English

Mineralogisk forskningsgruppe (MINERAL)

Postadresse Postboks 1172, Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
0562 Oslo
Stedkode 280803

Ansatte

Listen inneholder 5 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Dal Bo, Fabrice Postdoktor f.d.bo@nhm.uio.no
Friis, Henrik Førsteamanuensis +47-22851622 henrik.friis@nhm.uio.no Alkaline forekomster, Luminescens, Deskriptiv mineralogi, Geologi, Krystalkjemi, Krystallografi, Beryllium, Sjeldne jordarter (REE)
Müller, Axel Professor +47-22851689 a.b.mueller@nhm.uio.no Geologi, Petrologi
Roaldset, Elen Professor emeritus +47-22851840 +47-91628852 (mob) elen.roaldset@nhm.uio.no
Rosing-Schow, Nanna Stipendiat +47-22851735 nanna.rosing-schow@nhm.uio.no Mineralogi, Geologi