English version of this page

Gartnere Inne

Postadresse Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
Tøyen
0562 Oslo
Telefon +47 22851710
Stedkode 280102

Ansatte

Listen inneholder 7 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Gustafsson, A. Lovisa S. Avdelingsleder +47 46543283 (mob) lovisa.gustafsson@nhm.uio.no
Løvold, Andreas Arborist 93416348 (mob) andreas.lovold@nhm.uio.no Gartner, trepleie, arboret
Messihi, Isaac Avdelingsingeniør/verkstedleder isak.messihi@nhm.uio.no
Midtøy, Cecilie Veksthusgartner cecilie.midtoy@nhm.uio.no
Neergaard, Anders Ledende forskningstekniker +47 90288955 (mob) anders.neergaard@nhm.uio.no
Pettersen, Hege Røer Ledende forskningstekniker h.r.pettersen@nhm.uio.no
Støren, Ingrid Elisabeth Gartner 22851741 i.e.storen@nhm.uio.no