HMS

Lokal beredskapsplan

Naturhistorisk museums lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Naturhistorisk museum

Navn Stilling Tlf. arbeid Mobil Privat
Tone Lindheim BEREDSKAPSLEDER
Museumsdirektør
22 85 17 22 97 07 94 59  
Geir Arve Rogstad Avdelingsdirektør 22 85 17 80 95 78 88 67 22 17 96 13
Fridtjof Mehlum Forskningssjef/ Seksjonsleder SFS 22 85 17 23 95 82 77 82 66 84 69 89
Jon Lønnve Seksjonsleder SKF 22 85 17 53 47 80 50 76  
Cecilie Webb Seksjonsleder UTAD 22 85 16 50 90 95 02 66 22 50 54 14
Krenar Badivuku HMS koordinator 22 85 17 04 92 84 75 50  
Mehmet Eser Driftsleder Tøyen 22 85 18 33 97 76 31 86  
Oddmund Fostad Seksjonsleder Botanisk hage 22 85 17 10 90 70 39 79  
Ken Jansen Områdeleder 22 85 57 93 91 17 89 80  

 

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Universitetets vakt- og alarmsentral: 22 85 66 66

Se også

Kriseinfo fra myndighetene

Publisert 23. mai 2012 15:18 - Sist endret 9. okt. 2019 10:25