Verneombud for 2020 og 2021

Verneområde Verneombud Vara
Lokalt hovedvernombud Remi Aleksander Nielsen Marit Elisabeth Grønbech 
Botanisk hage og Administrasjonen Remi Aleksander Nielsen David Ulleland *
Seksjon for utadrettet virksomhet Marit Elisabeth Grønbech  Einar Strømnes
Seksjon for forskning og samlinger Christian Kierulf Aas **
Seksjon for konserverings- og forskningsteknikk Bjørn Petter Løfall Åse Ingvild Wilhelmsen
Kabelgata 38 - Økern Bjørn Lund Irina Maria Dimitru 

                                                                        * midlertidig permisjon fra varaverv til aug. 2021

                                                                        ** vara mangler foreløpig

Publisert 7. jan. 2021 20:56 - Sist endret 10. feb. 2021 10:47