Varsling ved NHM

Vi ønsker åpenhet ved NHM!  Etter oppfordring fra NHMs styre og andre er følgende Varslingsplakat utarbeidet. Slå den gjerne opp på veggen.

                                                             

Har du, eller har du fått kjennskap til et arbeidsrelatert psykososialt problem, ønsker vi at du sier ifra. En rekke forhold kan påvirke enkeltpersoners helse, trivsel, kreativitet og yteevne. Mennesker er ulike og det som en person opplever som en belastning kan en annen person oppleve som en utfordring. Objektive kriterier for hva som er et godt psykososialt arbeidsmiljø er vanskelig å definere, men av betydning er gjerne:

  • Balanse mellom de krav og forventninger som stilles til en person og den stimulans og de læringsmuligheter som tilbys.
  • Mulighet for selvstendighet og kontroll i arbeidet.
  • Det sosiale samspillet i arbeidsfellesskapet.

Det samme gjelder dersom du har andre problemer som har sammenheng med eller går ut over arbeidet ditt og som du ønsker å ta opp og diskutere med noen.

Dette kan for eksempel være dødsfall i familien, sykdom, seksuell trakassering, skilsmisse, etc.

Ingen ved NHM, ansatte, stipendiater eller studenter skal bli utsatt for trakassering og alle skal ha en person å henvende seg til om forhold de mener har betydning for arbeidet eller arbeidsstedet.

Denne informasjonen gjelder alle grupper av ansatte og studenter, og vi ønsker spesielt å gjøre oppmerksom på at dette også gjelder ikke-norske studenter.

Varsling eller å si ifra om problemer som kan ha innvirkning på ditt arbeid, skal behandles konfidensielt og ikke på noen måte være et kontrolltiltak.

Du kan ta kontakt med din nærmeste leder, personalveileder, et verneombud, din fagforening, bedriftshelsetjenesten eller en nær venn på jobben som du har tillit til. I alle fall kan du gå til HMS-koordinator  som har dette som sitt arbeidsfelt og plikt til å ta opp saken i all fortrolighet i samarbeid med deg.

Alle ved NHM skal ha kjennskap til denne informasjonen. Den finnes derfor også på engelsk.

Se her for UiOs varslingsrutiner

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 7. okt. 2016 15:23