English

Geo-økologisk forskningsgruppe (GECO)

Postadresse Postboks 1172, Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
0562 Oslo
Stedkode 280801

Ansatte

Listen inneholder 23 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no GIS, Økologi, Gjengroing, Naturtyper, Kulturlandskap, Biodiversitet
Bakken, Vidar Overingeniør +47-22845537 vidar.bakken@usit.uio.no
Bakkestuen, Vegar Forsker +47-22851621 +47-93466787 (mob) vegar.bakkestuen@nhm.uio.no
Bratli, Harald Førsteamanuensis +47-22851643 harald.bratli@nhm.uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Bryn, Anders Førsteamanuensis +47-93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Naturtyper, GIS, Vegetasjonsøkologi, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Folkeforskning, Vegetasjonskartlegging, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering
Elven, Reidar Professor emeritus +47-22851632 +47-98658996 (mob) reidar.elven@nhm.uio.no Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter
Endresen, Dag Senioringeniør +47-22851654 +47-40612982 (mob) dag.endresen@nhm.uio.no Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biogeografi, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, GIS, Statistisk modellering, Økologi
Eriksen, Eva Lieungh Stipendiat +47 41187718 e.l.eriksen@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Erikstad, Lars Forsker +47-22851617 lars.erikstad@nhm.uio.no
Halvorsen, Rune Professor +47-22851629 +47-95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Statistisk modellering, Populasjonsbiologi, Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Vegetasjonsøkologi
Johaadien, Rukaya Sarah Overingeniør r.s.johaadien@nhm.uio.no
Mazzoni, Sabrina 97 73 73 11
Nilsen, Anne-Barbi Forsker a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, kartografi, feltpc
Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47-22851742 oddvar.pedersen@nhm.uio.no
Simensen, Trond +4741509167 trond.simensen@nhm.uio.no Landskap, Økologi, Modellering
Skarpaas, Olav Professor +47 99294394 olav.skarpaas@nhm.uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Tandstad, Hilde Vitenskapelig assistent hilderta@student.matnat.uio.no
Torma, Michal Konsulent michal.torma@nhm.uio.no
Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter Stipendiat 95031447 heidrunu@nhm.uio.no NiN, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kartlegging, Utbredelsesmodellering, Kartkvalitet
Volden, Inger Kristine Konsulent i.k.volden@nhm.uio.no
Værland, Espen Sommer Konsulent e.s.varland@nhm.uio.no
Wollan, Anders Kvalvåg Forsker +47-22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Økland, Inghild Halvorsen Forskningstekniker i.h.okland@nhm.uio.no