Verneombud for 2017 og 2018

Verneområde Verneombud Vara
Lokalt hovedvernombud Remi Aleksander Nielsen David Ulleland
Botanisk hage og Administrasjonen Remi Aleksander Nielsen David Ulleland
Seksjon for utadrettet virksomhet Einar Strømnes Petter Bøckman
Seksjon for forskning og samlinger Lovisa Gustafsson Trond Bremnes
Seksjon for konserverings- og forskningsteknikk Bjørn Petter Løfall Bjørn Lund
Kabelgata 38 - Økern Bjørn Petter Løfall Bjørn Lund

 

 

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 23. feb. 2018 14:12