HMS

Lokal beredskapsplan

Naturhistorisk museums lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ring nødetatene først, så vakt- og alarmsentralen

Nødnumre:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Universitetets vakt- og alarmsentral: 22 85 66 66

Beredskapsgruppen på Naturhistorisk museum

UNDER OPPDATERING. FORELØPIG KONTAKTINFORMASJON:

Navn Stilling Tlf. arbeid Mobil Privat
Tone Lindheim BEREDSKAPSLEDER
Museumsdirektør
22 85 17 22 97 07 94 59  
Geir Arve Rogstad Avdelingsdirektør 22 85 17 80 95 78 88 67  
David Ulleland HMS koordinator 22 84 58 45 97 72 34 28  

 

Se også

Kriseinfo fra myndighetene

Publisert 23. mai 2012 15:18 - Sist endret 24. aug. 2020 14:03