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013, 25. juni). Status for tuneflue i 2013.  Indre Smaalendene.
 • Brabrand, Åge (2013). Strandavatn og produksjonsforhold for aure i reguleringsmagasiner.
 • Brabrand, Åge (2013, 27. mai). Tuneflue - Flom kan gi flere tunefluer.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2013, 05. juni). Tuneflue - mer enn agurknytt.  Sarpsborg Arbeiderblad, Kronikk.
 • Brabrand, Åge (2013, 04. juli). Tuneflue - mer enn agurknytt? Intenst forskerarbeid for å minske plagene.  Fredrikstad Blad, kronikk.
 • Brabrand, Åge (2013, 23. juni). Tuneflue 2013. [Radio].  NRK - Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013, 24. juni). Tuneflue i 2013.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2013). Tålegrenser for fiskens næringsdyr i reguleringsmagasin.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 26.
 • Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2013). Bruk av Akerselva for energiutveksling med Avantors bygningsmasser i Nydalen. En vurdering av virkning på bunndyr og fisk. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 23.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2013). Fiskeribiologisk undersøkelse av Strandavatn i Hol kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 25.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2013). Survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in a drawdown zone in a regulated river influenced by groundwater.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Pavels, Henning (2013). Effekt på bunndyr og fisk i Akerselva etter utslipp av fyringsolje. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 27.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2013). Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 30.
 • Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2013). Changing management principles disrupted natural fish fauna in Norwegian lakes. Poster presented at the “FINS Freshwater Invasives Networking for Strategy”, Galway, Ireland, 9.-11. april 2013.
 • Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2013). Fisk og forvaltningsprinsipper: spredningen av sik og lsagesild i Norge. Fauna.  ISSN 0014-8881.  66(1), s 22- 33
 • Brabrand, Åge (2012). Blodsugende knott og vassdragsreguleringer.
 • Brabrand, Åge (2012, 22. august). Egglegging hos tuneflue i 2012.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2012). Endra livsvilkår for fisk og næringsdyr i reguleringsmagasin, med resultat m.a. frå Møsvatn.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 4. des. 2019 16:03