English

Forskningsgruppe i evolusjonær zoologi (FEZ)

Postadresse Postboks 1172, 0316 OSLO
Besøksadresse Sars gate 1
Colletts hus
0318 OSLO
Stedkode 280808

Ansatte

Listen inneholder 5 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bachmann, Lutz Professor +47-22851764 lutz.bachmann@nhm.uio.no
Cerca De Oliveira, Josè Stipendiat j.c.de.oliveira@nhm.uio.no
Gusarov, Vladimir Førsteamanuensis +47-22851703 vladimir.gusarov@nhm.uio.no
Struck, Torsten Hugo Professor +47-22851740 t.h.struck@nhm.uio.no
Wiig, Øystein Professor +47-22851688 +47-41465054 (mob) oystein.wiig@nhm.uio.no