English version of this page

Gartnere ute I

Postadresse Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
Tøyen
0562 Oslo
Telefon +47 22851710
Stedkode 280101

Underenheter

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Linn Gjellesvik Senioringeniør 922 64 764 l.g.andresen@nhm.uio.no
Bergersen, Nils-Petter Ledende forskningstekniker n.p.bergersen@nhm.uio.no
Nielsen, Remi Aleksander Ledende forskningstekniker r.a.nielsen@nhm.uio.no