English

Geo-økologisk forskningsgruppe (GECO)

Postadresse Postboks 1172, Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
0562 Oslo
Stedkode 280801

Ansatte

Listen inneholder 21 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no GIS, Økologi, Gjengroing, Naturtyper, Kulturlandskap, Biodiversitet
Bratli, Harald Førsteamanuensis +47 22851643 harald.bratli@nhm.uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Bryn, Anders Førsteamanuensis +47 93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Burner, Ryan Forsker ryan.burner@nhm.uio.no
Elven, Reidar Professor emeritus +47 22851632 +47 98658996 (mob) reidar.elven@nhm.uio.no Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter
Endresen, Dag Sjefingeniør +47 22851654 +47 40612982 (mob) dag.endresen@nhm.uio.no Forskningsdata, Datahåndtering, Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, Statistisk modellering
Erikstad, Lars Forsker +47 22851617 lars.erikstad@nhm.uio.no
Halvorsen, Julie Brastein Vitenskapelig assistent juliebh@student.ibv.uio.no
Halvorsen, Rune Professor +47 22851629 +47 95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Horvath, Peter Overingeniør peter.horvath@nhm.uio.no Økologisk klimatologi, Skoggrensen, Vegetasjons modellering, GIS
Johaadien, Rukaya Sarah Overingeniør r.s.johaadien@nhm.uio.no
Lieungh, Eva Stipendiat +47 41187718 eva.lieungh@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Myhrvold, Anita Seniorkonsulent anita.myhrvold@nhm.uio.no
Nilsen, Anne-Barbi Forsker a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, kartografi, feltpc
Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47 22851742 oddvar.pedersen@nhm.uio.no
Simensen, Trond Stipendiat +47 41509167 +1 608-556-3786 (mob) trond.simensen@nhm.uio.no Landskap, Økologi, Modellering
Skarpaas, Olav Professor +47 99294394 olav.skarpaas@nhm.uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter Stipendiat 95031447 heidrunu@nhm.uio.no NiN, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kartlegging, Utbredelsesmodellering, Kartkvalitet
Værland, Espen Sommer Konsulent e.s.varland@nhm.uio.no
Wollan, Anders Kvalvåg Overingeniør +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Økland, Inghild Halvorsen Forskningstekniker i.h.okland@nhm.uio.no