OBOS bidrar til Klimahuset

Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo skal bygge Klimahuset som skal stå ferdig februar 2020. Målet er å engasjere besøkende til endring i bærekraftig retning. 

– OBOS og Naturhistorisk Museum har inngått samarbeid for å formidle forskningsbasert kunnskap om klima og klimaendringer. OBOS støtter prosjektet med én million kroner per år i tre år. I tillegg stiller vi våre fagmiljøer til disposisjon i arbeidet med utstillingene, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Utstillingene i Klimahuset vil avsluttes med en Løsningsarena.  Her blir publikum presentert for tiltak som kan bidra til å løse klimautfordringene. OBOS blir hovedsponsor for Løsningsarenaen. Målet er  at besøkende skal få motivasjon til å handle, og kunnskap de kan bruke i hverdagen for å ta mer miljøbevisste valg. På sikt har OBOS og Naturhistorisk Museum en intensjon om å fortsette samarbeidet om prosjektet.

- Vi er veldig glade for at OBOS er med på laget av gode hjelpere som gjør det mulig å realisere Klimahuset, sier direktør ved Naturhistorisk museum, Tone Lindheim.

Rettes mot barn og unge

Hovedmålgruppen for Klimahuset er barn og ungdom. Huset vil fylles med aktiviteter på dagtid og kveldstid, i regi av både Naturhistorisk museum og andre aktører i den brede klimadebatten.

Bærekraftig by- og boligutvikling

Et av hovedmålene i OBOS-konsernets strategi er å ta grønt ansvar. Når OBOS utvikler byer og steder settes det særlig fokus på hvordan man kan legge til rette for en bærekraftig livsstil der man deler mer og forbruker mindre av jordens ressurser. Dette vil over tid skape verdier for både medlemmene, samfunnet og konsernets langsiktige økonomiske verdiskapning. Som ledende aktør i bolig- og byggenæringen har OBOS et særlig ansvar for å gå foran.

– En bærekraftig by- og boligutvikling er en av OBOS' hovedprioriteringer. Ved å støtte Klimahuset bidrar vi til kunnskapsformidling som fører til at vi alle kan ta bedre miljøvalg som igjen betyr mye for en grønn byutvikling, sier Kjørberg Siraj.

Naturhistorisk museum (NHM) er en del av Universitet i Oslo og består av Botanisk hage og museumsbygningene i hagen. Museet har landets største samling objekter innen geologi, zoologi, paleontologi og botanikk. Våre hovedoppgaver er å forske, oppdatere og vedlikeholde samlingene, undervise skoleelever og studenter, og lage utstillinger og arrangementer som fremmer interessen for naturfagene.

Emneord: Naturhistorisk museum, Klimahuset, OBOS, støtte
Publisert 15. okt. 2018 11:45 - Sist endret 5. aug. 2022 18:54